Polityka prywatności

Do czego odnosi się to oświadczenie o ochronie danych?

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych odnosi się do danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez strony internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne oraz poprzez inne serwisy i produkty, które zbierają lub przetwarzają dane, na których widnieje to oświadczenie, a które należą do grupy Mars, Incorporated oraz tej rodziny spółek. To oświadczenie nie odnosi się do takich stron internetowych podmiotów, ich aplikacji na urządzenia mobilne lub innych serwisów i produktów, na których nie zamieszczono tego oświadczenia lub linka do niego, lub też które posługują się własnym oświadczeniem o ochronie danych. To oświadczenie o ochronie danych odnosi się do danych osobowych użytkowników, czyli wszelkich danych lub kombinacji danych, które mogą, w uzasadnionym zakresie, posłużyć do zidentyfikowania użytkowników.

Nasze praktyki ochrony danych dostosowane są do legislacji obowiązującej w poszczególnych krajach. Jeśli władze nadzorujące politykę ochrony danych uznają, że pojawił się problem, współpracujemy z nimi.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej, jedna ze spółek powiązanych lub zależnych grupy Mars, która jest właścicielem i operatorem danej strony internetowej, jednocześnie jest odpowiedzialna za gromadzenie i korzystanie z danych osobowych użytkowników. W przypadku pytań na temat tego, jak wykorzystywane są dane osobowe, prosimy skontaktować się z kontrolerem danych za pośrednictwem Globalnego Menadżera ds. Polityki Prywatności, którego dane kontraktowe przedstawiamy poniżej.

Jakie informacje zbieramy i przetwarzamy?

Możemy gromadzić lub przetwarzać różne informacje, które użytkownicy przekazują nam, w tym osobiste dane kontaktowe, informacje związane z zakupami dokonywanymi przez użytkownika, dane dotyczące zatrudnienia lub grupy demograficznej.

 • Osobiste dane kontaktowe obejmują imię i nazwisko, adres, numery telefonu oraz adresy e-mailowe, które użytkownicy podają, na przykład przy rejestracji online, współpracując z nami lub świadcząc nam usługi; niektóre strony internetowe pozwalają na stworzenie swojej nazwy użytkownika oraz hasła do założenia swojego konta.
 • Informacje związane z zakupami zawierają informacje o zakupach, których użytkownik dokonuje na naszych stronach internetowych, włącznie z danymi o płatności kartą oraz o dostawie produktów.
 • Dane dotyczące zatrudnienia obejmują informacje o preferencjach użytkownika odnośnie pracy, chronologię zatrudnienia oraz informacje przekazane nam we wnioskach wysyłanych do nas online.
 • Informacje demograficzne obejmują takie dane jak wiek, płeć, zainteresowania, formy aktywności, upodobania i preferencje oraz inne informacje tego typu.

Możemy gromadzić informacje z innych źródeł, w tym z list kontaktów oraz dane demograficzne od innych stron i z innych źródeł. Te dane mogą być łączone z innymi informacjami, które zbieramy i wykorzystujemy do celów opisanych w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

Niektóre typy danych są gromadzone przez nas automatycznie:

 • Adres protokołu internetowego (IP) użytkownika lub identyfikator urządzenia, system operacyjny użytkownika, typ przeglądarki, strony internetowe odwiedzane przed lub po przejrzeniu naszej strony, przeglądane podstrony, czynności wykonywane na naszej stronie oraz interakcje z reklamami.
 • Strony trzecie oraz partnerzy marketingowi mogą także gromadzić dane automatycznie.
 • Sprawdź poniżej, jakie stosujemy praktyki gromadzenia danych.

Te informacje są gromadzone bezpośrednio od użytkownika jak i poprzez strony trzecie, które użytkownik upoważnił do przekazywania takich informacji osobistych, oraz z publicznych źródeł informacji, takich jak media społecznościowe w miejscach, gdzie jest to dopuszczalne przez lokalne prawo.

Jak gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach?

Możemy wykorzystywać informacje o użytkownikach w różnych celach: aby dostarczać im produkty lub usługi, o które prosili, wprowadzać promocje (loterie, konkursy i oferty specjalne), komunikować się z użytkownikami, dostarczać materiały reklamowe, ulepszać nasze strony internetowe, produkty i usługi oraz w innych, zgodnych z prawem celach biznesowych, które wyjaśniamy poniżej.

 • Dostarczanie funkcji, produktów i usług, o które klient prosił: Informacje, które gromadzimy o użytkowniku mogą posłużyć nam do spełnienia jego życzeń odnośnie funkcji, produktów i usług i umożliwienia mu korzystania nich.
 • Rejestracja, konkursy i promocje: Możemy skorzystać z danych użytkownika, aby zgłosić go do konkursów, poinformować o wynikach oraz aby zarejestrować go do korzystania z niektórych funkcji, produktów oraz usług zgodnie z określonymi przez niego preferencjami marketingowymi.
 • Komunikacja z użytkownikami i dostarczanie materiałów reklamowych: Możemy skorzystać z danych użytkownika, aby komunikować się z nim, odpowiadać na pytania lub komentarze, przekazywać aktualne informacje i nowości oraz powiadamiać o pojawiających się ofertach pracy, które odpowiadają danemu profilowi (w przypadku, gdy użytkownik przesłał nam swój życiorys). Możemy też skorzystać z danych użytkownika, aby przekazywać mu spersonalizowane materiały, informacje, broszury, kupony, próbki, oferty specjalne i inne informacje o naszych produktach lub naszej grupie spółek. Prosimy osoby przedstawiające swój adres e-mailowy o zaznaczenie, czy chcą otrzymywać wiadomości i aktualizacje od nas lub z naszej strony internetowej, a dalsza komunikacja wysyłana jest tylko to osób, które sobie tego życzyły. Możemy także pytać, czy użytkownik chce otrzymywać informacje o innych produktach dostępnych od poszczególnych członków naszej grupy spółek. Oferujemy użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas e-maili i innych informacji w każdej chwili.
 • W ramach wywiązywania się z naszych zobowiązań kontraktowych - możemy skorzystać z informacji o kimś, kto pracuje dla nas jako pracownik lub dostawca usług, lub też ubiega się o pracę u nas, w razie takiej potrzeby, w związku z umową o pracę lub też umową o dostarczaniu sług. W przypadku konsumentów lub użytkowników naszych usług posługujemy się ich danymi osobowymi w celu spełniania naszych zobowiązań kontraktowych wobec nich.
 • Dostarczanie materiałów reklamowych: Możemy zakupić i wykorzystywać listę adresów e-mailowych osób, które wyraziły na to swoją zgodę w celu kontaktowania się z potencjalnymi klientami, którzy naszym zdaniem mogą być zainteresowani produktami lub usługami grupy spółek Mars. Honorujemy prośby o usunięcie z listy mailingowej; pozyskując takie listy prosimy dostarczających o zapewnienie, że otrzymujemy tylko dane kontaktowe takich konsumentów, którzy wyrazili chęć otrzymywania ofert i informacji przez e-mail. Możemy też wykorzystywać dane demograficzne oraz informacje o preferencjach, aby umożliwić kierowanie marketingu związanego z produktami i usługami Mars do tych użytkowników, do których najbardziej się one odnoszą. Opracowano to w taki sposób, żeby użytkownicy widzieli takie reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą ich interesować; reklamujący mogą kierować w ten sposób swoje reklamy do osób, które z dużym prawdopodobieństwem wykażą zainteresowanie nimi. Więcej informacji na temat naszych praktyk reklamowych można przeczytać tutaj What are our policies regarding online interest-based advertising?
 • Przedstawianie innych ofert: Od czasu do czasu wprowadzamy oferty specjalne, kupony i informacje dotyczące naszych marek, w tym poprzez rozsyłanie katalogów. Na przykład, kiedy klienci składają zamówienie online w naszych sklepach katalogowych lub też zaznaczają, że chcą otrzymywać wybrany katalog online, możemy dodać tych użytkowników do listy mailingowej osób, które otrzymują ten katalog. Możemy też skorzystać z list, które otrzymaliśmy od stron trzecich lub też ze źródeł publicznych w celu przesyłania tych informacji oraz, jak to się rutynowo odbywa w sprzedaży katalogowej, możemy wymieniać się nazwiskami i adresami (ale nie adresami e-mailowymi, jeśli nie wyrażono na to zgody) z naszej listy mailingowej otrzymując dane innych firm katalogowych, które również mogą przesyłać swoje informacje naszym użytkownikom. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania materiałów o naszych markach offline.
 • Ulepszanie naszych stron internetowych, produktów i usług: Możemy korzystać z informacji gromadzonych przez nas w celu udoskonalania oferty grupy produktów Mars, naszych usług jak i naszych stron internetowych i funkcji.
 • Niektóre automatyczne funkcje podejmowania decyzji: Możemy korzystać z informacji, które zbieramy w celach wprowadzania marketingu internetowego, oraz/lub do generowania profilu osobowości danych użytkowników. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy, jak je wykorzystujemy oraz jak można wycofać się z funkcji automatycznego podejmowania decyzji.

Jak przekazujemy i udostępniamy informacje o naszych użytkownikach?

Informacje o naszych użytkownikach możemy przekazywać i udostępniać:

 • firmie Mars oraz grupie spółek Mars;
 • sprzedawcom i pośrednikom. Przykładowo możemy przekazać informacje o użytkowniku innym firmom, którym zlecamy zapewnienie usługi w naszym imieniu. Kiedy przekazujemy informacje takim firmom, które świadczą nam usługi, nie wolno im korzystać z nich w jakichkolwiek innych celach oraz mają one obowiązek zabezpieczyć te informacje jako poufne, no chyba że użytkownik wyraził inną decyzję.
 • Kiedy informacje o użytkownikach są przekazywane wraz z innymi aktywami firmy.

Możemy też przekazywać lub udostępniać dane osobowe, włącznie z treścią komunikacji z użytkownikami w celu:

 • zastosowania się do wymogów prawnych lub też w odpowiedzi na podjęte kroki prawne oraz wnioski zgłoszone zgodne z prawem, co obejmuje kontakt z organami ochrony prawnej oraz organami rządowymi;
 • badania skarg konsumenckich lub też potencjalnych przypadków naruszenia prawa, aby chronić dóbr strony internetowej, spełniać prośby użytkowników lub współpracować w przypadku ewentualnych dochodzeń prawnych;
 • ochrony praw i własności grupy spółek Mars jak i naszych klientów, włącznie z egzekwowaniem zasad odnoszących się do korzystania z naszych usług;
 • podejmowania działań w dobrej wierze, jeśli dostęp lub przekazanie informacji jest konieczne, aby chronić bezpieczeństwa naszych współpracowników, klientów lub też interesu publicznego.

Informujemy, że nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów, a ich polityka ochrony danych może być inna niż nasza. Jeśli użytkownik przekazuje dane na takich innych stronach internetowych, to te dane osobowe objęte są zasadami ochrony danych obowiązującymi na tamtych stronach. Sugerujemy, żeby zapoznawać się z zasadami ochrony danych na wszystkich stronach internetowych, które się przegląda.

Jak chronione są dane dzieci?

Nasze witryny internetowe są projektowane i przeznaczone głównie dla dorosłych oraz nastolatków (od 13 lat) i nie są skierowane do dzieci poniżej 13 lat. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dzieci (ang. COPPA) nie gromadzimy w świadomy sposób i nie przechowujemy informacji o dzieciach poniżej 13 lat, a strony internetowe naszych spółek nie są opracowane z myślą o gromadzeniu danych osobowych dzieci poniżej 13 lat. W przypadku nastolatków poniżej 16 lat, prosimy o zgodę rodziców zanim pozwolimy im na przekazywanie do firmy Mars danych osobowych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, materiałów przesyłanych pocztą lub też w postaci fotografii i informacji zamieszczanych przez nich. Stosujemy pewne środki bezpieczeństwa, aby potwierdzić uzyskanie zgody od rodziców, zależnie od dostępnej technologii. Możemy prosić użytkowników o podanie daty urodzenia w celu ograniczenia dostępu nieletnich do danych stron, materiałów lub funkcji.  Jeśli lokalne prawo nakazuje zastosowanie wyższego poziomu wiekowego, to stosujemy się do takich wymogów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z Special Note to Parents oraz Mars Marketing Code.

Jaką politykę prowadzimy odnośnie reklam opartych o zainteresowania?

Popieramy Zasady samoregulacji w zakresie marketingu behawioralnego online wydanymi przez Koalicję marketingu cyfrowego w USA dla konsumentów amerykańskich. Więcej informacji na temat tych Zasad można odnaleźć tutaj Reklamy, które zamieszczamy online na podstawie danych o zainteresowaniach powinny być dostarczane wraz z ikoną opcji reklamy, aby pomóc konsumentom zrozumieć, w jaki sposób gromadzone i wykorzystywane są ich dane oraz aby dać możliwość wyboru konsumentom, którzy chcą mieć większą kontrolę. Ta ikona wygląda tak:

logo

Klikając na tę ikonę, kiedy pojawia się, użytkownik może przejrzeć (i rozwinąć) informacje na temat reklam opartych na zainteresowaniach, włącznie z tym, kto gromadzi i wykorzystuje dane użytkownika online, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania takich reklam itd.

W jaki sposób przekazujemy reklamy oparte na zainteresowaniach online?

Czasami wyświetlamy reklamy w sieci stron internetowych, które posiadamy lub którymi operujemy jak i na stronach innych podmiotów. Kiedy użytkownik przegląda naszą stronę lub widzi reklamy, które zamieszczamy w innych miejscach online, może zauważyć różne typy reklam, np. reklamy tekstowe obok wyników przeszukiwania lub też reklamy wideo na stronach internetowych. Czasami te reklamy związane są z materiałami na stronie, na której się ukazują. Czasami reklamy są generowane zależnie od zainteresowań użytkownika zidentyfikowanych na podstawie informacji o czynnościach wykonywanych online przez użytkownika przez jakiś czas. Reklamy oparte na zainteresowaniach mają na celu kierowanie do użytkownika takich reklam, które odpowiadają jego potrzebom.

W tym celu my oraz nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi korzystają z technologii takich jak cookies czy sygnały nawigacyjne gromadząc informacje o interakcjach użytkownika z naszymi oraz innymi stronami internetowymi („dane online”). Ogólnie te dane online nie identyfikują użytkownika personalnie oraz zazwyczaj łączone są one w segmenty - grupy użytkowników i pewne ogólne kategorie zainteresowań, które określamy na podstawie różnych czynników (np. „kibic sportowy”). Dane online mogą zawierać:

 • podstrony, produkty i usługi oraz linki wybierane podczas korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz stron innych podmiotów;
 • e-maile wysyłane do użytkownika oraz linki, na które klika z naszych e-maili;
 • fakt, czy użytkownik przegląda lub klika na reklamy, które są mu pokazywane;
 • dane demograficzne i o zainteresowaniach, w tym ogólna lokalizacja geograficzna zidentyfikowana według adresu IP;
 • słowa, które użytkownik wpisuje przeszukując niektóre serwisy.

My oraz nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi korzystamy z danych online, aby lepiej zrozumieć zainteresowania osób, z którymi podejmujemy interakcję - włącznie z tobą - żeby reklamy, które przedstawiamy jak najlepiej trafiły w zainteresowania tych osób.

Dodatkowo nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi korzystają z danych online w różnych innych celach, w tym (a) w związku z reklamami, które pojawiają się na naszych i innych stronach internetowych, (b) zgłaszając, jak jest ruch na stronach internetowych, dane statystyczne i reklamowe oraz inne interakcje ze stronami internetowymi, na których są one wyświetlane, oraz (c) do pomiaru efektywności reklam na stronach internetowych oraz wysyłanych przez e-mail.

Dlaczego użytkownicy mogą chcieć otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach?

Konsumenci lubią otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach z wielu powodów. Reklamy oparte na zainteresowaniach są pomocne, ponieważ są lepiej dopasowane do zainteresowań poszczególnych osób. Przykładowo do właścicieli kotów może trafiać więcej reklam o jedzeniu dla kotów a mniej reklam o pielęgnacji psów. Reklama oparta na zainteresowaniach pozwalają też użytkownikom na odkrywanie nowych produktów i usług, które odnoszą się do nich i ich zainteresowań. Przykładowo do właścicieli psów może trafiać więcej reklam o najnowszych produktach do pielęgnacji psów, a właściciele kotów mogą otrzymywać więcej reklam o najnowszym produkcie na kule włosowe u kotów. Krótko mówiąc dzięki otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach można mieć lepszy dostęp do nowych produktów, usług i funkcji, które odnoszą się do danego użytkownika, a to z kolei może poprawić jakość życia i doświadczeń społecznych. Dodatkowo użytkownik nie będzie widział ciągle tych samych reklam od nas, ponieważ liczba wyświetleń danej reklamy opartej na zainteresowaniach jest ograniczona. Zrezygnowanie w otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach będzie oznaczało, że użytkownik traci te korzyści.

Uwaga o analizach Google - aby pomóc nam dostarczać materiały o odpowiednich treściach korzystamy z Google Analytics Advertising Features, o których można więcej dowiedzieć się tutaj .

Jak można zrezygnować z otrzymywania od nas reklam opartych na zainteresowaniach?

Jeśli ktoś nie jest już zainteresowany otrzymywaniem reklam opartych na zainteresowaniach z wszelkich naszych stron amerykańskich, to może zrezygnować z tego kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Prosimy jednak zauważyć, że rezygnacja nie oznacza, że użytkownik nie będzie już widział naszych reklam online. To oznacza tylko, że nasze reklamy online będą się ukazywały bez uwzględnienia tego, co szczególnie interesuje użytkownika.

Zależnie od tego, gdzie mieszka użytkownik, być może jest jedno miejsce, gdzie w wygodny sposób można zaznaczyć swoje preferencje, włącznie z opcją „całkowitej” rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach zamieszczanych przez podmioty tam wymienione:

W USA zobacz tę stronę: Ad Choices.

W Kanadzie zobacz tę stronę: Your Ad Choices.

W Unii Europejskiej zobacz tę stronę: Your Online Choices.

Jeśli użytkownik rezygnuje za pomocą tych metod, to na jego urządzeniu zamieszczane będzie cookie z informacją, że zrezygnował on z reklam opartych na zainteresowaniach. Jeśli ktoś usuwa cookies, to musi ponownie dokonać rezygnacji. Te strony internetowe posiadają także szczegółowe informacje o reklamach opartych na zainteresowaniach oraz porady, jak kontrolować ochronę swoich danych online.

Informacje o Cookies

Co to są Cookies i jak z nich korzystamy?

„Cookies” to pliki danych, które strona internetowa wysyła na komputer użytkownika, kiedy przegląda on stronę. Te pliki danych zawierają adnotacje, które pozwalają naszej stronie zapamiętać ważne informacje, co sprawi, że korzystanie z tej strony będzie dla niego sprawniejsze i bardziej pomocne. Nasze strony korzystają z cookies w różnych celach. Korzystamy z technologii cookie oraz adresów IP, aby uzyskać informacje od przeglądających strony oraz żeby zapewnić zarejestrowanym użytkownikom internetu jak najlepsze, spersonalizowane doświadczenie.

Osoby przeglądające nasze strony korzystają z różnych przeglądarek internetowych i różnych komputerów. Aby przeglądanie naszych stron było jak najłatwiejsze przy zastosowaniu technologii, którą dysponują przeglądający, automatycznie zapisujemy typ przeglądarki (np. Internet Explorer), system operacyjny (np. Windows, Mac), z których korzysta przeglądający, oraz nazwę domeny dostawcy internetu przeglądającego. Śledzimy też liczbę odwiedzających naszą stronę w łącznej formie, co umożliwia nam aktualizację i poprawę naszych stron. Te dane mówią nam, czy odwiedzający wolą korzystać z danych funkcji lub materiałów bardziej niż z innych, a to pomaga nam przedstawiać naszą stronę w sposób świeży i interesujący dla większości przeglądających. Korzystamy też z cookies, aby pomóc utrudnić dzieciom dostęp do pewnych materiałów lub funkcji, które przeznaczone są tylko dla dorosłych lub młodzieży.

Jak korzystamy z cookies, aby personalizować korzystanie z naszych stron?

Technologia cookies pomaga nam dostarczać materiały dostosowane do zainteresowań użytkowników oraz pozwala nam ułatwić im dokonywanie zamówień, zgłaszanie się i uczestnictwo w loteriach i konkursach oraz korzystanie z innych funkcji. Strony, które oferują zakupy online korzystają z cookies, aby zapamiętywać i przetwarzać produkty w koszyku zamówień. W takich przypadkach, jeśli uwzględniono to w naszych jawnych praktykach i regulacjach, możemy powiązać dane osobowe z plikiem cookie.

Czy inne podmioty korzystają z cookies na naszych stronach?

Możemy zezwolić innym podmiotom na korzystanie z cookies oraz umieszczanie reklam na naszych stronach. Nie mamy kontroli nad cookies innych podmiotów. Dostępne są bezpłatne programy do pobrania, które pozwalają użytkownikowi wybrać swoje preferencje i zablokować znaczną większość cookies operowanych przez podmioty zewnętrzne w całym internecie.

Różne typy cookies, z których korzystamy

Wykorzystywane przez nas cookies oparte są na wytycznych Międzynarodowej Izby Handlowej odnośnie kategorii cookies: wyłącznie niezbędne, wydajnościowe, funkcjonalne oraz docelowe.

„Wyłączne niezbędne” cookies pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie i korzystać z głównych funkcji, takich jak części zabezpieczone, obsługa koszyka zamówień czy rachunki online. Te cookies nie gromadzą żadnych danych o użytkowniku, które mogłyby być wykorzystywane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują, które miejsca odwiedzał użytkownik w internecie. Korzystamy z tych wyłącznie niezbędnych cookies w następujących celach.

 • Zapamiętywanie takich rzeczy jak informacje, które użytkownik wpisuje na formularzach zamówień, kiedy przechodzi na inne strony w tej samej sesji korzystania z przeszukiwarki;
 • Zapamiętywanie zamówionych przez użytkownika produktów lub usług do przejścia na podstronę kasy;
 • Identyfikacja osoby jako użytkownika zalogowanego na stronie Mars.
 • Użytkownik powinien pamiętać, żeby połączyć się z odpowiednim serwisem na naszej stronie internetowej, kiedy wprowadzamy zamiany w sposobie funkcjonowania strony.

Cookies, które określiliśmy jako „Wyłącznie Niezbędne” NIE są wykorzystywane do:

 • Gromadzenia informacji, które mogą służyć do reklamowania produktu lub usług dla użytkownika
 • Zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika poza obecną wizytą na stronie.

Cookies „Wydajnościowe” gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej strony tj. które podstrony odwiedza i czy występują jakieś błędy. Tego typu cookies nie zbierają informacji, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania użytkownika - wszystkie gromadzone informacje są anonimowe i służą nam jedynie do poprawy działania strony, poznania zainteresowań użytkowników oraz pomiaru efektywności naszych reklam. Wydajnościowe cookies służą nam do:

 • Uzyskiwania statystyk o tym, jak korzysta się z naszej strony
 • Sprawdzania, jak skuteczne są nasze reklamy (nie korzystamy z tych informacji, aby wyświetlać temu użytkownikowi dane reklamy, kiedy odwiedza inne strony)
 • Poprawiania działania naszej strony przez pomiary pojawiających się błędów
 • Testowania różnych szat graficznych na naszych stronach

Cookies, które określiliśmy jako „Wydajnościowe” NIE są wykorzystywane do:

 • Gromadzenia informacji, które mogą służyć do reklamowania produktu lub usług dla użytkownika
 • Zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika poza obecną wizytą na stronie
 • Wyświetlania temu użytkownikowi danych reklam, kiedy odwiedza inne strony

„Funkcjonalne” cookies są stosowane do zapewniania usług oraz do zapamiętywania ustawień, aby ulepszyć przeglądanie strony. „Funkcjonalne” cookies służą nam do:

 • zapamiętania ustawień wprowadzonych przez użytkownika, takie jak rozkład strony, rozmiar teksu, preferencje i kolory
 • zapamiętywania, czy pytaliśmy już danego użytkownika, czy chce wypełnić ankietę
 • pokazania użytkownikowi, kiedy logował się na naszej stronie
 • przekazywania informacji naszym partnerom, aby umożliwiać korzystanie z usług na naszej stronie. Przekazywane informacje służą tylko do dostarczania naszej usługi, produktów lub funkcji i nie są wykorzystywane w innych celach.

Cookies, które określiliśmy jako „Funkcjonalne” NIE są wykorzystywane do:

 • wyświetlania użytkownikowi danych reklam, kiedy odwiedza inne strony

„Docelowe” cookies są powiązane z usługami dostarczanymi przez inne podmioty, poprzez takie przyciski jak  „Lubię to” czy „Udostępnij”. Podmiot zewnętrzny dostarcza te usługi, ponieważ rozpoznaje, że użytkownik przegląda naszą stronę. „Docelowe” cookies służą nam do:

 • Łączenia z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, które mogą później korzystać z tych informacji o wizycie użytkownika, aby selekcjonować reklamy dla niego na innych stronach
 • Przekazywania informacji odnośnie wizyt użytkownika agencjom reklamowym, żeby mogły one przedstawiać mu reklamy, które mogą go interesować.

Co to są sygnały nawigacyjne i jak z nich korzystamy?

Niektóre z naszych stron internetowych oraz e-maili z aktualnymi informacjami mogą zawierać obrazy elektroniczne określane jako sygnały nawigacyjne, czasami nazywane jednopikselowymi GIF-ami, przeźroczystymi GIF-ami lub tagami pikselowymi. Na stronach internetowych pozwalają nam one liczyć odwiedzających podstrony. W e-mailach promocyjnych/biuletynach pozwalają nam liczyć, ile zapisanych osób przeczytało je. Sygnały nawigacyjne pozwalają nam kompilować dane statystyczne na temat czynności i funkcji, które najbardziej interesują naszych konsumentów, aby treści im dostarczane były jak najbardziej spersonalizowane. Bez zgody użytkowników nie korzysta się z nich do uzyskania danych osobowych.

Jak można zrezygnować z cookies?

Ustawienie przeglądarki tak, aby odrzucała cookies

Jeśli ktoś nie chce cookies, to może wybrać w komputerze takie ustawienia, żeby każdorazowo otrzymywał ostrzeżenie o wysłanych cookies lub też można wyłączyć wszystkie cookies przez przeszukiwarkę internetową (np. Internet Explorer lub Firefox). W przeszukiwarce można sprawdzić w menu POMOCY, jak prawidłowo zmienić lub zaktualizować cookies.

Można też zapoznać się ze stroną, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak to zrobić w różnych przeszukiwarkach. Można też odnaleźć informacje o tym, jak usunąć cookies ze swojego komputera oraz bardziej ogólne informacje na temat cookies. Informacji o tym, jak to zrobić w przeszukiwarce na telefonie komórkowym należy poszukać w instrukcji obsługi swojego aparatu.

Informujemy, że ograniczenie cookies może wpływać na funkcjonowanie stron internetowych grupy Mars.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Gdzie przechowywane i przetwarzane są informacje o użytkowniku?

Informacje o użytkowniku gromadzone na naszych stronach internetowych i serwisach lub które Mars otrzymuje od innych podmiotów mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, gdzie my lub nasi dostawcy usług prowadzą działalność.

Serwery i bazy danych, na których mogą być przechowywane informacje mogą mieścić się poza krajem, w którym użytkownik korzystał ze strony internetowej i może to być w kraju, w którym obowiązują inne prawa ochrony danych osobowych niż w kraju, w którym mieszka użytkownik. Informacje osobowe, które przekazuje nam użytkownik mogą być przekazywane za granicę, ale zbieramy, przetwarzamy i korzystamy z takich danych osobowych tylko zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Zapytania związane z zatrudnieniem mogą także być transferowane do wszystkich spółek grupy Mars. Przeglądając tę stronę internetową oraz przekazując informacje użytkownik wyraża zgodę, żeby jego dane osobowe były zbierane, przetwarzane i przechowywane. Prosimy zauważyć, że obowiązujące zasady mogą różnić się zależnie od regionu, więc jeśli użytkownik przegląda nasze strony internetowe w innym rejonie, to powinien sprawdzić, czy zamieszczono tam oświadczenie odnoszące się konkretnie do tego rejonu.

Jak długo przechowujemy informacje o użytkowniku?

Zachowujemy i przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak mamy uzasadniony cel komercyjny oraz w zgodzie naszymi zasadami przechowywania danych.

Dane osobowe dostępne publicznie (takie jak z chatroomów, ogłoszeń lub innych for interaktywnych)

Możemy oferować użytkownikom korzystanie z chatroomów, ogłoszeń lub miejsc interaktywnych, gdzie odwiedzający mogą umieszczać komentarze lub informacje dla innych przeglądających. Tam, gdzie są chatroomy, ogłoszenia, portale społecznościowe lub inne miejsca interakcji, a dane personalne mogą być wysyłane na stronę internetową, użytkownik powinien sprawdzić, jakie obowiązują zasady zanim poda te dane, ponieważ będzie objęty nimi jak i naszymi Ogólnymi Warunkami. Zasady uczestnictwa w funkcjach interaktywnych mogą wprowadzać ograniczenia wiekowe i inne. Wszytko, co ktoś wysyła online jest informacją publiczną i nie ponosimy odpowiedzialności za cokolwiek, co użytkownik wysyła dobrowolnie online. Użytkownicy powinni z ostrożnością podchodzić do ujawniania swoich danych osobowych online.

Przekazanie

W przypadku, gdy część lub wszystkie nasze aktywa zostaną sprzedane lub przejęte przez inny podmiot lub też w przypadku fuzji, użytkownik udziela nam pozwolenia na przekazanie swoich danych osobowych zebranych przez nas o nim.

Jak zabezpieczamy informacje o użytkowniku?

Wprowadziliśmy środki administracyjne, fizyczne i techniczne z myślą o ochronie danych użytkowników. Żadne środki bezpieczeństwa nie dają 100% gwarancji i dlatego sugerujemy, żeby użytkownicy podejmowali dodatkowe kroki w zakresie ochrony siebie i swoich danych, co obejmuje zainstalowanie programu antywirusowego, zamykanie przeszukiwarek po zakończeniu używania, ochronę danych nazwy użytkownika i jego haseł, regularną aktualizację oprogramowania i aplikacji, które pobiera użytkownik, żeby korzystać z najnowszych zabezpieczeń na swoich urządzeniach.

Międzynarodowy transfer informacji

Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoje dane osobowe, możemy przekazywać te dane do naszych spółek powiązanych lub zależnych lub też stron trzecich, włącznie z transferem za granicę, z kraju lub jurysdykcji gdzie mieszka użytkownik do innych krajów lub jurysdykcji na świecie, zgodnie z wymogami prawnymi. Grupa Mars posługuje się głównie standardowymi klauzulami kontraktowymi Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych z Unii Europejskiej do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mars korzysta też z ram prawnych tarczy ochrony danych UE-USA odnośnie transferu danych między UE a USA.

Nasze zobowiązanie do stosowania tarczy ochrony danych

Mars US oraz spółki zależne tego podmiotu w USA (lista podmiotów zależnych i spółek powiązanych dostępna jest tutaj) objęte są ramami prawnymi tarczy prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA i oraz złożyły odpowiednie oświadczenie do Ministerstwa ds. działalności komercyjnej odnośnie przetwarzania wszystkich danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności firma Mars ponosi odpowiedzialność, jeśli strona trzecia, której zleci przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu, będzie tego dokonywać w sposób niezgodny z Zasadami, no chyba że Mars udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za dane zdarzenie, które doprowadziło do zaistnienia szkody. W pewnych sytuacjach firma Mars może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na wnioski wysunięte zgodne z prawem, co obejmuje spełnianie wymogów organów bezpieczeństwa narodowego oraz organów ochrony prawnej. Użytkowników z UE oraz Szwajcarii zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem [email protected] w przypadku skarg lub pytań na temat Tarczy Prywatności; wszelkie skargi, które nie zostaną rozwiązane bezpośrednio z nami, będą kierowane do organizacji, z którymi współpracujemy, czyli Europejskich Organów Ochrony Danych (ang. DPAs) oraz Szwajcarskiego Komisarza Federalnego ds. Ochrony Danych i Informacji (ang. FDPIC). W niektórych okolicznościach Tarcza Prywatności daje możliwość powołania się na wiążące wyroki arbitrażowe w celu rozstrzygnięcia skargi, która nie została rozwiązana w inny sposób. Firma Mars US podlega uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym ze strony the US Federal Trade Commission (FTC). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między naszym Oświadczeniem o ochronie danych a Zasadami Tarczy Prywatności, Zasady Tarczy Prywatności są nadrzędne. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności oraz przejrzeć naszą certyfikację prosimy przejść do www.privacyshield.gov.

Zmiany naszego Oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie może być aktualizowane od czasu do czasu, a więc zachęcamy do zaglądania na tę podstronę co jakiś czas i przeglądania wprowadzonych zmian. W przypadku wprowadzenia merytorycznych zmian do tego oświadczenia o ochronie danych informujemy o tym na naszej stronie głównej przez uzasadniony okres czasu oraz zmieniamy datę „Ostatniej aktualizacji” [(poniżej)]. Kontynuowanie korzystania z naszych stron internetowych po ogłoszeniu zmian będzie oznaczało, że użytkownik zgadza się na te zmienione warunki.

Co zrobić, jeśli użytkownik ma pytania, chce uzyskać dostęp do, zaktualizować, usunąć informacje lub też chce zrezygnować z otrzymywania dalszej komunikacji?

Podejmujemy kroki, aby dopilnować, żeby dane osobowe użytkowników były prawidłowe. Użytkownik może przejrzeć, poprawić lub zaktualizować swoje dane kontaktowe, które użytkownik podał firmie Mars. Niektóre programy Mars dają możliwość przejrzenia lub aktualizowania danych osobowych online. Należy sprawdzić w miejscu, gdzie użytkownik rejestrował się, czy można tam przejrzeć lub zaktualizować swoje informacje.

Jeśli ktoś chce przejrzeć, zaktualizować, usunąć, przekazać, ograniczyć informacje o sobie, które mamy w naszej bazie danych marketingowych lub chce sprzeciwić się przetwarzaniu ich (za wyjątkiem pewnych zastrzeżeń prawnych), zrezygnować z otrzymywania dalszej komunikacji od nas, lub też chce uzyskać odpowiedź na pytania odnośnie oświadczenia o ochronie danych, prosimy kliknąć tutaj.

Jeśli nasze przetwarzanie informacji o użytkowniku wymagało jego zgody, to może on mieć prawo wycofania jej kontaktując się z nami przez e-mail [email protected]Informujemy, że wycofanie swojej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania informacji o użytkowniku na podstawie zgody obowiązującej przed jej wycofaniem. W określonych sytuacjach użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do lokalnych organów ochrony danych. Staramy się rozwiązywać wszelkie problemy związane z informacjami o użytkownikach i prosimy o kontakt z nami w przypadku wszelkich pytań lub zastrzeżeń.

Jak można się z nami kontaktować?

Nasze dane kontaktowe są następujące:

Mars, Incorporated
Do: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer (Globalny Menadżer ds. Ochrony Danych)
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
E-mail: [email protected]

Zobowiązujemy się współpracować z użytkownikami w celu rozwiązywania wszelkich skarg, które mogą być zgłaszane w związku z tym Oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli użytkownik ma jakieś zastrzeżenia, prosimy o kontakt [email protected]; rozważymy to zgłoszenie jak najszybciej.

Przetwarzanie danych w Unii Europejskiej

Zbieramy i korzystamy z danych osobowych z Unii Europejskiej tylko jeśli mamy ku temu odpowiednie podstawy prawne czyli:

 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest w naszym rzeczywistym interesie: na przykład, możemy korzystać z takich danych, aby ulepszać nasze produkty i usługi oraz zawartość naszych stron internetowych oraz w celach administracyjnych opisanych w tym oświadczeniu o ochronie danych.
 • Kiedy wywiązujemy się z naszych zobowiązań kontraktowych - np. możemy skorzystać z informacji o kimś, kto pracuje dla nas jako pracownik lub dostawca usług, lub też ubiega się o pracę u nas, w razie takiej potrzeby w związku z umową o pracę lub też umową o dostarczaniu sług. W przypadku konsumentów posługujemy się ich danymi osobowymi w celu spełniania naszych zobowiązań kontraktowych wobec nich.
 • W celu zastosowania się do wymogów prawnych, np. stosując się do prawodawstwa lub też w odpowiedzi na podjęte kroki prawne oraz w odpowiedzi na wnioski zgodne z prawem, co obejmuje kontakt z organami ochrony prawnej oraz organami rządowymi;

Zgoda: Korzystanie przez nas z danych osobowych w celach marketingowych zależy od zgody użytkownika i podlega stosownym regulacjom prawnym.

Jakie prawa ochrony danych obowiązują w Kalifornii?

Prawo w Kalifornii pozwala rezydentom Kalifornii na zrezygnowanie z ujawniania przez Mars danych osobowych stronom trzecim w ich bezpośrednich celach marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji przekazywania informacji o nim stronom trzecim w celach marketingowych składając pisemną prośbę o to na nasz adres podany powyżej lub e-mailem[email protected]. Informujemy, że ta rezygnacja nie dotyczy udostępniania informacji w celach innych niż marketingowe. Prawo Kalifornii zezwala również rezydentom Kalifornii na złożenie prośby o i otrzymanie od nas raz w roku bezpłatnie listy stron trzecich (jeśli takie są), którym udostępniliśmy dane osobowe użytkownika do użycia bezpośrednio w ich celach marketingowych w poprzednim roku kalendarzowym oraz typ informacji przekazanych tym podmiotom. Osoby mieszkające w Kalifornii mogą poprosić o te informacje, składając prośbę przez e-mail: [email protected] lub listownie na adres kontaktowy podany powyżej. Prośby zgłaszane telefonicznie lub faksem nie będą przyjmowane. Wysyłając e-mail, w polu tematu lub na kopercie oraz na samym liście należy napisać „Your California Rights” oraz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mailowy (jeśli ktoś chce otrzymać odpowiedź e-mailem) lub adres pocztowy wraz z nazwą ulicy, miastem, stanem, kodem pocztowym (jeśli ktoś chce otrzymać odpowiedź pocztą).

Jak odpowiadamy na powiadomienia o nieśledzeniu aktywności

Nie obsługujemy przeglądarek z ustawieniami „nie śledź aktywności” i obecnie nie bierzemy udziału w platformach nieśledzących aktywności, które umożliwiałby nam odpowiadanie na sygnały lub inne mechanizmy ze strony użytkowników odnośnie gromadzenia ich danych osobowych.

Aktualizacja: Lipiec 2017 r.

W przypadku wystąpienia niezgodności między angielską wersją naszego Oświadczenia o ochronie danych a wersją tłumaczoną na inny język, angielska wersja jest nadrzędna.