Personvernregler

Hva gjelder denne personvernerklæringen?

Denne personvernserklæringen gjelder dine personopplysninger som samles inn og behandles gjennom nettstedene, mobilappene og de andre tjenestene og produktene som samler inne eller behandler data, og som viser denne erklæringen fra Mars, Incorporated og selskaper i samme konsern. Denne erklæringen gjelder ikke disse enhetenes nettsteder, mobilapper og andre tjenester og produkter som ikke viser eller har en lenke til denne personvernserklæringen, eller som har sin egen personvernerklæring. Denne personvernerklæringen gjelder dine personopplysninger, som er enhver opplysning eller kombinasjon av opplysninger som med rimelighet kan brukes til å identifisere deg.

Vi tilpasser vår personvernpraksis til lands personvernlover og samarbeider med personvernmyndigheter hvis de mener det har oppstått et personvernproblem.

Hvis du befinner deg i EU, er det Mars-datterselskapet eller det tilknyttede selskapet som driver nettstedet du besøker, som er ansvarlig for innsamling og bruk av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger brukes, kan du kontakte dataoppsynstjenesten gjennom ansvarlig "Global Privacy Officer". Kontaktopplysningene for denne står nedenfor.

Hvilken informasjon er det vi samler inn og behandler?

Vi kan samle inn eller behandle forskjellige opplysninger som du gir oss, herunder personlige kontaktopplysninger og informasjon relatert til kjøp, ansettelse eller demografi.

 • Personlige kontaktopplysninger kan omfatte informasjon som navn, adresser, telefonnumre eller e-postadresser som du oppgir under nettregistrering, når du gjør forretninger med oss eller leverer tjenester til oss; noen nettsteder tillater at du etablerer et brukernavn og passord for å etablere en konto.
 • Innkjøpsrelatert informasjon omfatter data om hvilke innkjøp du gjør på våre nettsteder, herunder betalingskort- og forsendelsesopplysninger.
 • Ansettelsesrelatert informasjon omfatter dine angitte stillingspreferanser, arbeidshistorikk og informasjon gitt i søknader som du har sendt inn via nettet.
 • Demografisk informasjon omfatter slike data som alder, kjønn, hobby- eller aktivitetsopplysninger, informasjon om smak eller andre preferanser osv.

Vi kan samle inn informasjon fra andre kilder, blant annet kontaktlister, og demografisk informasjon fra tredjeparter og andre kilder. Disse dataene kan bli kombinert med andre opplysninger som vi samler inn og bruker til de formålene som er beskrevet i denne personvernserklæringen.

Vi samler også inn visse typer informasjon automatisk:

 • Din IP-adresse eller enhetsidentifikator, enhetens operativsystem, nettlesertype, nettsteder besøkt før eller etter ditt besøk på vårt nettsted, sider vist og aktiviteter på vårt nettsted, samt ditt samspill med annonser.
 • Tredjepartstjeneste- og reklamepartnere kan også samle inn informasjon automatisk.
 • Les mer om vår innsamlingspraksis nedenfor.

Disse opplysningene samles inn direkte fra deg, samt gjennom tredjeparter som du har gitt tillatelse til å gi slike personopplysninger og, der lokal lovgivning tillater det, gjennom offentlig tilgjengelige kilder, som for eksempel sosiale medier.

Hvorfor samler vi inn informasjon og hvordan bruker vi opplysninger om deg?

Vi kan bruke dine opplysninger for en rekke formål, blant annet: til å levere produkter eller tjenester som du ber om; til å administrere kampanjer (lotterier, konkurranser og tilbud); til å kommunisere med deg; til å levere reklame; til å forbedre våre nettsteder, produkter og tjenester; og til andre legitime forretningsformål som nærmere kan forklares som følger:

 • Gi deg funksjonene, produktene og tjenestene du ber om: Vi kan bruke opplysningene vi samler inn om deg til å innfri forespørsler etter, og sette deg i stand til å bruke, våre funksjoner, produkter og tjenester.
 • Registrering, konkurranser og kampanjer: Vi kan bruke dine opplysninger til å melde deg inn i konkurranser, til å varsle deg om resultatene og til å registrere deg for visse funksjoner, produkter og tjenester på linje med dine valgte markedsføringspreferanser.
 • Til å kommunisere med deg og gi deg informasjon: Vi kan bruke dine opplysninger til å kommunisere med deg, til å svare på dine spørsmål eller kommentarer, til å gi deg oppdateringer og nyheter og til å varsle deg når det oppstår ledige stillinger som passer din profil (hvis du har sendt inn din CV). Vi kan også bruke dine opplysninger til å gi deg persontilpasset innhold eller informasjon, og til å sende deg brosjyrer, kuponger, prøver, tilbud og annen informasjon om våre produkter eller selskaper i vårt konsern. Vi ber besøkende oppgi e-postadresse for å angi om de er interessert i mer informasjon eller oppdateringer fra oss eller nettstedet vårt, og bare dem som ber om det vil motta oppfølgende kommunikasjon fra oss. Vi kan også spørre om du ønsker å motta informasjon om andre produkter som er tilgjengelig fra selskaper i vårt konsern. Dessuten tilbyr vi besøkende et "nei takk"-alternativ når de ønsker å slutte å motta e-post eller annen informasjon fra oss.
 • Når vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med deg – Vi kan bruke dine opplysninger når du arbeider for oss enten som ansatt eller som en tjenesteleverandør, eller hvis du søker på en stilling hos oss, etter behov i forbindelse med ansettelseskontrakten eller tjenesteavtalen. Hvis du er en forbruker eller bruker av våre tjenester, vil vi bruke dine personopplysninger til å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakten vi har med deg.
 • Til å gi deg relevant reklame: Vi kan kjøpe og bruke e-postlister med medlemmer som har valgt å stå der, til å kontakte potensielle kunder som vi tror kan være interessert i produkter eller tjenester fra selskaper i Mars-konsernet. Vi vil respektere "nei takk"-forespørsler og be listeleverandørene om å gi oss forsikringer om at e-postadresser gis kun for forbrukere som har uttrykt et ønske om å motta tilbud og informasjon per e-post. Vi kan også bruke demografisk og preferanseinformasjon til å sikte inn reklame for Mars-produkter og -tjenester på brukerne som de er mest relevante for. Dette er designet slik at brukere vil se reklame som mest sannsynlig vil interessere dem, og annonsører kan vise sine annonser til folk som mest sannsynlig vil være mottakelig for dem. Du finner mer informasjon om vår reklamepraksis under Hva er våre regler for reklame som er basert på nettinteresser nedenfor.
 • For å gi deg andre tilbud: Noen ganger vil våre merkevarer tilby tilbud, kuponger og informasjon, herunder kataloger, tilgjengelig for deg i posten. Når kunder bestiller noe via nettet i en av våre katalogbutikker eller melder seg på en av våre nettkataloger, kan vi for eksempel legge dem til listen som mottar denne katalogen. Vi kan også bruke lister vi har mottatt fra tredjeparter eller offentlige kilder, til å sende deg denne informasjonen, og slik det ofte gjøres i katalogvirksomheter, utveksle navn og adresser (men ikke e-postadresser uten samtykke) for våre katalogkunder med andre katalogbedrifter som også kan kontakte deg per post. Du kan til enhver tid si "nei takk" til å motta kommunikasjon utenfor nettet fra våre merkevarer.
 • Til å forbedre våre nettsteder, funksjoner, produkter og tjenester: Vi kan bruke opplysninger vi samler inn til å forbedre produkt- og tjenestetilbudet fra Mars-konsernet, samt våre nettsteder og funksjoner.
 • For visse automatiserte beslutningstakings­aktiviteter: Vi kan bruke opplysningene vi samler inn for å levere nettreklame og/eller til å generere en personlighetsprofil for deg. Detaljer om personopplysningene vi samler inn, hvordan de brukes og hvordan du kan si nei takk til automatisert beslutningstaking, er forklart nedenfor.

Hvordan deler og rapporterer vi dine opplysninger?

Vi kan dele eller rapportere dine opplysninger:

 • Med Mars og selskaper i Mars-konsernet;
 • Med leverandører eller agenter. Vi kan for eksempel dele dine opplysninger med selskaper vi har hyret til å levere tjenester på våre vegne. Når vi deler informasjon med disse andre selskapene for å levere tjenester for oss, har de ikke lov til å bruke den til andre formål og må holde den konfidensiell med mindre du samtykker til noe annet.
 • Der dine opplysninger kan bli overført sammen med andre virksomhetsaktiva.

Vi kan også dele eller rapportere personopplysninger, inklusive innholdet i dine kommunikasjoner:

 • For å overholde loven eller besvare rettslige prosesser eller lovlige forespørsler, blant annet fra politimyndigheter og statlige organer.
 • Til å foreta etterforskning av kundeklager eller mulige lovbrudd, til å beskytte nettstedets integritet, til å oppfylle dine forespørsler eller for å samarbeide med rettslige etterforskninger.
 • Til å beskytte rettighetene eller eiendommen til selskaper i Mars-konsernet eller våre kunder, inklusive håndhevelse av vilkårene som styrer din bruk av tjenestene.
 • Til å handle i god tro om at tilgang eller rapportering er nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre tilknyttede selskaper, kunder eller offentligheten.

Vær oppmerksom på at våre nettsteder kan ha lenker til tredjeparts-nettsteder som kan ha en annen personvernpraksis enn vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er opplysningene underlagt personvernreglene til disse nettstedene. Vi anbefaler at du går gjennom personvernreglene for ethvert nettsted du besøker.

Hva med barns personvern?

Våre nettsteder er primært utformet for og beregnet på voksne og tenåringer (eldre enn 13 år) og er ikke rettet mot barn under 13. I samsvar med den amerikanske loven om personvern for barn på Internett (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA), samler vi ikke med viten og vilje inn eller oppbevarer personopplysninger om barn yngre enn 13 år, og nettstedene til vårt selskap er ikke konstruert for å samle inn personopplysninger fra barn som er yngre enn 13 år. Når det gjelder tenåringer under 16, vil vi innhente samtykke fra deres foresatte før vi lar dem sende sine personopplysninger til Mars gjennom våre nettsteder, legge ut materiale eller laste opp bilder eller informasjon. Vi vil gjennomføre tiltak for å bekrefte samtykke fra foresatte, der tilgjengelig teknologi er en del av vurderingen. Vi kan be besøkende om å angi en fødselsdato for å begrense tilgangen for dem som er for unge, til visse nettsteder, områder eller funksjoner. Der lokale lover setter høyere aldersgrenser, vil vi følge disse kravene. Du finner mer informasjon i vår Merknad spesielt for foreldre og Mars' markedsføringsregler.

Hva er våre regler angående interessebasert nettreklame?

Vi støtter de selvregulerende prinsippene for adferdsbasert nettreklame, som er gitt ut av Digital Advertising Alliance i USA for amerikanske forbrukere. Du kan finne mer informasjon om disse prinsippene her. Nettreklame som vi plasserer ved bruk av interessebaserte data forventes å bli levert med et ikon for "reklame-valg" for å hjelpe forbrukere forstå hvordan opplysningene deres samles inn og brukes, og for å gi alternativer for forbrukere som ønsker mer kontroll. Ikonet ser slik ut:

logo

Ved å klikke på ikonet når det vises, kan du gå gjennom informasjon (og følge informasjon) angående interessebasert nettreklame, blant annet hvem som samler inn og bruker dine nettdata, hvordan du kan si nei til å motta slike annonser og mer.

Hvordan viser vi annonser gjennom interessebasert nettreklame?

Av og til viser vi annonser både i vårt nettverk av nettsteder som eies og drives av oss, og på nettsteder tilhørende tredjeparter. Når du besøker en av våre nettsteder eller ser på annonser som vi viser andre steder på nettet, kan du se forskjellige typer annonser, for eksempel tekstannonser ved siden av søkeresultater eller videoreklame på nettsider. Noen ganger er disse annonsene basert på innholdet på sidene de vises på. Andre ganger genereres disse annonsene ved å tilpasse den bestemte annonsen til dine interesser, avledet fra informasjon om dine nettaktiviteter, som er samlet inn over tid. Med interessebasert reklame er målet å vise deg annonsene som er mest relevante for deg.

Til dette bruker vi og noen av våre tredjeparts reklamebyråer teknologier som informasjonskapsler og skulte sporingsbilder til å samle inn informasjon om ditt samspill med våre nettsteder og andre tredjepartsnettsteder ("nettdata"). Disse nettdataene identifiserer ikke deg som person og samles typisk inn sammen med andre data for å opprette segmenter – brukergrupper og visse generelle interessekategorier som vi har avledet på grunnlag av forskjellige faktorer (for eksempel "sportsfan"). Nettdataene kan omfatte:

 • Nettstedene, produktene og tjenestene du ser på og lenker du klikker på når du bruker våre nettsteder og tjenester, og tredjepartsnettsteder;
 • E-post fra oss som du ser på og lenker du klikker på inne i denne e-posten;
 • Hvorvidt du ser på eller klikker på annonser som vises for deg;
 • Demografiske eller interessedata, blant annet generell geografisk beliggenhet avledet av IP-adressen;
 • Søkeordene du legger inn når du bruker visse søketjenester.

Vi og våre tredjeparts reklamepartnere bruker disse nettdataene til å male et mer nøyaktig bilde av interessene til målgruppene vi har med å gjøre – blant annet deg – slik at vi kan vise annonser som er mer relevante med hensyn til disse interessene.

I tillegg bruker våre tredjeparts reklamepartnere disse nettdataene til en rekke andre formål, blant annet (a) i sammenheng med reklame som vises på vårt nettsted eller andre nettsteder, (b) til å rapportere trafikk, statistikk og reklamedata for nettstedet og annet samspill med annonser og nettstedene de vises på, og (c) til å måle hvor effektive de nett- og e-postbaserte annonsene er.

Hvorfor skulle du ønske å motta interessebaserte annonser?

Forbrukere liker å motta interessebaserte annonser av mange forskjellige grunner. Interessebaserte annonser er nyttige fordi de er bedre tilpasset dine egne interesser. Katteeiere kan for eksempel se flere annonser for kattemat og færre annonser for hundepleietjenester. Det er mer sannsynlig at interessebaserte annonser vil hjelpe deg til å oppdage nye produkter og tjenester som faktisk er relevante for deg og dine interesser. Hundeeiere kan for eksempel se en annonse for de nyeste produktene innen hundepleie, mens det er mer sannsynlig at katteeiere vil se en annonse for den siste løsningen for hårballproblemer hos katter. Kort sagt kan mottak av interessebaserte annonser hjelpe til å gi deg bedre tilgang til de nye produktene, tjenestene og funksjonene som er mest relevante for deg, noe som igjen hjelper til å gi deg et bedre liv og bedre sosiale erfaringer. Dessuten vil du ikke se de samme annonsene fra oss igjen og igjen, fordi antall ganger du ser en bestemt interessebasert annonse er begrenset. Ved å si nei til interessebaserte annonser, mister du alle disse fordelene.

Merknad om Google Analytics – For å legge til rette for levering av relevant innhold, bruker vi reklamefunksjonene i Google Analytics, som du kan lære mer om og si nei takk til her.

Hvordan kan du si nei takk til å motta interessebaserte annonser fra oss?

Hvis du ikke lenger er interessert i å motta interessebaserte annonser fra noen av våre amerikanske nettsteder, kan du si nei takk ved å kontakte oss ved bruk av opplysningene nedenfor. Du bør imidlertid være oppmerksom på at å si nei takk ikke betyr at du ikke lenger vil se annonser fra oss på nettet. Det betyr ganske enkelt at nettreklame du ser fra oss ikke vil være basert på dine spesielle interesser.

Avhengig av hvor du bor, kan det hende du har tilgang til ett passende sted hvor du kan angi dine preferanser, blant annet muligheten til å sende én melding med "generell nei takk" til interessebasert reklame fra deltakende nettsteder:

I USA kan du besøke nettstedet: Ad Choices.

I Canada kan du besøke dette nettstedet: Your Ad Choices.

I EU kan du besøke nettstedet: Your Online Choices.

Når du sier nei takk til å bruke disse metodene, vil det bli lagt igjen en informasjonskapsel på enheten din som indikerer at du har sagt nei til interessebasert reklame. Hvis du sletter informasjonskapslene på enheten, blir du nødt til å si nei takk på nytt. Disse nettstedene gir også detaljert informasjon om interessebasert reklame og tips om hvordan du kan selv kan styre ditt personvern på nettet.

Merknad om informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem?

Informasjonskapsler, eller "cookies", er datafiler som et nettsted sender til din datamaskin mens du ser på nettstedet. Disse datafilene inneholder opplysninger som gjør at nettstedet husker viktig informasjon som vil gjøre din bruk av nettstedet mer effektiv og nyttig for deg. Våre nettsteder bruker informasjonskapsler for en rekke formål. Vi bruker informasjonskapselteknologi og IP-adresser til å innhente informasjon fra nettbesøkende, og dessuten til å gi registrerte besøkende den best mulig persontilpassede opplevelsen.

Besøkende på våre nettsteder bruker forskjellige nettlesere og forskjellige datamaskiner. For å gjøre besøket så enkelt som mulig med den teknologien du bruker, registrerer vi automatisk hvilken type nettleser (f.eks. Internet Explorer) og operativsystem (f.eks. Windows, Mac) som besøkende bruker, samt domenenavnet til den besøkendes internettleverandør. Vi registrerer også samlet antall besøkende på nettstedet vårt slik at vi kan oppdatere og forbedre nettstedene. Disse dataene forteller oss om flere besøkende foretrekker visse funksjoner og områder fremfor andre, noe som hjelper oss til å holde nettstedet ferskt og interessant for de fleste av våre besøkende. Vi bruker også informasjonskapsler til å prøve å forhindre at barn får tilgang til visse områder eller funksjoner som bare er tiltenkt voksne eller tenåringer.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler til å persontilpasse din opplevelse av våre nettsteder?

Informasjonskapselteknologi hjelper oss til å levere innhold som er tilpasset en besøkendes interesser, og lar oss gjøre det enklere for våre besøkende å melde seg på og delta i lotterier og konkurranser, og å tilby andre funksjoner på våre nettsteder. Nettsteder som har nettbutikker bruker informasjonskapsler til å huske og behandle artiklene i handlekurven. Der det er hensiktsmessig i henhold til vår kunngjorte praksis og regler, kan vi knytte personopplysninger til en informasjonskapsel i slike tilfeller.

Bruker tredjeparter informasjonskapsler på vårt nettsted?

Vi kan tillate tredjeparter å bruke informasjonskapsler og annonsere på våre nettsteder. Vi har ingen kontroll over informasjonskapsler fra tredjeparter. Det finnes gratisprogrammer du kan laste ned, som gjør at du kan stille inn preferansene dine og blokkere de fleste tredjeparts-informasjonskapsler over hele Internettet.

Forskjellige typer informasjonskapsler som brukes av oss

Informasjonskapslene som brukes av oss er basert på veiledningen fra det internasjonale handelskammeret om informasjonskapselkategorier: Strengt nødvendig, ytelse, funksjonalitet og innretting.

"Strengt nødvendige" informasjonskapsler lar deg bevege deg rundt på nettstedet og bruke viktige funksjoner som sikre områder, handlekurver og nettbetaling. Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon om deg som kan brukes til markedsføring, og de husker heller ikke hvor du har vært på Internett. Vi bruker strengt nødvendige informasjonskapsler til å

 • Huske ting, som informasjon du har lagt inn på bestillingsskjemaer når du navigerer til forskjellige sider i en enkelt nettleserøkt
 • Huske varene og tjenestene du bestilte når du kommer til kassesiden
 • Identifisere deg som innlogget på et Mars-nettsted
 • Sørge for at du koples til den rette tjenesten på nettstedet når vi foretar endringer i hvordan nettstedet virker

Informasjonskapsler som vi har definert som "Strengt nødvendige" vil IKKE bli brukt til å

 • Samle inn informasjon som kan brukes til å annonsere produkter eller tjenester til deg
 • Huske dine preferanser eller brukernavn utover nåværende besøk

"Ytelse"-informasjonskapsler samler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, f.eks. hvilke sider du besøker og om du har opplevd noen feil. Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon som kan identifisere deg – alle opplysningene som samles inn er anonyme og brukes bare til å hjelpe oss forbedre hvordan nettstedet virker, til å forstå hva som interesserer våre brukere, og til å måle hvor effektiv reklamen vår er. Vi bruker ytelses-informasjonskapsler til å

 • Skaffe statistikk om hvordan nettstedet brukes
 • Se hvor effektiv annonsene vår er (vi bruker ikke denne informasjonen til å målrette annonser mot deg når du besøker andre nettsteder)
 • Hjelpe oss forbedre nettstedet ved å måle eventuelle feil som oppstår
 • Teste forskjellige oppsett av nettstedet

Informasjonskapsler som vi har definert som "Ytelse"-informasjonskapsler vil IKKE bli brukt til å

 • Samle inn informasjon som kan brukes til å annonsere produkter eller tjenester til deg på andre nettsteder
 • Huske dine preferanser eller brukernavn utover nåværende besøk
 • Sikte inn annonser mot deg på noe annet nettsted

"Funksjonalitet"-informasjonskapsler brukes til å levere tjenester eller til å huske innstillinger for å gjøre besøket bedre. Vi bruker "Funksjonalitet"-informasjonskapsler til å

 • Huske innstillinger du har brukt, som for eksempel oppsett, tekststørrelse, preferanser og farger
 • Huske om vi allerede har spurt deg om du vil fylle inn en undersøkelse
 • Vise deg når du er logget inn på nettstedet
 • Dele informasjon med partnere for å levere en tjeneste på nettstedet. Informasjonen som deles skal bare brukes til å levere tjenesten, produktet eller funksjonen, og ikke til noe annet formål

Informasjonskapsler definert som "Funksjonalitet"-informasjonskapsler vil IKKE bli brukt til å

 • Rette annonser mot deg på andre nettsteder

"Innretting"-informasjonskapsler er knyttet til tjenester som leveres av tredjeparter, som for eksempel "Like"-knapper og "Del"-knapper. Tredjeparten leverer disse tjenestene mot å få registrere at du har besøkt nettstedet vårt. Vi bruker "Innretting"-informasjonskapsler til å

 • Lenke til sosiale nettverk som Facebook, som deretter kan bruke informasjon om besøket ditt til å rette reklame mot deg på andre nettsteder
 • Gi informasjon til reklamebyråer om besøket ditt slik at de kan vise deg annonser som du kan være interessert i.

Hva er skulte sporingsbilder og hvordan bruker vi dem?

Noen av våre nettsider og e-postoppdateringer kan inneholde elektroniske bilder som kalles skjulte sporingsbilder, og noen ganger én piksel-GIF, klar-GIF eller pikseltagger. På nettsteder lar disse oss telle besøkende som har sett våre sider. I e-post med kampanjemeldinger/nyhetsbrev lar de oss telle hvor mange abonnenter som har lest dem. Skjulte sporingsbilder lar oss utvikle statistisk informasjon om aktivitetene og funksjonene som er av størst interesse for våre forbrukere, slik at vi kan levere mer persontilpasset innhold. De brukes ikke til å skaffe tilgang til dine personopplysninger uten ditt samtykke.

Hvordan kan du si nei takk til informasjonskapsler?

Stille inn nettleseren til å avvise informasjonskapsler

Hvis du ikke vil ha informasjonskapsler, kan du stille inn datamaskinen til å varsle deg hver gang det sendes en informasjonskapsel, eller slå av alle informasjonskapsler gjennom nettleseren (f.eks. Internet Explorer eller Firefox). I nettleserens HJELP-meny kan du finne ut hvordan du skal endre og oppdatere informasjonskapsler.

Eller du kan besøke  som har omfattende informasjon om hvordan du gjør dette på en lang rekke forskjellige nettlesere. Du kan også finne opplysninger om hvordan du sletter informasjonskapsler fra datamaskinen samt mer generell informasjon om informasjonskapsler. Når det gjelder informasjon om hvordan du gjør dette på nettleseren i mobiltelefonen, må du finne den i bruksanvisningen for håndsettet.

Vær oppmerksom på at begrensninger av informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten til Mars-nettsteder.

Hva annet trenger du å vite?

Hvor lagres og behandles opplysningene?

Personopplysninger som samles inn på våre nettsteder og av våre tjenester, eller som mottas av Mars fra tredjeparter, kan bli oppbevart og behandlet i USA eller i et annet land der våre tjenesteleverandører har anlegg.

Serverne og databasene som opplysningene kan bli lagret på befinner seg utenfor landet der du skaffet deg tilgang til dette nettstedet og i et land som ikke har de samme personvernlovene som i det landet du bor. Personopplysninger som du gir oss kan sendes utenlands, men vi vil samle inn, behandle og bruke dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Ansettelsesrelaterte forespørsler kan også bli overført til et annet selskap i Mars-konsernet. Ved å besøke dette nettstedet og legge igjen informasjon, godtar du slik innsamling, behandling, overføring og/eller lagring av dine personopplysninger. Merk: våre regler kan variere fra region til region, så hvis du besøker ett av våre nettsteder i en annen region, må du sjekke for å se om det finnes en erklæring som er spesifikk for dette stedet.

Hvor lenge oppbevarer vi dine opplysninger?

Vi beholder og lagrer dine personopplysninger så lenge vi har et legitimt forretningsformål for å gjøre det, og i samsvar med våre databevaringsregler.

Hva med personopplysninger som er offentlig tilgjengelig (som for eksempel i chatterom, notistavler eller andre interaktive fora)?

Vi kan tilby chatterom, notistavler eller interaktive områder der besøkende kan legge igjen kommentarer eller informasjon til bruk av våre besøkende. Hvis det finnes et chatterom, en notistavle, muligheter for bruk av sosiale nettverk eller andre interaktive områder der det kan legges ut personopplysninger, på dette nettstedet, må du huske å sjekke de kunngjorte reglene før du går inn, ettersom du vil være bundet av dem i tillegg til våre generelle vilkår. Regler for bruk av interaktive funksjoner kan etablere aldersgrenser eller andre restriksjoner for deltakelse. Alt du legger ut på nettet er offentlig informasjon, og vi er ikke ansvarlig for noe som du frivillig legger ut på nettet. Brukere bør være forsiktige når de røper personopplysninger på nettet.

Overdragelse

Hvis alle eller deler av våre eiendeler selges eller kjøpes opp av en annen part, eller hvis det blir en fusjon, gir du oss retten til å overdra personopplysningene vi har samlet inn fra deg.

Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

Vi har iverksatt administrative, fysiske og tekniske sikringstiltak som er beregnet på å beskytte dine opplysninger. Ingen sikkerhetstiltak kan imidlertid være 100 % effektive, så vi anbefaler at du tar ytterligere tiltak for å beskytte deg selv og din informasjon, blant annet ved å installere oppdatert antivirusprogramvare, lukke nettlesere etter bruk, holde din påloggingsinformasjon og passord hemmelige, og sørge for at du regelmessig oppdaterer programvare og apper du har lastet ned for å være sikker på at du har aktivert de nyeste sikkerhetsfunksjonene på dine enheter.

Internasjonal overføring av informasjon

Hvis du velger å gi oss personopplysninger, kan vi overføre disse opplysningene til våre tilknyttede selskaper og datterselskaper eller til andre tredjeparter, over landegrenser, og fra ditt land eller jurisdiksjon til andre land og jurisdiksjoner over hele verden i samsvar med lovpålagte krav. Mars benytter primært EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler for dataoverføringer fra EU til land utenfor EØS. Mars bruker også personvernordningen EU-US Privacy Shield for dataoverføringer mellom EU og USA.

Vårt personvernengasjement

Mars USA og datterselskaper det kontrollerer i USA (her finner du listen med enhetene i og datterselskapene til Mars USA) deltar i personvernordningene EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield, og har bekreftet overfor det amerikanske handelsdepartementet at de har forpliktet seg til å følge Privacy Shield-prinsippene i behandlingen av alle personopplysninger som overføres fra EU og Sveits til USA. Mars forblir ansvarlig og erstatningsansvarlig i henhold til Privacy Shield-prinsippene hvis tredjepartsagenter det hyrer til å behandle personopplysninger på sine vegne, gjør dette på en måte som ikke er i samsvar med prinsippene, med mindre Mars kan bevise at det ikke er ansvarlig for hendelsen som gjorde at skaden oppstod. I visse situasjoner kan Mars bli pålagt å røpe personopplysninger i svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å opprettholde nasjonal sikkerhet eller pålegg fra politiet. Vi anbefaler borgere av EU og Sveits å kontakte oss på [email protected] hvis de har Privacy Shield-relaterte klager eller forespørsler, men for eventuelle klager som ikke løses med oss direkte, har vi valgt å samarbeide med panelet som er etablert av de europeiske personvernmyndighetene (DPA) og den sveitsiske personvernombudsmannen (FDPIC). I visse omstendigheter påvirker Privacy Shield-ordningen enkeltpersoners rett til å påkalle seg bindende voldgift for å løse klager som ikke kan løses på andre måter. Mars USA er underlagt etterforsknings- og håndhevelsesmyndigheten til det amerikanske handelstilsynet (US Federal Trade Commission – FTC) Hvis det oppstår konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, er det Privacy Shield-prinsippene som skal gjelde. For å lære mer om Privacy Shield-programmet og se vår sertifisering, kan du besøke www.privacyshield.gov.

Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen, så du bør besøke denne siden av og til for å se om det er gjort endringer i erklæringen. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen ved å legge ut varsler på hjemmesiden i en rimelig periode, og ved å endre "Sist oppdatert"-datoen [(nedenfor)] Hvis du fortsetter å bruke våre nettsteder etter at endringer er offentliggjort, betyr det at du godtar de endrede vilkårene.

Hva bør du gjøre hvis du har spørsmål, ønsker tilgang til, oppdatere eller slette informasjon, eller ønsker å si nei takk til å motta kommunikasjon i fremtiden?

Vi tar tiltak for å sørge for at dine personopplysninger er nøyaktige. Du kan se, korrigere eller oppdatere personlig kontaktinformasjon som du har gitt til Mars. Noen Mars-programmer gir deg tilgang til å se eller oppdatere personopplysninger på nettet. Se etter der du registrerte deg for å finne ut om du kan se eller oppdatere informasjon der.

Hvis du vil ha tilgang til, oppdatere, endre, slette, overføre, begrense eller protestere mot behandlingen av opplysningene vi har om deg i våre markedsføringsdatabase (med forbehold om aktuelle lovpålagte unntak), si nei takk til å motta mer kommunikasjon fra oss, eller har spørsmål om personvernerklæringen vår, kan du klikke her.

Der vår behandling av dine opplysninger er basert på ditt samtykke, kan du ha rett til å trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss per e-post til [email protected]. Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake ditt samtykke, så vil det ikke påvirke lovligheten av vår behandling av opplysningene dine som var basert på samtykket du ga før du trakk det tilbake. Der det er aktuelt, kan du også ha rett til å rette en klage til din lokale datatilsyn. Vi har til hensikt å løse alle problemer relatert til vår håndtering av dine opplysninger, og du kan til enhver tid kontakte oss med spørsmål eller bekymringer.

Hvordan kan du kontakte oss?

Du kan kontakte oss ved å bruke følgende informasjon:

Mars, Incorporated
Att: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
E-post: pri[email protected]

Vi har forpliktet oss til å samarbeide med deg for å løse eventuelle klager du måtte ha angående denne personvernerklæringen, eller behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du er bekymret, kan du kontakte [email protected], der henvendelsen din omgående vil bli fulgt opp.

Behandling av opplysninger i EU

Vi samler bare inn og bruker personopplysninger behandlet i EU når vi har et lovlig grunnlag for å gjøre som følger:

 • Når behandling av dine personopplysninger er i vår legitime interesse: for eksempel kan vi bruke dine personopplysninger til å forbedre våre produkter og tjenester og innholdet på våre nettsteder, og til administrative formål som beskrevet i denne personvernerklæringen.
 • Når vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med deg, for eksempel når du arbeider for oss enten som ansatt eller som en tjenesteleverandør, eller hvis du søker på en stilling hos oss, vil vi trenge å behandle dine personopplysninger i forbindelse med ansettelseskontrakten eller tjenesteavtalen. Hvis du er en forbruker, vil vi bruke dine personopplysninger til å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakten vi har med deg.
 • Når vi har en lovpålagt plikt til å gjøre det: for eksempel for å overholde loven eller å svare på rettslige prosesser eller lovlige forespørsler, blant annet fra politimyndigheter og statlige organer.

Samtykke:  I samsvar med gjeldende lov, er vi avhengig av ditt samtykke til å bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål.

Hva er dine personvernrettigheter i California?

Loven i California tillater at personer som er bosatt i California kan nekte Mars å røpe personopplysninger til tredjeparter når de har som formål å bruke dem til direkte markedsføring. Du kan til enhver tid nekte at dine personopplysninger deles med tredjeparter for markedsføringsformål ved å sende en forespørsel skriftlig til kontaktadressen vår ovenfor, eller ved å sende oss en e-postmelding til [email protected]. Vær oppmerksom på at denne nektelsen ikke forbyr rapportering som gjøres når formålet ikke er markedsføring. Loven i California tillater også at personer som bor i California å be om å få fra oss én gang i året, gratis, en liste over (de eventuelle) tredjepartene som vi har gitt personopplysninger til for bruk i direkte markedsføring i det foregående kalenderåret, samt typen personopplysninger som er gitt til disse partene. Hvis du er bosatt i California og gjerne vil be om denne informasjonen, kan du sende søknaden i en e-post til: [email protected] eller skrive til oss på kontaktadressen ovenfor. Forespørsler via telefon eller faks vil ikke bli godtatt. Emnelinjen i e-postmeldingen eller konvolutten for brev som sendes i posten, samt innholdet i forespørselen må inneholde setningen "Your California Privacy Rights" (dine personvernrettigheter i California) og ditt navn, e-postadresse (hvis du ønsker å motta et svar via e-post) eller gateadresse, poststed, delstat, postnummer (hvis du ønsker å motta et svar i posten).

Hvordan vi svarer på "Do-Not-Track"-rapporteringer

Vi støtter ikke "Do Not Track"-innstillinger (DNT - ikke spor) i nettlesere og deltar i øyeblikket ikke i noen Do Not Track-ordninger som gjør det mulig for oss å svare på signaler eller andre mekanismer fra deg angående innsamling av dine personopplysninger.

Oppdatert: Juli 2017

Hvis det er en konflikt mellom den engelske versjonen av denne personvernerklæringen og en versjon oversatt til et annet språk, skal den engelske versjonen g