Privatumo politika

Kam galioja šis pareiškimas apie privatumą?

Šis pareiškimas apie privatumą galioja Jūsų asmeninei informacijai, renkamai arba tvarkomai interneto svetainėse, mobiliosiose programose ir per kitas paslaugas arba produktus, kuriais naudojantis renkami arba tvarkomi asmens duomenys ir rodomas šis „Mars, Incorporated“ ir jos įmonių grupės pareiškimas. Šis pareiškimas negalioja subjektų svetainėms, mobiliosioms programoms ir kitoms paslaugoms arba produktams, jei juose nerodoma ir nėra nuorodos į šį pareiškimą apie privatumą arba nėra atskiro pareiškimo apie privatumą. Šis pareiškimas apie privatumą galioja Jūsų asmeninei informacijai, kuria laikoma informacija arba duomenų derinys, pagal kurį Jus galima pagrįstai identifikuoti.

Savo privatumo praktiką pritaikėme prie šalyje galiojančių duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, ir bendradarbiaujame su šalies duomenų apsaugos institucijomis, kurių nuomone kilo problemų, susijusių su privatumu.

Jei esate Europos Sąjungoje, duomenų valdytoja, atsakinga už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą, bus „Mars“ kontroliuojamoji arba su ja susijusi įmonė, kuriai priklauso interneto svetainė, kurioje Jūs lankotės, ir kuri ją valdo. Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, galite susisiekti su duomenų valdytoju per Pasaulinio privatumo vadovą, kurio kontaktiniai duomenys pateikti toliau.

Kokią informaciją mes renkame ir tvarkome?

Mes galime rinkti arba tvarkyti įvairią informaciją, kurią mums teikiate, įskaitant duomenis apie asmeninius kontaktus, informaciją, susijusią su Jūsų pirkiniais, užimtumu arba demografinius duomenis.

 • Asmens kontaktiniai duomenys apima tokią informaciją kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kuri gali būti pateikta mums registruojantis internetu arba vykdant su mumis verslą arba teikiant mums paslaugas; kai kuriose interneto svetainėse kuriant paskyrą galima naudoti naudotojo vardą ir slaptažodį.
 • Su pirkimu susijusi informacija apima duomenis apie pirkinius, kuriuos įsigyjate mūsų interneto svetainėse, įskaitant mokėjimo kortelės informaciją ir išsiuntimo duomenis.
 • Su užimtumu susijusi informacija apima Jūsų nurodytus darbo prioritetus, darbo istoriją ir informaciją, nurodytą mums internetu pateiktuose prašymuose.
 • Demografinė informacija apima tokius duomenis kaip amžius, lytis, hobis arba informacija apie veiklą, skonį, kitus prioritetus ir panašiai.

Mes galime rinkti informaciją iš kitų šaltinių, įskaitant kontaktų sąrašus, ir demografinę informaciją iš trečiųjų šalių ir kt. Šie duomenys gali būti derinami su kita informacija, kurią renkame ir naudojame pareiškime apie privatumą nurodytoms reikmėms.

Be to, tam tikros rūšies informacija renkama automatiškai:

 • Jūsų interneto protokolo (IP) adresas arba įrenginio identifikatorius, Jūsų įrenginio operacinė sistema, naršyklės rūšis, interneto svetainės, kuriose lankėtės anksčiau arba po apsilankymo mūsų svetainėje, peržiūrėti puslapiai ir veikla mūsų interneto svetainėje, taip pat Jūsų sąveika su reklama.
 • Trečiųjų asmenų tarnybos ir reklamos partneriai taip pat gali automatiškai rinkti informaciją.
 • Daugiau sužinoti apie rinkimo praktiką galite toliau.

Informacija renkama tiesiogiai iš Jūsų, taip pat per trečiuosius asmenis, kuriems Jūs leidote teikti savo asmeninę informaciją, ir kai tai leidžia vietos teisė, per viešai prieinamus šaltinius, pavyzdžiui, socialinę žiniasklaidą.

Kodėl mes renkame ir kaip naudojame informaciją apie Jus?

Galime naudoti informaciją apie Jus daugeliu tikslų, įskaitant: Jūsų prašomų produktų arba paslaugų pateikimą, pardavimo skatinimo (loterijų, konkursų ir pasiūlymų) administravimui, bendravimui su Jumis, reklamos pristatymui, savo interneto svetainių, produktų ir paslaugų tobulinimui, kitais teisėtais verslo tikslais, kurie toliau paaiškinti taip:

 • Jūsų prašomų produktų arba paslaugų pateikimas: Galime naudoti apie Jus surinktą informaciją, kad įvykdytume Jūsų užsakymus ir suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų funkcijomis, produktais ir paslaugomis.
 • Registracija, konkursai ir pardavimo skatinimas: Galime naudoti informaciją apie Jus, kad įtrauktume Jus į konkursus, praneštume Jums apie jų rezultatus ir užregistruotume naudotis tam tikromis funkcijomis, produktais ir paslaugomis, atsižvelgdami į Jūsų pasirinktus rinkodaros pageidavimus.
 • Bendravimas su Jumis ir informacijos teikimas Jums: Galime naudoti informaciją apie Jus, kad galėtume su Jumis bendrauti, atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus, pateikti Jums atnaujintą informaciją ir naujienas ir pranešti apie atsiradusias laisvas darbo vietas, tinkamas Jūsų profiliui (jei Jūs pateikėte savo anketinius duomenis). Be to, galime naudoti Jūsų pateiktą informaciją, kad pateiktume Jums asmeniškai pritaikytą turinį, informaciją, atsiųstume brošiūrų, kuponų, pavyzdžių, pasiūlymų ir kitos informacijos apie savo produktus arba įmonių grupę. Mes prašome lankytojų nurodyti savo elektroninio pašto adresus, jei jie nori iš mūsų arba mūsų interneto svetainės gauti daugiau informacijos arba naujinių, ir toliau mūsų pranešimus gaus tik tie, kurie to prašo. Be to, mes galime paklausti, ar norėtumėte gauti informacijos apie kitus mūsų įmonių grupės narių siūlomus produktus. Be to, siūlome lankytojams galimybę bet kada atsisakyti, jei jie nebenori iš mūsų gauti elektroninių laiškų ir kitos informacijos.
 • Kai vykdome savo įsipareigojimus pagal su Jumis sudarytą sutartį – Galime naudoti informaciją apie Jus, kai su mumis dirbate kaip darbuotojas arba paslaugų teikėjas, arba kreipiatės dėl įdarbinimo, jei šios informacijos reikia dėl Jūsų darbo arba paslaugų teikimo sutarties.Jei esate vartotojas arba mūsų paslaugų naudotojas, naudosimės Jūsų asmenine informacija, vykdydami savo įsipareigojimus pagal sutartį, kurią su Jumis sudarėme.
 • Pateikti Jums atitinkamą reklamą: Mes galime pirkti arba naudoti prašomus įtraukti el. pašto adresus, kad susisiektume su potencialiais klientais, kuriuos mūsų nuomone gali dominti „Mars“ įmonių grupės produktai arba paslaugos. Mes tenkinsime prašymus įtraukti ir prašysime asmenis, pateikusius sąrašus, pateikti mums užtikrinimus, kad pateikta tik tų vartotojų el. pašto kontaktinė informacija, kurie nori gauti pasiūlymus ir informaciją el. paštu. Be to, galime naudoti demografinę informaciją ir informaciją apie prioritetus, kad galėtume nukreipti su „Mars“ produktais ir paslaugomis susijusią reklamą naudotojams, kuriems ji aktualiausia. Tai sukurta taip, kad naudotojai matys reklamą, kuri gali labiausiai juos dominti, ir reklamuotajai galės pateikti savo reklamą žmonėms, kurie, kaip labiausiai tikėtina, ją priims. Daugiau informacijos apie mūsų reklamos praktiką pateikta čia: Kokia yra mūsų internetinės reklamos pagal interesus politika.
 • Kad pateiktume Jums kitų pasiūlymų: Kartais Jums internete bus pateikti arba paštu atsiųsti mūsų prekių ženklų pasiūlymai, kuponai ir su jais susijusi informacija, įskaitant katalogus. Pavyzdžiui, klientams pateikus internetinį užsakymą mūsų katalogo parduotuvėje arba užsisakius vieną iš mūsų katalogų internetu, mes galime pridėti juos į asmenų, pageidaujančių gauti katalogą, sąrašą. Be to, galime naudoti iš trečiųjų šalių arba viešų šaltinių gautus sąrašus tam, kad atsiųstume Jums šią informaciją, ir, kaip paprastai daroma katalogų versle, galime keistis mūsų katalogo klientų vardais ir adresais (tačiau ne el. pašto adresais, dėl kurių neduotas atitinkamas sutikimas) su kitomis katalogų įmonėmis, taip pat norinčiomis susisiekti su Jumis paštu. Bet kuriuo metu galite atsisakyti gauti mūsų prekių ženklų pranešimus atsijungus.
 • Mūsų interneto svetainių, funkcijų, produktų ir paslaugų tobulinimui: Renkamą informaciją galime naudoti tobulindami „Mars“ įmonių grupės produktų, paslaugų pasiūlą, taip pat savo interneto svetaines ir funkcijas.
 • Tam tikrai automatinio sprendimų priėmimo veiklai: Renkamą informaciją galime naudoti internetinei reklamai ir (arba) Jūsų asmenybės profilio kūrimui. Išsamiau apie mūsų renkamą informaciją, kaip ji naudojama, ir kaip galite atsisakyti automatinio sprendimų priėmimo, paaiškinta toliau.

Kaip mes dalijamės Jūsų informacija ir ją atskleidžiame?

Galime dalytis Jūsų informacija ir ją atskleisti:

 • „Mars“ ir „Mars“ įmonių grupei;
 • Pardavėjams arba atstovams. Pavyzdžiui, galime dalytis Jūsų informacija su įmonėmis, kurias pasamdėme mūsų vardu teikti paslaugas. Kai dalijamės informacija su kitomis įmonėmis, kad šioms teiktų mums paslaugas, joms neleidžiama naudoti jos jokiais kitais tikslais, ir jos privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą, išskyrus atvejus, jei Jūs duodate kitokį sutikimą.
 • Kur gali būti perduota Jūsų informacija kartu su kitu įmonės turtu.

Mes galima dalytis asmenine informacija, įskaitant Jūsų pranešimų turinį, arba ją atskleisti:

 • Laikydamiesi įstatymų reikalavimų arba reaguodami į prašymus, pateikus vykdant teisines procedūras arba kitus teisėtus prašymus, įskaitant teisėsaugos ir valstybinių institucijų prašymus.
 • Vartotojų skundų arba galimų įstatymų pažeidimų tyrimui, interneto svetainės vientisumo apsaugai, Jūsų prašymų vykdymui arba bendradarbiaudami vykdant bet kokį teisinį tyrimą.
 • „Mars“ įmonių grupės teisių arba turto, ir savo klientų apsaugai, įskaitant sąlygų, reglamentuojančių naudojimosi paslaugomis tvarką, vykdymą.
 • Sąžiningai manydami, kad prieiti prie informacijos arba ją atskleisti būtina mūsų bendradarbių, klientų arba visuomenės saugumo apsaugai.

Prašom atkreipti dėmesį, kad mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurių privatumo praktika gali skirtis nuo mūsų privatumo praktikos. Jei pateiksite asmeninę informaciją bet kokioms kitoms interneto svetainėms, Jūsų informacijai galios tų interneto svetainių privatumo politika. Raginame Jus peržiūrėti visų interneto svetainių, kuriose lankotės, privatumo politiką.

O kaip dėl vaikų privatumo?

Mūsų interneto svetainės yra sukurtos ir skirtos visų pirma suaugusiesiems ir paaugliams nuo 13 metų. Jos nėra skirtos jaunesniems nei 13 metų vaikams. Vadovaujantis Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymu (VPIAĮ), mes sąmoningai nerenkame ir nesaugome jokios asmeninės informacijos apie jaunesnius nei 13 metų amžiaus vaikus, ir mūsų įmonės interneto svetainės nėra skirtos rinkti asmeninę informaciją iš jaunesnių nei 13 metų vaikų. Prieš leisdami jaunesniems nei 16 metų paaugliams pateikti asmeninę informaciją„Mars“ mūsų interneto svetainėse, įkelti medžiagą, nuotraukas ar informaciją, mes turėsime gauti jų tėvų sutikimą. Tikrinimo, ar tėvai davė sutikimą, priemones mes naudosime apsižvelgdami į turimas technologijas. Galime paprašyti, kad lankytojas įrašytų gimimo datą, kad neleistume per jauniems asmenims patekti į tam tikras interneto svetaines, zonas arba naudotis tam tikromis funkcijomis. Jeigu pagal vietos teisę taikomos vyresnio amžiaus ribos, mes laikysimės galiojančių reikalavimų. Jei norite gauti daugiau informacijos, prašom peržiūrėti mūsų Specialų pranešimą tėvams ir „Mars“ rinkodaros kodeksą.

Kokia mūsų internetinės reklamos pagal interesus internete politika?

Mes palaikome JAV Skaitmeninės reklamos aljanso Savireguliavimo principus vartotojų elgesiu grindžiamai reklamai internete ir JAV vartotojams. Daugiau informacijos apie šiuos principus galima rasti čia. Reklamos, kurias mes skelbiame internete pagal duomenis apie interesus, turi būti rodomos su Reklamos pasirinkimo piktograma, kuri padeda vartotojams suprasti, kaip renkami ir naudojami jų duomenys ir suteikia vartotojams, norintiems daugiau kontrolės, galimybę pasirinkti. Ši piktograma atrodo taip:

logo

Spustelėję ant pasirodžiusios piktogramos, galite peržiūrėti ir sekti informaciją apie reklamą pagal interesus internete, įskaitant tai, kas renka ir naudoja Jūsų duomenis internete, kaip galite atsisakyti tokios reklamos ir t. t.

Kaip mes pateikiame reklamas naudodamiesi reklamavimu pagal interesus internete?

Kartais mes rodome skelbimus ir mums priklausančių bei mūsų valdomų interneto svetainių tinkle, ir trečiųjų šalių interneto svetainėse. Apsilankę vienoje iš mūsų interneto svetainių arba peržiūrėdami kitose tinklavietėse pateiktą reklamą, galite pastebėti skirtingas reklamos rūšis, pavyzdžiui, tekstinius skelbimus šalia paieškos rezultatų arba reklaminius vaizdo įrašus interneto puslapiuose. Kartais šios reklamos remiasi puslapių, kuriose jos pasirodo, turiniu. Tačiau kartais konkreti reklama parenkama pagal Jūsų interesus, kurie nustatomi pagal Jūsų veiklą internete, apie kurią einant laikui kaupiami duomenys. Reklamavimo pagal interesus tikslas yra parodyti Jums aktualiausias reklamas.

Šiuo tikslu mes ir kai kurios trečiosios reklamos įmonės naudojasi įvairiomis technologijomis, pavyzdžiui, slapukais ir žiniatinklio indikatoriais, rinkdami informaciją apie Jūsų sąveiką su mūsų ir trečiųjų šalių interneto svetainėmis (toliau – „Duomenys internete“). Šie Duomenys internete paprastai Jūsų mums asmeniškai neidentifikuoja, ir yra bendrinami su kitais duomenimis, sudarant segmentus – naudotojų grupes ir tam tikras bendrąsias interesų kategorijas, kurias mes nustatėme pagal įvairius veiksnius (pavyzdžiui, „sporto fanas“). Duomenys internete gali apimti:

• Interneto svetaines, produktus ir paslaugas, kuriuos peržiūrite, ir nuorodas, kurias paspaudžiate, naudodamiesi mūsų interneto svetainėmis ir paslaugomis, taip pat trečiųjų asmenų interneto svetainėmis;

• Mūsų el. laiškus, kuriuos peržiūrite, ir nuorodas, kurias juose paspaudžiate;

• Ar Jūs peržiūrite ir paspaudžiate Jums rodomas nuorodas;

• Demografinius duomenis arba duomenis apie dominančius klausimus, įskaitant bendrą geografinę buvimo vietą, nustatytą pagal IP adresą; ir

• Paieškos sąlygas, kurias įvedate, naudodamiesi tam tikromis paieškos paslaugomis.

Mes ir mūsų reklamos partneriai pagal šiuos Duomenis internete nupiešiame tikslesnį auditoriją, su kuria sąveikaujame (įskaitant ir Jus), dominančių klausimų paveikslą, kuris padeda mums pateikti šiems klausimams artimesnius skelbimus.

Be to, mūsų reklamos partneriai naudoja šiuos Duomenis internete įvairiais tikslais, įskaitant a) kartu su reklama, kuri pasirodo mūsų interneto svetainėje arba kitose interneto svetainėse, b) pranešti apie interneto svetainių duomenų srautą, statistiką, reklamos duomenis ir kitą sąveiką su skelbimais ir interneto svetainėmis, kuriose jie pateikiami, ir c) nustatyti internetinių skelbimų ir el. laiškų veiksmingumui.

Kodėl galite norėti gauti reklamą pagal interesus?

Vartotojai mėgsta gauti reklamą pagal interesus dėl daugybės priežasčių. Reklama pagal interesus yra naudinga, nes ji pritaikyta prie konkrečių Jūsų interesų. Pavyzdžiui, kačių savininkai gali pamatyti daugiau kačių maisto reklamos ir mažiau šunų priežiūros paslaugų reklamos. Be to, reklama pagal interesus gali padėti Jums atrasti naujų produktų ir paslaugų, iš tiesų svarbių Jums ir susijusių su Jūsų interesais. Pavyzdžiui, šunų savininkai gali pamatyti reklamą apie naujausius šunų priežiūros produktus, o kačių savininkai – naujausią sprendimą dėl kačių plaukų kamuoliukų. Trumpai, gaunama reklama pagal interesus gali padėti Jums sužinoti apie naujus Jums aktualiausius produktus, paslaugas ir funkcijas, ir tai gali padėti pagerinti Jūsų gyvenimo ir socialinę patirtį. Be to, Jūs nematysite vis tos pačios mūsų reklamos iš naujo, nes ribojamas reklamos pagal interesus rodymo kartų skaičius. Atsisakę reklamos pagal interesus, prarasite visus šiuos privalumus.

Pastaba dėl „Google Analytics“ – Kad lengviau pateiktume atitinkamą turinį, mes naudojamės funkcija „Google Analytics Advertising Features“, apie kurią daugiau sužinoti ir kurios atsisakyti galite čia.

Kaip galite atsisakyti mūsų siūlomos reklamos pagal interesus?

Jei nebenorite gauti reklamos pagal interesus iš bet kurių mūsų JAV interneto svetainių, galite jos atsisakyti, su mumis susisiekę pagal toliau nurodytus kontaktinius duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad atsisakymas nereiškia, kad daugiau nebematysite reklamos internete. Tai paprasčiausiai reiškia, kad mūsų interneto reklama nebebus rodoma pagal konkrečius Jūsų interesus.

Priklausomai nuo to, kur Jūs gyvenate, gali būti, jog galėsite nurodyti savo pasirinkimus vienoje patogioje vietoje ir „universaliai“ vieną kartą atsisakyti visos dalyvaujančių subjektų reklamos pagal interesus:  

Jungtinėse Amerikos Valstijose apsilankykite interneto svetainėje: Ad Choices.

Kanadoje apsilankykite šioje interneto svetainėje:Your Ad Choices.

ES apsilankykite šioje interneto svetainėje: Your Online Choices.

 

Kai atsisakote šių metodų naudojimo, Jūsų įrenginyje išsaugomas slapukas, rodantis, kad Jūs atsisakėte reklamavimo pagal interesus.Jei ištrinsite slapukus, Jums reikės iš naujo pateikti atsisakymą.Be to, šiose interneto svetainėse pateikiama išsami informacija apie reklamavimą pagal interesus ir patarimai dėl Jūsų privatumo valdymo internete. 

Įspėjimas apie slapukus

Kas yra slapukai, ir kaip juos naudojame?

„Slapukai“ – tai duomenų failai, kuriuos interneto svetainė siunčia į Jūsų kompiuterį, kol Jūs joje naršote. Šie duomenų failai apima informaciją, kuri leidžia mūsų svetainei atsiminti svarbią informaciją, kuri padės Jums veiksmingiau ir naudingiau naudotis mūsų interneto svetaine. Mūsų interneto svetainėje slapukai naudojami įvairiais tikslais. Mes naudojamės slapukų technologija ir IP adresais, kad gautume informaciją iš internetinių lankytojų, taip pat tam, kad suteiktume registruotiems lankytojams geriausią asmeniškai pritaikytą patirtį internete.

Mūsų interneto svetainių lankytojai naudojasi įvairiomis interneto naršyklėmis ir įvairiais kompiuteriais. Kad Jums lankytis naudojantis savo technologijomis būtų kuo lengviau, mes automatiškai sekame, kokia naršykle (pvz., „Internet Explorer“) ir operacine sistema (pvz., ‚Windows“, „Mac“) naudojasi lankytojas, ir koks yra lankytojo interneto paslaugų teikėjo domeno vardas. Be to, sekame bendrą lankytojų skaičių mūsų interneto svetainėje, kad tai padėtų mums atnaujinti ir tobulinti savo svetaines. Šie duomenys mums rodo, ar daugiau lankytojų teikia pirmenybę tam tikroms funkcijoms arba sritims nei kitoms, ir tai padeda mums nuolat atnaujinti savo interneto svetainę ir išlaikyti ją įdomią daugumai savo lankytojų. Be to, naudojamės slapukais, kad neleistume vaikams patekti į tam tikras zonas arba naudotis tam tikromis funkcijomis, skirtomis tik suaugusiesiems arba paaugliams.

Kaip naudojamės slapukais, kad suasmenintume Jūsų patirtį mūsų interneto svetainėse?

Slapukų technologija padeda mums pateikti lankytojo pomėgiams pritaikytą turinį ir suteikia mums galimybę supaprastinti lankytojų vykdomą produktų užsakymo, patekimo į lažybas ir konkursus ir dalyvavimo juose procesą, lengviau pasiūlyti lankytojams kitas savo interneto svetainių funkcijas. Internetinės prekybos svetainėse naudojami slapukai, kurie leidžia atsiminti ir tvarkyti Jūsų pirkinių krepšelyje išsaugotus daiktus. Tam tikrais atvejais, numatytais mūsų atskleistose praktikos procedūrose ir politikoje, galime susieti asmeninę informaciją su atitinkamu slapukų failu.

Ar trečiosios šalys naudoja slapukus mūsų interneto svetainėje?

Mes galime leisti trečiosioms šalims naudotis slapukais ir reklamuotis mūsų interneto svetainėse.Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių slapukų.Yra nemokamų programų, kurias galite parsisiųsti, ir kurios leistų Jums nustatyti savo pasirinkimus ir užblokuoti daugumą trečiųjų šalių slapukų internete.

Skirtingos mūsų naudojamų slapukų rūšys

Mes naudojame slapukus, numatytus Tarptautinių prekybos rūmų slapukų kategorijų vadove: būtinai reikalingi, veiklos, funkcionalumo ir tiksliniai slapukai.

„Būtinai reikalingi“ slapukai suteikia Jums galimybę judėti interneto svetainėje ir naudotis jos svarbiausiomis funkcijomis, pavyzdžiui, saugiomis zonomis, pirkinių krepšeliais ir sąskaitų išrašymu internete. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie Jus, tačiau gali būti naudojami rinkodaros reikmėms arba tam, kad atsimintume, kur Jūs lankėtės internete. Mes naudojame Būtinai reikalingus slapukus šiais tikslais:

 • Kad atsimintume įvairius dalykus, pavyzdžiui, informaciją, kurią įvedėte užsakymo formose, naršydami įvairiuose puslapiuose per vieną žiniatinklio naršyklės sesiją
 • Kad atsimintume, kokias užsisakėte prekes ir paslaugas, Jums pasiekus pirkimo užbaigimo puslapį
 • Jūsų tapatybės nustatymui, prisijungus prie „Mars“ interneto svetainės
 • Kad įsitikintume, kad prisijungėte prie tinkamos paslaugos mūsų interneto svetainėje, kai keičiame interneto svetainės veikimą

Slapukai, kuriuos apibrėžėme kaip „Griežtai reikalingus“, NEBUS naudojami:

 • Rinkti informacijai, kurią galima naudoti reklamuojant Jums produktus arba paslaugas
 • Atsiminti Jūsų parinktims arba naudotojo vardui po šio apsilankymo

„Veiklos“ slapukai renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojate mūsų interneto svetainę, pvz., kuriuose puslapiuose lankotės, ir ar susiduriate su kokiomis nors klaidomis. Šie slapukai nerenka informacijos, kuri gali Jus identifikuoti – visa surinkta informacija yra anonimiška, ir naudojama tik tam, kad padėtų mums pagerinti mūsų interneto svetainės veiklą, suprasti, kas domina mūsų naudotojus, ir nustatyti reklamos veiksmingumą. Mes naudojame veiklos slapukus šiais tikslais:

 • Rinkti statiniams duomenims apie mūsų interneto svetainės naudojimą
 • Mūsų reklamos veiksmingumo tikrinimui (mes nenaudojame šios informacijos tam, kad Jums apsilankius kitose interneto svetainėse, nukreiptume Jums atitinkamą reklamą)
 • Padėti interneto svetainės tobulinimui ir įvykstančių klaidų įvertinimui
 • Išbandyti įvairų dizainą savo interneto svetainėje

Slapukai, kuriuos apibrėžėme kaip „Veiklos slapukus“, NEBUS naudojami:

 • Rinkti informacijai, kurią galima naudoti reklamuojant Jums produktus arba paslaugas kitose interneto svetainėse
 • Atsiminti Jūsų parinktims arba naudotojo vardui po šio apsilankymo
 • Nukreipti Jums reklamą bet kurioje kitoje interneto svetainėje

„Funkcionalumo“ slapukai naudojami paslaugų teikimui arba nustatymams įsiminti, siekiant pagerinti Jūsų apsilankymo patirtį. Mes naudojame funkcionalumo slapukus šiais tikslais:

 • Atsiminti Jūsų pasirinktiems nustatymams, pavyzdžiui, išdėstymui, teksto dydžiui, parinktims ir spalvoms
 • Atsiminti, ar mes jau klausėme Jūsų, ar norite užpildyti anketą
 • Parodyti, kada prisijungėte prie mūsų interneto svetainės
 • Pasidalyti informacija su partneriais, teikiančiais paslaugas mūsų interneto svetainėje. Informacija, kuria dalijamasi, turi būti naudojama tik paslaugų, produktų teikimui arba funkcijų užtikrinimui, ir ne jokiais kitais tikslais

Slapukai, kuriuos apibrėžėme kaip „Funkcionalumo slapukus“, NEBUS naudojami:

 • Nukreipti Jums reklamą kitose interneto svetainėse

„Tiksliniai“ slapukai yra susiję su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, mygtukai „Patinka“ arba „Dalintis“. Trečiosios šalys teikia šias paslaugas mainais į pripažinimą, kad Jūs lankėtės mūsų interneto svetainėje. Mes naudojame „Tikslinius“ slapukus šiais tikslais:

 • Nuorodoms į socialinius tinklus, pavyzdžiui, „Facebook“, kurie vėliau gali naudoti informaciją apie Jūsų apsilankymą, kad nukreiptų į Jus reklamą kitose interneto svetainėse
 • Teikti informacijai apie Jūsų apsilankymus reklamos agentūroms, kad šios galėtų pateikti Jums reklamą, kuri gali Jus sudominti

Kas yra žiniatinklio indikatoriai, ir kaip juos naudojame?

Kai kuriose interneto svetainėse ir el. laiškuose gali būti elektroninių paveikslėlių, vadinamų žiniatinklio indikatoriais, kartais vadinamų „vieno pikselio GIF“, „skaidriaisiais GIF“ arba „pikselinėmis žymomis“. Interneto svetainėse tai mums suteikia galimybę suskaičiuoti lankytojus, peržiūrėjusius mūsų puslapius. Reklaminiuose el. laiškuose (naujienlaiškiuose), jie suteikia mums galimybė suskaičiuoti, kiek prenumeratorių juos perskaitė. Žiniatinklio indikatoriai suteikia mums galimybę rinkti statistinius duomenis apie veiklą ir funkcijas, labiausiai dominančias mūsų vartotojus, labiau suasmeninto turinio teikimo reikmėms. Jie nenaudojami tam, kad be Jūsų sutikimo prieitume prie Jūsų asmeninės informacijos.

Ar galite atsisakyti slapukų?

Kaip nustatyti naršyklę, kad ji atsisakytų slapukų naudojimo

Jei nenorite slapukų, galite pakeisti savo kompiuterio nustatymus taip, kad jis įspėtų Jus kiekvieną kartą, kai per Jūsų naršyklę atsiunčiamas slapukas, arba išjungtų visus slapukus (pvz., „Internet Explorer“ arba „Firefox“). Patikrinkite savo naršyklės PAGALBOS meniu, kad sužinotumėte, kaip pakeisti arba atnaujinti savo slapukus.

Vietoje to, galite nuspręsti apsilankyti interneto svetainėje, kurioje pateikta išsami informacija apie tai, kaip tą atlikti, ir platus naršyklių pasirinkimas. Be to, rasite informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus iš savo kompiuterio, ir bendros informacijos apie slapukus. Informaciją, kaip tai padaryti mobiliojo telefono naršyklėje, rasite mobiliojo telefono naudotojo vadove.

Prašom atkreipti dėmesį, kad slapukų ribojimas gali paveikti „Mars“ interneto svetainių funkcionalumą.

Ką dar turite žinoti?

Kur saugomi ir tvarkomi Jūsų duomenys?

Asmeninė informacija, surinkta naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir paslaugomis, gali būti saugoma ir tvarkoma Jungtinėse Amerikos valstijose arba bet kokioje kitoje šalyje, kurioje įrenginius turime mes arba mūsų paslaugų teikėjai.

Serveriai ir duomenų bazės, kuriuose gali būti saugoma informacija, gali būti už šalies, iš kurios Jūs prisijungėte prie šios interneto svetainės, ribų, šalyje, kurioje galioja tokie patys privatumą reglamentuojantys įstatymai, kaip šalyje, kurioje Jūs gyvenate. Asmeninė informacija, kurią mums suteikėte, gali būti perduota į užsienį, tačiau mes rinksime, tvarkysime ir naudosime asmeninę informaciją tik šiame pareiškime apie privatumą nustatyta tvarka.

Su įdarbinimu susiję paklausimai taip pat gali būti perduoti bet kokiai kitai „Mars“ įmonių grupės narei. Lankydamiesi šioje interneto svetainėje ir pateikdami informaciją, Jūs sutinkate, kad būtų renkama, tvarkoma, perduodama ir (arba) saugoma Jūsų asmeninė informacija. Prašom atkreipti dėmesį: mūsų politika gali skirtis priklausomai nuo regiono, taigi, jei norite apsilankyti vienoje iš mūsų interneto svetainių, patikrinkite, ar šioje vietovėje galioja atitinkamas pareiškimas.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Mes pasiliekame ir saugome Jūsų asmeninę informaciją tik tol, kol turime tam teisėtą verslo tikslą, ir tik laikydamiesi mūsų duomenų laikymo politikos.

O kaip dėl viešai prieinamos (pavyzdžiui, pokalbių svetainėse, skelbimų lentose arba kituose interaktyviuose forumuose) asmeninės informacijos?

Mes galime pasiūlyti pokalbių svetaines, pranešimų arba skelbimų lentas arba interaktyvias zonas, kuriose lankytojai gali skelbti komentarus arba informaciją, kuria gali naudotis mūsų lankytojai. Jei yra pokalbių svetainė, skelbimų arba pranešimų lenta, socialinių tinklų galimybės arba kitos interaktyvios zonos, kuriose šioje interneto svetainėje gali būti skelbiama asmeninė informacija, įsitikinkite, kad prieš patekdami į ją, susipažinote su taisyklėmis, nes privalėsite jų laikytis, kaip ir Bendrųjų sąlygų. Naudojimosi interaktyviomis funkcijomis taisyklėse gali būti numatyti amžiaus ir kiti dalyvavimo apribojimai. Viskas, ką Jūs rašote internete, yra vieša informacija, ir mes neatsakome už jokį Jūsų savanoriškai internete paskelbtą turinį. Naudotojai turi būti atsargūs, atskleisdami asmeninę informaciją internete.

Perleidimas

Jei parduodamas visas mūsų turtas arba jo dalis, arba jį (ją) įsigyja kita šalis susijungimo atveju, Jūs suteikiate mums teisę perleisti asmeninę informaciją, kurią iš Jūsų surinkome.

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Mes įdiegėme administracinius, fizinius ir techninius saugiklius, skirtus apsaugoti Jūsų informacijai. Jokios apsaugos priemonės negali užtikrinti 100 % apsaugos, todėl rekomenduojame Jums imtis papildomų priemonių, kad apsaugotume save ir savo informaciją, tai yra, įdiegti atnaujintą antivirusinę programinę įrangą, pasinaudojus naršyklėmis, jas uždaryti, užtikrinti prisijungimo duomenų ir slaptažodžių konfidencialumą, įsitikinti, kad nuolat atnaujinate programinę įrangą ir parsisiųstas programas, užtikrindami naujausių saugos funkcijų aktyvavimą savo įrenginiuose.

Tarptautinis informacijos perdavimas

Jei nuspręsite teikti mus savo asmeninę informaciją, mes galime perduoti tą informaciją su mumis susijusioms įmonėms arba savo kontroliuojamoms įmonėms, arba kitoms trečiosioms šalims už šalies ribų, iš Jūsų jurisdikcijos šalies į kitas pasaulio šalis arba jurisdikcijas, laikydamiesi teisinių reikalavimų. Perduodama duomenis iš Europos Sąjungos į šalis už Europos ekonominės erdvės ribų, „Mars“ visų pirma naudojasi Europos Sąjungos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis. Be to, perduodama duomenis tarp ES ir JAV, „Mars“ naudojasi ES ir JAV „privatumo skydu“.

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti privatumą

„Mars US“ ir jos JAV kontroliuojamosios įmonės (įmonių, sudarančių „Mars US“ ir jos kontroliuojamųjų įmonių sąrašą rasite čia) dalyvauja ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemoje bei Šveicarijos ir JAV „privatumo skydo“ sistemoje, ir yra Komercijos departamentui patvirtinusios, jog įsipareigoja laikytis „privatumo skydo“ principų, apdorodamos visą asmeninę informaciją, perduotą iš Europos Sąjungos Šveicarijos į Jungtines Amerikos Valstijas. Pagal „privatumo skydo“ principus, „Mars“ lieka atsakinga, jei jos pasitelkti tretieji asmenys tvarko asmens duomens savo vardu, nesilaikydami šių principų, išskyrus atvejus, kai „Mars“ įrodo, kad ji neatsako už žalos atsiradimą. Tam tikrose situacijose „Mars“ gali privalėti atskleisti asmens duomenis reaguodama į teisėtus valdžios institucijų prašymus, įskaitant nacionalinio saugumo arba teisėsaugos reikalavimų vykdymą. Prašom į mus kreiptis el. paštu [email protected], jei turite skundų arba paklausimų, susijusių su „privatumo skydu“, tačiau jokie skundai nesprendžiami tiesiogiai su mumis, mes pasirinkome bendradarbiauti su Europos duomenų apsaugos institucijomis (EDA) ir Šveicarijos federaliniu duomenų apsaugos ir informacijos komisaru (FDPIC). Tam tikromis aplinkybėmis „privatumo skydas“ suteikia atitinkamiems asmenims teisę skundus, neišspręstus kitomis priemonėmis, spręsti privalomame arbitraže. JAV Federalinės prekybos komisija (FTC) „Mars US“ atžvilgiu naudojasi savo tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais. Jeigu yra neatitikimų tarp šio pareiškimo apie privatumą ir „privatumo skydo“ principų, viršenybė teikiama „privatumo skydo“ principams. Jei norite daugiau sužinoti apie „privatumo skydo“ programą ir pamatyti mūsų sertifikatą, apsilankykite adresu www.privacyshield.gov.

Šio pareiškimo apie privatumą pakeitimai

Mes galime kartkartėmis atnaujinti šį pareiškimą apie privatumą, todėl prašom periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir patikrinti, ar jis nepakeistas. Apie esminius šio pareiškimo apie privatumą pakeitimus Jus informuosime tai paskelbę savo pradžios tinklalapyje. Šis pranešimas bus laikomas pagrįstą laikotarpį, be to, bus pakeista toliau nurodyta paskutinio atnaujinimo data. Jei mums paskelbus apie pakeitimus, ir toliau naudositės mūsų interneto svetainėmis, tai reikš, kad Jūs sutinkate su pakeistomis sąlygomis.

Ką daryti, jei turite klausimų, norite prieiti prie duomenų, juos atnaujinti arba ištrinti, arba atsisakyti pranešimų ateityje? Mes imsimės priemonių, kad Jūsų asmeninė informacija būtų tiksli. Jūs galite peržiūrėti, ištaisyti arba atnaujinti savo asmeninius kontaktinius duomenis, kuriuos pateikėte „Mars“. Kai kurios „Mars“ programos suteikia galimybę peržiūrėti arba atnaujinti asmeninę informaciją internete. Patikrinkite, kur esate užsiregistravę, kad sužinotumėte, ar galite ten peržiūrėti arba atnaujinti savo informaciją.

Jei norėtumėte prieiti prie informacijos, kurią apie Jus turime savo rinkodaros duomenų bazėje, ją atnaujinti, pakeisti, ištrinti, perduoti, apriboti arba paprieštarauti jos tvarkymui (galioja kai kurios teisinės išimtys), atsisakyti toliau gauti mūsų pranešimus, arba turite klausim dėl mūsų pareiškimo apie privatumą, paspauskite čia.

Jei tvarkome Jūsų informaciją su Jūsų sutikimu, galite turėti teisę atšaukti savo sutikimą, susisiekę su mumis el. paštu [email protected]. Prašom atkreipti dėmesį, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo su Jūsų sutikimu teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. Tam tikrais atvejais Jūs taip pat galite turėti teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai. Esame pasiryžę išspręsti bet kokias problemas, susijusias su Jūsų informacijos tvarkymu, todėl nedvejodami su mumis susisiekite, jei turite kokių nors klausimų, arba Jus kas nors neramina.

Kaip galite su mumis susisiekti?

Su mumis susisiekti galite naudodamiesi šia informacija:

„Mars, Incorporated“
Atsakingas asmuo: Evie Kyriakides, Pasaulinio privatumo vadovas
Pasaulinio privatumo darbo grupė
Dundee Road
Slau, Berkšyras SL1 4LG
El. paštas: [email protected]

Bendradarbiaudami su Jumis, išnagrinėsime skundus, kuriuos galite turėti dėl šio pareiškimo apie privatumą arba to, kaip elgiamasi su Jūsų asmenine informacija. Jei dėl ko nors nerimaujate, kreipkitės adresu [email protected], ir Jūsų pranešimą nedelsdami išnagrinėsime.

Informacijos tvarkymas Europos Sąjungoje

Europos Sąjungoje tvarkomą asmeninę informaciją renkame ir naudojame tik tada, kai turime teisėtą pagrindą tai daryti:

 • Kai esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją: pavyzdžiui, galime naudoti Jūsų asmeninę informaciją savo produktų ir paslaugų ir interneto svetainių turinio tobulinimui arba administravimo tikslais šiame pareiškime apie privatumą aprašyta tvarka.
 •  Vykdydami savo įsipareigojimus pagal su Jumis sudarytą sutartį: pavyzdžiui, kai mums dirbate kaip darbuotojas arba paslaugų teikėjas, arba kreipiatės į mus dėl įdarbinimo, mums reikia tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją dėl jūsų darbo arba paslaugų teikimo sutarties.Jei esate vartotojas, naudosime Jūsų asmenine informacija, vykdydami savo įsipareigojimus pagal sutartį, kurią su Jumis sudarėme.
 • Kai teisiškai privalome tai daryti: pavyzdžiui, laikydamiesi įstatymų reikalavimų arba reaguodami į prašymus, pateikus vykdant teisines procedūras arba kitus teisėtus prašymus, tarp jų ir teisėsaugos ir valstybinių institucijų.

Sutikimas: Jūsų sutikimu dėl asmeninės informacijos naudojimo rinkodaros tikslais remsimės galiojančiuose įstatymuose nustatyta tvarka.

Kokios yra privatumo teisės Kalifornijoje?

Kalifornijos teisė leidžia Kalifornijos gyventojams atsisakyti „Mars“ asmeninės informacijos atskleidimo trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Bet kurio metu galite nuspręsti atsisakyti dalintis savo asmenine informacija su trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais pateikę raštišką prašymą pirmiau nurodytu mūsų kontaktiniu adresu arba parašę mums el. paštu [email protected]. Prašom atkreipti dėmesį, kad šis atsisakymas neuždraudžia atskleisti informaciją ne rinkodaros reikmėms. Be to, Kalifornijos teisė taip pat leidžia Kalifornijos gyventojams mūsų kartą per metus prašyti nemokamai pateikti ir gauti trečiųjų asmenų (jei jų yra), kuriems atskleidėme Jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros reikmėms praėjusiais kalendoriniais metais, sąrašą, taip pat šiems asmenims atskleistos asmeninės informacijos rūšį. Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norite paprašyti šios informacijos, prašome atsiųsti prašymą el. paštu [email protected] arba raštu pirmiau nurodytu mūsų kontaktiniu adresu. Prašymai telefonu arba faksu nepriimami. El. laiško temos eilutėse arba ant laiško voko ir Jūsų prašyme turi būti nurodyta frazė „Jūsų Kalifornijos teisė į privatumą“ (angl.“Your California Privacy Rights“), ir Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas (jei norite gauti atsakymą el. paštu) arba gatvės adresas, miestas, valstybė, pašto indeksas (jei norite gauti atsakymą paštu).

Mes nereaguojame į draudimo sekti informaciją (DNT) atskleidimus

Mes nepalaikome naršyklės nustatymų, kuriais draudžiama sekti informaciją (DNT), ir DNT sistemų, suteikiančių mums galimybę reaguoti į Jūsų ženklus arba kitus mechanizmus, susijusius su Jūsų asmeninės informacijos rinkimu.

Atnaujinta: 2017 m. sausį

Jei šio pareiškimo apie privatumą versija anglų kalba skiriasi nuo versijos, išverstos į kitą kalbą, viršenybė teikiama versijai anglų kalba.