Adatvédelmi irányelvek

Mit jelent ez az Adatvédelmi nyilatkozat?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket webhelyek, mobiltelefon-alkalmazások és egyéb szolgáltatások és termékek gyűjtenek vagy feldolgoznak, amelyek összegyűjtik vagy feldolgozzák az adatokat és bemutatják ezt a nyilatkozatot a Mars Incorporated vagy vállalatcsoportja számára. Ez a nyilatkozat nem vonatkozik a weboldalakra, a mobiltelefon-alkalmazásokra és a jogi személyek más olyan szolgáltatásaira és termékeire, amelyek nem tartalmaznak vagy nem tartalmaznak az adatvédelmi nyilatkozathoz fűződő kapcsolatot, illetve nem rendelkeznek saját adatvédelmi nyilatkozattal. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat minden személyes adatra vonatkozik, amely bármely információ vagy információ kombinációját jelenti,

Adatvédelmi gyakorlatunkat az adott ország adatvédelmi törvényeire alkalmazzuk, és együttműködünk az ország adatvédelmi hatóságaival, ha úgy vélik, hogy adatvédelmi probléma merül fel.

Ha az Európai Unióban tartózkodik, a Mars, a látogatott weboldal leányvállalata vagy leányvállalata lesz az adatkezelő, aki a személyes adatok gyűjtéséért és felhasználásáért felelős. Ha többet szeretne tudni a személyes adatok felhasználásáról, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel a Globális Adatvédelmi Hivatalon keresztül az alábbi elérhetőségeken.

Milyen információkat gyűjtünk és dolgozunk fel?

Az Ön által megadott különféle adatokat gyűjthetjük és feldolgozhatjuk, beleértve a személyes kapcsolattartási adatokat, valamint az Ön vásárlásához vagy munkájához kapcsolódó adatokat vagy demográfiai adatokat.

 • Személyre szabott kapcsolattartási adatok, például név, cím, telefonszám vagy e-mail cím, amelyet online regisztrációkor, vagy üzleti kapcsolattartásban vagy szolgáltatásban való részvétel esetén nyújt, bizonyos weboldalak használatával engedélyezheti a felhasználónevet és a jelszót a felhasználói fiók létrehozásához.
 • A vásárlással kapcsolatos információk közé tartoznak a weboldalainkon keresztül lebonyolított vásárlások adatai, beleértve a fizetésre felhasznált bankkártya adatait, és a szállítási adatokat.
 • A munkavállalással kapcsolatos információk közé tartoznak a hozzánk online benyújtott álláspályázatok során megadott munkakör-igények, korábbi munkahelyek és egyéb információk.
 • A demográfiai adatok olyan adatokat foglalnak magukban, mint életkorra, nemre, hobbira vagy tevékenységekre, ízlésre vagy egyéb preferenciákra vonatkozó és más hasonló információk.

Más forrásokból is gyűjthetünk adatokat, mint például kapcsolati listák és harmadik féltől és egyéb forrásokból származó demográfiai információk. Ezek az adatok olyan egyéb információkkal kombinálhatók, amelyeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokból gyűjtünk és használunk fel.

Ezenfelül bizonyos típusú információkat automatikusan gyűjtünk:

 • Az Ön internetprotokoll (IP) címe vagy gépazonosítója, az Ön számítógépének operációs rendszere, böngészőjének típusa, az Ön által a weboldalunkon tett látogatás előtt vagy után meglátogatott weboldalak, a weboldalunkon megtekintett oldalak és az ott végzett tevékenységek, valamint a reklámokkal kapcsolatos tevékenységei.
 • Harmadik fél szolgáltatók és hirdetők szintén gyűjthetnek automatikusan információt.
 • Adatgyűjtési gyakorlatunkról alább talál további információt.

Ezeket az információkat közvetlenül Öntől, illetve olyan harmadik felektől gyűjtjük be, amelyeket Ön felhatalmazott ilyen személyes információk nyilvánosan elérhető forrásokon, mint például közösségi médián keresztül történő megadására, amennyiben az a helyi jogszabályok értelmében megengedett.

Miért gyűjtjük, és hogyan használjuk az Önre vonatkozó információkat?

Az Önre vonatkozó információkat sokféle célra használjuk fel, beleértve: az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások biztosítása, promóciók terjesztése (nyereményjátékok, versenyek és ajánlatok), az Önnel való kommunikálás, reklám küldése, weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, és további, alább részletesen ismertetett törvényes üzleti célokból:

 • Az Ön által igényelt funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítása: az általunk Önről gyűjtött információkat felhasználhatjuk a funkciók, termékeink és szolgáltatásaink Ön általi igénylésének teljesítésére és azok Ön általi használatának lehetővé tételére.
 • Regisztráció, nyereményjátékok és promóciók: az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk Önnek valamely versenyre való benevezéséhez, az eredményekről való értesítéséhez, és bizonyos funkciókra, termékekre és szolgáltatásokra való regisztrálásához, az Ön által választott marketing preferenciákkal összhangban.
 • Az Önnel való kommunikálásra és arra, hogy információkat juttassunk el Önnek. Az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, kérdéseire vagy észrevételeire válaszoljunk, hogy tájékoztassuk a hírekről és újdonságokról, és felhívjuk a figyelmét az Ön által megadott paramétereknek megfelelő állásüresedésekre (amennyiben nyújtott be hozzánk önéletrajzot). Az Önnel kapcsolatos információkat személyre szabott tartalommal, információkkal lássuk el, és hogy brosúrákat, kuponokat, termékmintákat, ajánlatokat és termékeinkre vagy vállalatcsoportunkra vonatkozó egyéb információkat küldjünk Önnek. E-mail címüket megadó internetes látogatóinktól megkérdezzük, hogy szeretnének-e további információkat és híreket kapni rólunk vagy weboldalunkról, és csak azok kapnak ilyen jellegű tájékoztatást, akik ezt igénylik. Azt is megkérdezhetjük, hogy szeretnének-e információt kapni vállalatcsoportunk tagjainak egyéb termékeiről. Látogatóink számára “leiratkozási” lehetőséget is biztosítunk, hogy amennyiben a továbbiakban már nem kívánnak e-maileket vagy egyéb információt kapni tőlünk, azokat bármikor lemondhassák.
 • Valamely Önnel kötött szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítésére – az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk, amennyiben akár alkalmazottként, akár szolgáltatóként nekünk dolgozik, vagy álláspályázatot nyújt be hozzánk, amennyiben az munkavállalási szerződésének vagy a szolgáltatási szerződésnek a megkötéséhez szükséges. Amennyiben Ön vásárló vagy szolgáltatásaink felhasználója, személyes adatait felhasználjuk az Önnel kötött szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez.
 • Az Önt érdeklő reklámok küldése: vásárolhatunk és felhasználhatunk feliratkozási e-mail listákat arra, hogy potenciális vásárlókat keressünk meg, akik megítélésünk szerint érdeklődhetnek a Mars vállalatcsoport termékei illetve szolgáltatásai iránt. A leiratkozásra vonatkozó kéréseket tiszteletben tartjuk és a listákat nekünk átadóktól biztosítékokat kérünk arra vonatkozóan, hogy e-mailes kapcsolatfelvételi információkat csak olyan vásárlókra vonatkozóan adnak át, akik kifejezték az iránti óhajukat, hogy e-mailben ajánlatokat és információkat kapjanak. Ezenfelül demográfiai és a személyes preferenciákra vonatkozó információkat is felhasználhatunk arra, hogy Mars termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó reklámokkal olyan felhasználókat célozzunk meg, akiknek érdeklődésére az valóban számot tarthat. Így a felhasználók az őket valószínűsíthetően leginkább érdeklő reklámokat kapják meg és a hirdetők azok számára jeleníthetik meg reklámjaikat, akik minden valószínűség szerint a legfogékonyabbak azokra. Reklámozási gyakorlatunkat illetően részletesebb információt itt talál: Érdeklődésalapú online hirdetési irányelveink.
 • További ajánlatok küldéséhez: esetenként különböző márkáinkhoz tartozó ajánlatokat, kuponokat vagy egyéb információkat, így többek között katalógusokat küldünk e-mailen. Ha például vásárlóink online rendelnek katalógus-áruházunkból vagy valamelyik katalógusunkat online megrendelik, rákerülhetnek az adott katalógust megkapók listájára. Ezenkívül harmadik féltől kapott vagy nyilvános forrásokból szerzett listákat is használhatunk ilyen információk küldéséhez, valamint – a katalógus-üzletágban szokásos eljárásnak megfelelően – katalógusból rendelő vásárlóink név- és címlistáját (e-mailes listáját azonban hozzájárulás nélkül nem) kölcsönösen kicserélhetjük más katalógusvállalatokéval, akik postai úton szintén megkereshetik Önt. Bármikor “leiratkozhat” arról a listáról, amelynek alapján különböző márkáinktól ilyen offline reklámokat kap.
 • Weboldalaink, funkcióink, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére: felhasználhatjuk azokat az információkat, amelyeket a Mars termékcsaláddal kapcsolatos ajánlatok, szolgáltatások, valamint weboldalaink és azok funkcióinak továbbfejlesztése céljából gyűjtünk.
 • Bizonyos automatizált döntéshozó tevékenységekhez: az általunk gyűjtött információkat felhasználhatjuk online reklámozáshoz és/vagy személyiségprofiljának kialakításához. Az általunk gyűjtött személyes információkra, azok felhasználási módjára, és arra vonatkozó részletes ismertetést, hogy miként zárhatja ki magát bármilyen automatizált döntéshozásból, alább olvashat.

Hogyan osztjuk meg és tesszük közzé az Ön adatait?

Az Ön adatait a következőképpen oszthatjuk meg és tehetjük közzé:

 • Megoszthatjuk a Mars vállalattal és a Mars vállalatcsoportba tartozó más vállalatokkal;
 • Megoszthatjuk kereskedőkkel vagy ügynökökkel. Adatait például megoszthatjuk olyan vállalatokkal, amelyeket azért szerződtettünk, hogy a nevükben bizonyos szolgáltatásokat nyújtsanak. Amikor abból a célból osztunk meg adatokat ezekkel az egyéb vállalatokkal, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az Ön részére, ezek a vállalatok az adatokat kizárólag a szerződés szerinti célra használhatják fel és az Ön beleegyezésének hiányában az adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.
 • Amennyiben az Ön adatai egyéb vállalati vagyonnal együtt kerülnek átadásra.

Személyes adatokat, beleértve az Ön közléseit, további esetekben is megoszthatunk illetve közzétehetünk:

 • Hogy eleget tegyünk a jogszabályi kötelezettségeknek és választ adjunk a jogi eljárásokkal kapcsolatos illetve egyéb törvényes adatigénylésekre, beleértve a bűnüldöző hatóságok és az állami hatóságok megkereséseit.
 • Vásárlói panaszok vagy esetleges jogszabálysértések kivizsgálásához, weboldalunk integritásának megőrzése céljából, kéréseinek teljesítéséhez, illetve bármilyen jogi vizsgálatban való együttműködés céljából.
 • A Mars vállalatcsoport illetve vásárlóink tulajdonjogának megvédése, beleértve a szolgáltatások Ön általi használatára nézve irányadó feltételek érvényesítését.
 • Arra vonatkozó jóhiszemű megítélés, hogy az adatokhoz való hozzáférés vagy azok felfedése szükséges munkatársaink, vásárlóink vagy a nagyközönség biztonságának védelme érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalaink olyan harmadik fél weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek adatvédelmi gyakorlata eltér a mi adatvédelmi gyakorlatunktól. Amennyiben bármilyen ilyen weboldalon ad meg személyes adatot, azokra az adott weboldalakon közzétett adatvédelmi irányelvek érvényesek. Javasoljuk, hogy tekintse meg az Ön által meglátogatott weboldalak adatvédelmi irányelvét.

Mi a helyzet a gyermekek személyes adatainak védelmével?

Weboldalaink elsősorban felnőtteknek és (13 éves és 13 éven felüli) tinédzsereknek, de nem 13 év alatti gyermekeknek készülnek. A gyermekek online adatvédelméről szóló törvénynek (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) megfelelően tudatosan nem gyűjtünk és nem tárolunk személyes adatokat 13 év alatti gyermekekről, és vállalatunk weboldalai nem úgy vannak megtervezve, hogy 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat gyűjtsenek. A 16 éven felüli tinédzserek esetében szülői beleegyezést szerzünk, mielőtt megengedjük nekik, hogy személyes adataikat weboldalainkon keresztül megadják a Mars számára, anyagokat posztoljanak, illetve fényképeket vagy információkat töltsenek fel. A rendelkezésre álló technológiát figyelembe véve teszünk intézkedéseket a szülői beleegyezés ellenőrzésére. Előfordul, hogy a weboldalainkra látogatókat megkérjük, adják meg születési dátumukat, annak érdekében, hogy kiskorúak ne érhessenek el bizonyos weboldalakat, területeket vagy funkciókat. Ahol a helyi törvények magasabb korhatárt írnak elő, ott betartjuk az ilyen követelményeket. További információk a Különleges értesítés szülőknek és a Mars Marketing Code hivatkozáson találhatók.

Az érdeklődésalapú online reklámozásra vonatkozó irányelveink

Az Amerikai Egyesült Államokban és az ottani vásárlók esetében támogatjuk a Digitális Reklámszövetség (Digital Advertising Alliance) “Viselkedésalapú online reklámokra vonatkozó önszabályozási irányelveit” (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising). Ezekre az alapelvekre vonatkozóan további információk itt találhatók. Az érdeklődésalapú adatok felhasználásával online reklámok elhelyezése a reklámopció (Advertising Option) ikonnal történik, ezáltal segítve a vásárlóknak megérteni, hogy miként történik adataik gyűjtése és felhasználása, és hogy választási lehetőséget biztosítsunk azoknak a vásárlóinknak, akik szorosabban kézben kívánják tartani az adataik feletti ellenőrzést. Az ikon így néz ki:

logo

A megjelenő ikonra kattintva áttekintheti (és nyomon követheti) az érdeklődésalapú online reklámokra vonatkozó információkat, beleértve többek között azt is, hogy ki gyűjti és használja fel az Ön online adatait, és hogyan tilthatja le az ilyen reklámokat.

Hogyan szolgáltatunk reklámokat az érdeklődésalapú online reklámok révén?

Esetenként saját tulajdonunkban lévő és általunk üzemeltetett weboldalakon és harmadik felek weboldalain is közzéteszünk reklámokat. Amikor valamelyik weboldalunkat meglátogatja, illetve megnézi máshol elhelyezett internetes reklámunkat, különféle reklámokat láthat, mint például a keresési eredmények mellett megjelenő szövegek, vagy weboldalakon megjelenő videoreklámok. Ezek a reklámok néha kapcsolódnak azoknak az oldalaknak a tartalmához, ahol megjelennek. Máskor ezeket a reklámokat a rendszer úgy generálja, hogy az adott hirdetést az Ön érdeklődéséhez igazítja, amit az Ön internetes tevékenységéről begyűjtött információk alapján határoz meg. Az érdeklődésalapú reklámozás célja, hogy Ön csak olyan reklámokat lásson, amelyek a leginkább érdekelhetik.

Ehhez mi és néhány harmadik félként tevékenykedő reklámügynökség olyan technológiákat, például sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használunk a weboldalainkon és más, harmadik fél weboldalakon végzett tevékenységére vonatkozó információk gyűjtéséhez (“online adatok”). Ezek az online adatok általában nem azonosítják Önt személy szerint, és általában más adatokkal összesítetten szegmensek létrehozására szolgálnak, ami nem más, mint felhasználói csoportok és bizonyos általános érdeklődési körök (pl. “sportrajongók”), amelyeket különféle tényezők alapján határozunk meg. Ilyen online adatok lehetnek például:

•Az Ön által megtekintett weboldalak, termékek és szolgáltatások, olyan hivatkozások, amelyekre weboldalaink használata közben rákattint, továbbá szolgáltatások és harmadik fél weblapok;

•Az Ön által elolvasott e-mailjeink, és az ezekben az e-mailekben szereplő hivatkozások, amelyekre rákattint;

•Az, hogy megnézi-e illetve rákattint-e az Önnek mutatott reklámokra;

•Demográfiai vagy érdeklődésre vonatkozó adatok, beleértve az IP-címből származtatott általános földrajzi helyzetet; és

•Bizonyos keresőszolgáltatások használatakor Ön által megadott keresőkifejezések.

Mi és harmadik fél hirdetőpartnereink ezeket az online adatokat arra használjuk, hogy pontosabb képet fessenek annak a közönségnek az érdeklődési köréről, amellyel – Önt is beleértve – kapcsolatban állunk, és ezáltal az érdeklődési körnek jobban megfelelő reklámokat juttathassunk el közönségünkhöz.

Harmadik fél hirdetőink ezeket az online adatokat ezenfelül különféle egyéb célokra is felhasználhatják, így többek között (a) a weboldalunkon vagy más weboldalakon megjelenő reklámokkal kapcsolatosan, (b) a weboldal-forgalomról, statisztikákról, reklámadatokról és a reklámokkal és az azok megjelenési helyekén szolgáló weboldalakkal való egyéb interakciókról készülő jelentésekhez, és (c) a web alapú és e-mailes reklámok hatékonyságának méréséhez.

Miért akarna érdeklődésalapú reklámokat kapni?

A vásárlók a legkülönbözőbb okokból szeretnek érdeklődésalapú reklámokat kapni. Az érdeklődésalapú reklámok hasznosak, mivel jobban illeszkednek az érdeklődési köréhez. A macskatulajdonosok például több macskaeledellel, ugyanakkor kevesebb kutyaápolással kapcsolatos reklámmal találkoznak. Az érdeklődésalapú reklámok segítségével továbbá nagyobb valószínűséggel fedez fel Önt érdeklő új termékeket és szolgáltatásokat. A kutyatulajdonosok például a legújabb kutyaápolási termék reklámját láthatják, míg a macskatulajdonosok a macskák gyomrában képződő szőrlabdacs elleni legújabb megoldásról láthatnak reklámot. Röviden szólva, az érdeklődésalapú reklámok révén könnyebben szerezhet tudomást az Ön érdeklődésére számot tartó új termékekről, szolgáltatásokról és funkciókról, ezáltal jobb életminőséget és társasági élményt biztosítva. Mivel egy-egy érdeklődésalapú reklámot korlátozott számú alkalommal mutatunk meg, nem mindig ugyanazokat a reklámokat fogja látni. Az érdeklődésalapú reklámok letiltása esetén mindezeket az előnyöket elveszíti.

A Google Analytics-re vonatkozó megjegyzés — A releváns tartalom megjelenítésének megkönnyítése érdekében Google Analytics reklámfunkciókat (Advertising Features) használunk, amelyekről többet tudhat meg és amelyeket letilthat ide kattintva.

Hogyan tilthatja le az általunk küldött érdeklődésalapú reklámokat?

Ha a továbbiakban nem kíván érdeklődésalapú reklámokat kapni egyetlen USA-beli webhelyünkről sem, az alábbi információk segítségével kapcsolatba lépve velünk letilthatja azokat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban semmilyen tőlünk érkező online reklámot nem fog látni. Csupán azt jelenti, hogy az általunk Önnek küldött online reklámok nem az Ön kifejezett érdeklődési körét fogják érinteni.

Lakhelyétől függően előfordulhat, hogy egyetlen helyen, kényelmesen jelezheti ezzel kapcsolatos kívánságait, beleértve az érdeklődésalapú reklámok “univerzális” letiltását:

Az Amerikai Egyesült Államokban ez a következő webhelyen lehetséges: Ad Choices.

Kanadában ez a következő webhelyen lehetséges::  Your Ad Choices.

Az EU-ban ez a következő webhelyen lehetséges: Your Online Choices.

Ezeknek a módszereknek az alkalmazása esetén a rendszer egy sütit helyez el a gépén, ami jelzi, hogy Ön letiltotta az érdeklődésalapú reklámokat. A sütik törlése esetén újra le kell tiltania az ilyen reklámokat. Ezek a webhelyek továbbá részletes információkkal szolgálnak az érdeklődésalapú reklámozást illetően, és ötletekkel online adatvédelmének kezelését illetően.

Értesítés sütikről

Mik azok a sütik, és hogyan használjuk azokat?

A “sütik” (“cookies”) adatfájlok, amelyeket egy webhely a meglátogatásakor az Ön számítógépére küld. Ezek az adatfájlok olyan információkat tartalmaznak, ami lehetővé teszi webhelyünk számára, hogy emlékezzen olyan fontos információkra, amelyek révén Ön hatékonyabban és hasznosabban használhatja weboldalunkat. Webhelyeink különféle célokból használnak sütiket. Sütitechnológia és IP-címek révén szerzünk információkat online látogatóinkról, regisztrált látogatóin számára pedig a lehető legjobb személyre szabott online élményt biztosítjuk.

Weboldalaink látogatói különféle böngészőket és számítógépeket használnak. Ahhoz. hogy a lehető legkényelmesebbé tegyük látogatásait, az Ön által használt technológia figyelembevételével, automatikusan nyomon követjük a valamely látogató által használt böngésző típusát (pl. Internet Explorer) és az operációs rendszer típusát (pl. Windows, Mac), valamint a látogató internetszolgáltatójának doménnevét. Összesített formában a webhelyünket meglátogatók számát is számon tartjuk, ami lehetővé teszi számunkra webhelyeink frissítését és továbbfejlesztését. Ezek az adatok megmutatják nekünk, hogy több felhasználó bizonyos funkciókat vagy területeket másoknál jobban kedvel-e, aminek segítségével webhelyünket látogatóink többsége számára frissen és érdekesen tudjuk tartani. Sütiket használunk ahhoz is, hogy a gyermekeket távol tartsunk bizonyos, kizárólag felnőtteknek vagy tinédzsereknek szánt területektől illetve funkcióktól.

Hogyan használunk sütiket a webhelyünkön tapasztalt élményeinek személyessé tételéhez?

A sütitechnológia segít bennünket abban, hogy egy adott látogató érdeklődésére szabott tartalmat közvetíthessünk, és lehetővé teszi termékek megrendelését, nyereményjátékokba és versenyekbe való benevezést és az azokban való részvételt, továbbá megkönnyíti számunkra, hogy látogatóinknak további funkciókat kínáljunk webhelyünkön. Az online vásárlást kínáló webhelyek a bevásárlókosárban elhelyezett termékekre sütik segítségével emlékeznek és sütik segítségével dolgozzák fel azokat. Amennyiben az közzétett gyakorlatunk és irányelveink szerint helyénvaló, ilyen esetekben személyes adatokat is társíthatunk egy-egy sütifájlhoz.

Harmadik felek használnak-e sütiket a mi webhelyünkön?

Harmadik felek számára engedélyezhetjük sütik használatát és a webhelyeinket történő reklámozást. Harmadik felek sütijeit nem ellenőrizzük. Vannak olyan letölthető ingyenes programok, amelyek segítségével megadhatja a kívánt beállításokat, és a harmadik felektől érkező sütik túlnyomó többségét letilthatja az Interneten keresztül.

Az általunk használt különféle sütik típusai

Az általunk használt sütik a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara sütikategóriákra vonatkozó útmutatóján alapulnak: feltétlenül szükséges, teljesítmény, funkcionalitás, és célcsoport-meghatározó.

A “feltétlenül szükséges” sütik segítségével mozoghat a webhelyen és használhat olyan alapvető funkciókat, mint a biztonságos területek, a bevásárlókosarak és az online számlázás. Ezek a sütik semmilyen olyan információt nem gyűjtenek Önről, ami alkalmas lenne marketing célokra vagy annak megjegyzésére, hogy Ön hol járt az Interneten. Ezeket a feltétlenül szükséges sütiket arra használjuk, hogy rendszerünk

 • megjegyezzen bizonyos információkat, amiket a megrendelési űrlapon megadott, amikor böngészés közben különböző oldalakat keres fel
 • megjegyezze az Ön által megrendelt árukat és szolgáltatásokat, amikor Ön a kijelentkezési oldalra lép
 • azonosítsa, hogy Ön be van jelentkezve a Mars webhelyére
 • ellenőrizhesse, hogy Ön webhelyünkön belül a megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik-e, amikor a webhely működési módját érintő változásokat eszközlünk.

A “feltétlenül szükséges” kategóriába sorolt sütiket NEM használjuk

 • olyan információk gyűjtésére, amelyek termékeknek vagy szolgáltatásoknak az Ön számára történő reklámozásához lennének használhatók
 • az Ön preferenciáinak vagy felhasználónevének az aktuális látogatáson túlmenő megjegyzésére

“teljesítménysütik” arra vonatkozóan gyűjtenek információkat, hogy Ön miként használja webhelyünket, pl. melyik oldalakat keresi fel, és hogy találkozik-e hibával. Ezek a sütik semmilyen olyan információt nem gyűjtenek, ami alkalmas lenne az Ön személyazonosítására – minden begyűjtött információ névtelen, és kizárólag arra szolgál, hogy segítségükkel javítsunk webhelyünk működésén, megismerjük felhasználóink érdeklődését, és mérjük reklámjaink hatásosságát. A teljesítménysütiket a következőkre használjuk:

 • Webhelyünk használatára vonatkozó statisztikák előállítása
 • Annak felmérése, hogy reklámjaink mennyire hatásosak (ezeket az információkat nem használjuk arra, hogy reklámokat irányítsuk Önhöz, amikor más webhelyeket meglátogat)
 • Az esetlegesen előforduló hibák mérésével segít fejleszteni webhelyünket
 • Webhelyünk különböző dizájnjainak tesztelése

Az általunk “teljesítménysütikként” meghatározott sütiket NEM használjuk

 • Olyan információk gyűjtésére, amelyek termékeknek vagy szolgáltatásoknak az Ön számára más webhelyeken történő reklámozására lehetnek felhasználhatók
 • Az Ön preferenciáinak vagy felhasználónevének az aktuális látogatáson túlmenő megjegyzésére
 • Arra, hogy bármilyen más webhelyen reklámokat címezzünk Önnek

A “funkcionalitás” sütik szolgáltatások nyújtására illetve beállítások megjegyzésére szolgálnak, annak érdekében, hogy fokozzák a látogatás élményét. A “funkcionalitás” sütiket a következőkre használjuk:

 • Az Ön által alkalmazott beállítások, úgymint elrendezés, szövegméret, preferenciák és színek megjegyzése
 • Annak megjegyzése, hogy megkérdeztük-e már, hogy ki kíván-e tölteni egy kérdőívet
 • Hogy lássa, ha be van jelentkezve a webhelyünkre
 • Információk megosztása partnereinkkel a webhelyünket való szolgáltatásnyújtás céljából. A megosztott információk kizárólag a szolgáltatás, termék vagy funkció biztosítására, és semmilyen más célra nem használható fel.

A “funkcionalitásként” meghatározott sütiket NEM használjuk fel

 • Arra, hogy bármilyen más webhelyen reklámokat címezzünk Önnek

“célzósütik” harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, úgymint “lájk” gombok és “megosztás” gombok. A harmadik fél ezeket a szolgáltatásokat annak elismerése ellenében nyújtja, hogy Ön meglátogatta a webhelyünket. A “célzósütiket” a következőkre használjuk:

 • Rácsatlakoztatás az olyan közösségi hálózatokra, mint a Facebook, amelyek a későbbiekben az Ön látogatásával kapcsolatos információkat arra használhatják fel, hogy más webhelyeken Önnek reklámokat küldjön
 • Reklámügynökségek számára az Ön látogatására vonatkozó információk átadása, aminek következtében olyan reklámokat mutathatnak Önnek, amelyek érdekelhetik

Mik azok a webjelzők és hogyan használjuk azokat?

Egyes weboldalaink és e-mailes tájékoztatásaink webjelzőknek (web beacons) nevezett, egyképpontos GIF-ként, tiszta GIF-ként vagy képpontcímkeként is ismert elektronikus képeket tartalmazhatnak. Ezek segítségével megszámolható, hogy hányan látogattak el weboldalainkra. A promóciós e-mailekben és hírlevelekben elhelyezett webjelzők segítségével statisztikai információkat nyerhetünk a vásárlóinkat leginkább érdeklő tevékenységekre és funkciókra vonatkozóan, hogy ezáltal személyre szabottabb tartalmat tudjunk biztosítani. Ezek a webjelölők az Ön beleegyezése nélkül nem használhatók fel az Ön személyi adataihoz való hozzáféréshez.

Hogyan tilthatja le a sütiket?

A böngésző beállítása a sütik elutasítására

Ha nem akar sütiket, beállíthatja a számítógépét, hogy minden egyes alkalommal figyelmeztesse, amikor egy-egy süti érkezik, illetve hogy a böngészőjén (pl. Internet Explorer vagy Firefox) keresztül érkező minden sütit kikapcsoljon. A sütibeállítások módosítását illetve frissítését illetően böngészője SÚGÓ menüjében találhat további információkat.

További információkat szerezhet a www.aboutcookies.org webhely meglátogatásával, amelyek átfogó tájékoztatást adnak arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan teheti meg a legkülönfélébb böngészők esetében. Itt a sütiknek a számítógépéről való eltávolítására vonatkozó, valamint a sütikre vonatkozó általánosabb információkat is találhat. Ugyanennek a mobiltelefon böngészőjén történő elvégzését illetően a mobiltelefon használati útmutatójából kaphat tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik fogadásának korlátozása hatással lehet a Mars webhelyek funkcionalitására.

Mit kell még tudni?

Hol kerülnek eltárolásra és feldolgozásra az Önnel kapcsolatos információk?

A webhelyeinken gyűjtött, illetve a Mars által harmadik féltől Önről megkapott személyes információk tárolása és feldolgozása történhet az Amerikai Egyesült Államokban illetve bármilyen olyan egyéb országban, ahol mi vagy szolgáltatóink létesítményeket tartanak fenn.

Előfordulhat, hogy azok a szerverek és adatbázisok, amelyekben információk tárolhatók, azon az országon kívül helyezkednek el, ahonnan Ön ezt a webhelyet elérte, és olyan országban, amelynek adatvédelmi törvényei nem azonosak az Ön lakóhelye szerinti országéival. Lehetséges, hogy az Ön által nekünk megadott személyes információkat külföldre továbbítjuk, azonban a személyes információkat kizárólag ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel.

Az álláslehetőségekkel kapcsolatos érdeklődések szintén átadásra kerülhetnek a Mars vállalatcsoport bármely tagjának. Ennek a webhelynek a meglátogatásával és információk megadásával Ön hozzájárul személyes adatainak ilyen módon történő gyűjtéséhez, feldolgozásához, továbbításához és/vagy tárolásához. Felhívjuk a figyelmét: irányelveink régiónként eltérőek lehetnek, ha tehát egy másik régióban látogat el webhelyeink egyikére, ellenőrizze, hogy létezik-e külön az adott helyre érvényes nyilatkozat.

Mennyi ideig tároljuk az Önre vonatkozó információkat?

Személyes adatait csak addig tartjuk meg és tároljuk, ameddig erre legitim üzleti céllal rendelkezünk, és mindig adattartási irányelveinknek megfelelően.

Mi a helyzet a nyilvánosan (például csevegőszobákban, üzenőfalakon, faliújságokon vagy más interaktív fórumokon) hozzáférhető személyes adatokkal?

Kínálhatunk olyan csevegőszobákat, üzenőfalakat vagy faliújságokat, vagy interaktív területeket, ahol a látogatók kommenteket vagy információkat posztolhatnak. Olyan csevegőszobákba, üzenőfalakra vagy faliújságokra, közösségi hálózatépítési lehetőségekbe vagy más olyan interaktív területekre való belépés előtt, ahol személyes információk posztolhatók ezen a webhelyen, olvassa el a közzétett szabályokat, valamint az Általános feltételeket, mivel azok Önre nézve kötelezőek. Az interaktív funkciókban való részvételre vonatkozó szabályok a részvételt illetően életkori vagy egyéb megkötéseket tartalmazhatnak. Minden, amit online posztol, nyilvános információ, és az Ön által online önként közzétett információkért nem vállalunk felelősséget. A felhasználóknak körültekintően kell eljárniuk személyes információk online közzétételekor.

Átruházás

Abban az esetben, ha vállalatunk vagyona részben vagy teljes egészében eladásra vagy másik fél által megvásárlásra kerül, illetve fúzió esetén Ön felhatalmaz bennünket az Önről általunk gyűjtött személyes információk átruházására.

Hogyan óvjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?

Adminisztratív, fizikai és műszaki óvintézkedéseket alkalmazunk az Önnel kapcsolatos személyes információk védelmére. 100%-os biztonságot nyújtó biztonsági intézkedés nem létezik, így azt javasoljuk, hogy hozzon további intézkedéseket saját magának és információinak megvédésére, beleértve frissített vírusirtó szoftver telepítését, a böngészők bezárását használat után, a bejelentkezésekhez szükséges felhasználónevek és jelszavak titokban tartását. és hogy rendszeresen frissítse a letöltött szoftvereket és alkalmazásokat annak biztosítása érdekében, hogy készülékén rendelkezésre álljanak a legújabb biztonsági funkciók.

Nemzetközi információátadás

Amennyiben úgy dönt, hogy személyes információit átadja nekünk, ezeket az információkat más országokban lévő fiókvállalatainknak és leányvállalatainknak valamint egyéb harmadik feleknek továbbíthatjuk, az Ön országából vagy jogi illetékességi területéről más országokba vagy jogi illetékességű területekre, a világon bárhová, a jogszabályi előírások betartásával. A Mars az Európai Unióból az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló adattovábbítást illetően elsődlegesen az Európai Unió Bizottságának Általános Szerződéses Feltételeit alkalmazza. A Mars ezenfelül az EU és az USA között létrejött Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretmegállapodást alkalmazza az EU és az USA közötti adattovábbítások esetére.

Az Adatvédemi Pajzs iránti elkötelezettségünk

A Mars US és az ellenőrzése alatt álló USA-beli leányvállalatai (a Mars érintett USA-beli cégeinek és leányvállalatainak listáját lásd itt) részt vesznek az EU-USA Adatvédelmi Pajzs keretprogramjában és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs keretprogramjában, valamint igazolták a Kereskedelmi Minisztérium felé, hogy elkötelezettek vagyunk az Adatvédelmi Pajzs alapelvei iránt az Európai Unióból és Svájcból az Amerikai Egyesült Államokba továbbított minden személyes információ feldolgozását illetően. Az Adatvédelmi Pajzs alapelvei szerint a Marsot terheli a felelősség abban az esetben is, ha az általa a személyes adatoknak a Mars helyett történő feldolgozására szerződtetett bármelyik harmadik fél ügynökség a feldolgozást nem az alapelveknek megfelelő módon végzi, kivéve, ha a Mars bizonyítja, hogy nem felelős a káreseményt előidéző eseményért. Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a Marsnak személyes adatokat kell felfednie állami hatóságok törvényes kérésének eleget téve, beleértve a nemzetbiztonsági illetve bűnüldözési igényléseket is. Arra bátorítjuk az uniós és a svájci magánszemélyeket, hogy amennyiben az Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos panaszuk vagy kérdésük van, vegyék fel velünk a kapcsolatot a [email protected]címen, azonban úgy döntöttünk, hogy minden olyan panasz esetén, amit nem közvetlenül mi oldunk meg, együttműködünk az Európai Adatvédelmi Hatóságok (DPA-k) és a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztos (FDPIC) által létrehozott bizottsággal. Bizonyos esetekben az Adatvédelmi Pajzs az érintett magánszemélyeknek biztosítja a jogot, hogy kötelező érvényű választottbírósági eljáráshoz folyamodjanak a más eszközökkel meg nem oldott panaszok megoldása céljából. A Mars US az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (Federal Trade Comission, FTC) nyomozati és végrehajtói hatásköre alá tartozik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései és az Adatvédelmi Pajzs elvei közötti ütközés esetén az Adatvédelmi Pajzs elvei tekintendők irányadónak. Az Adatvédelmi Pajzs programról a www.privacyshield.gov oldalon tudhat meg többet, ahol tanúsítványunkat is megtekintheti.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíthetjük, ezért kérjük, hogy időről időre keresse fel ezt az oldalt az esetleges változások megtekintése céljából. Adatvédelmi nyilatkozatunk lényeges változásairól a honlapunkon ésszerű ideig közzétett értesítés útján, valamint a “frissítve” dátum [(alább)] megváltoztatásával értesítjük. Amennyiben a változások közzétételét követően Ön tovább folytatja webhelyeink használatát, az a módosított feltételek elfogadását jelenti.

Mi tegyen, ha bármilyen kérdése van, ha információkhoz hozzáférni, azokat frissíteni vagy törölni kívánja, vagy le kívánja tiltani, hogy a jövőben bármilyen közleményt kapjon? Arra törekszünk, hogy személyes információi mindig pontosak legyenek. Az Ön által a Mars rendelkezésére bocsátott személyes elérhetőségeit megtekintheti, javíthatja illetve frissítheti. Egyes Mars programok hozzáférést biztosítanak személyes információi online megtekintéséhez illetve frissítéséhez. Ellenőrizze, ahol regisztrált, hogy ott megtekintheti illetve frissítheti-e a személyes információit.

Amennyiben az Önről marketing adatbázisunkban található adatokhoz hozzá kíván férni, azokat frissíteni, módosítani, törölni, továbbítani kívánja, illetve feldolgozásukat korlátozni kívánja vagy le kívánja tiltani (a vonatkozó jogi kivételek fenntartásával), illetve ha le kívánja tiltani, hogy a jövőben bármilyen közleményt kapjon tőlünk, vagy ha Adatvédemi nyilatkozatunkkal kapcsolatosan kérdése lenne, kattintson ide.

Amennyiben adatainak általunk történő feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, jogosult lehet hozzájárulásának a [email protected] e-mail címen történő visszavonására. Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulásának visszavonása nem érinti az Önre vonatkozó információk hozzájárulásán annak visszavonása előtt alapuló, általunk történő feldolgozásának jogszerűségét. Amennyiben helyénvaló, Önnek jogában állhat panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál. Szándékunkban áll az Önre vonatkozó információk általunk történő kezelésével kapcsolatosan felmerülő minden kérdést megoldani, és bármikor fordulhat hozzánk bármilyen kérdéssel vagy aggodalommal.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:

Mars, Incorporated
Atán: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
E-mail: [email protected]

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy Önnel együttműködve oldjunk meg az ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal illetve az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az Ön részéről esetlegesen felmerülő minden panaszt. Bármilyen aggodalom felmerülése esetén, kérjük, írjon a [email protected] e-mail címre, és mi haladéktalanul kezeljük az Öntől érkezett panaszt.

Információk feldolgozása az Európai Unióban

Kizárólag az Európai Unióban feldolgozott személyes információkat gyűjtünk és használunk fel, amennyiben erre törvényes alapunk van, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben az Ön személyes információinak feldolgozása legitim érdekünkben áll: például személyes információit felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink, valamint webhelyeink tartalmának fejlesztésére, valamint az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett adminisztratív célokra.
 • Valamely Önnel kötött szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítésére: például ha akár alkalmazottként, akár szolgáltatóként nekünk dolgozik, vagy álláspályázatot nyújt be hozzánk, amennyiben az munkavállalási szerződésének vagy a szolgáltatási szerződésnek a megkötéséhez szükséges. Amennyiben Ön vásárló, személyes adatait felhasználjuk az Önnel kötött szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez.
 • Amennyiben erre jogszabályi kötelezettségünk van: például eleget kell tennünk a jogszabályoknak, vagy választ kell adnunk jogi eljárásokkal kapcsolatos illetve egyéb törvényes adatigénylésekre, beleértve a bűnüldöző hatóságok és az állami hatóságok megkereséseit.

Hozzájárulás: személyes adatainak marketing célokra az Ön hozzájárulása alapján használjuk fel, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A kaliforniai adatvédelmi jogok

A kaliforniai törvények szerint a kaliforniai lakosok megtilthatják, hogy a Mars személyes adataikat harmadik feleknek direkt marketing céljából átadja. Ön a fenti kapcsolattartási címre, vagy a [email protected] e-mail címre küldött írásbeli értesítés útján bármikor megtilthatja személyes adatainak harmadik felek számára marketing célokra történő átadását. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tiltás nem terjed ki a nem marketing célokra történő adatátadásra. A kaliforniai törvények azt is lehetővé teszik a kaliforniai lakosok számára, hogy évente egyszer ingyenesen elkérjék azoknak az (esetleges) harmadik feleknek a listáját, akik részére direkt marketing célokkal az előző naptári évben személyes információkat fedtünk fel. Amennyiben Ön kaliforniai lakos, és erre az információra igényt tart, igénylését a [email protected] e-mail címre vagy a fenti kapcsolattartási címre küldött írásbeli értesítés útján nyújthatja be. A telefonon vagy faxon keresztül érkező igényeket nem fogadjuk el. Az e-mail tárgy rovatában illetve a levélborítékon, valamint a levélben fel kell tüntetni “Az Ön kaliforniai adatvédelmi jogai” mondatot, és meg kell adni nevét, e-mail címét (amennyiben a választ e-mailben kívánja megkapni), illetve pontos postacímét (irányítószám, állam, város, utca, házszám) (amennyiben a választ levélben kívánja megkapni).

Melyek a kaliforniai adatvédelmi előírások?

A kaliforniai törvények értelmében Kalifornia lakói megtilthatják, hogy a Mars személyes adataikat átadja harmadik feleknek direkt marketing célokra. Ön tetszés szerint bármikor megtilthatja személyes adatainak átadását harmadik feleknek marketinges célokra. Erre vonatkozó rendelkezését, kérjük, írásban juttassa el a fenti postacímre, vagy erre az e-mail címre: [email protected] Vegye figyelembe, hogy ez a tiltás nem vonatkozik a nem marketinges célú megosztásokra. Kalifornia törvényei azt is lehetővé teszik Kalifornia lakói számára, hogy vállalatunktól évente egyszer ingyenesen elkérjék azoknak a harmadik feleknek a listáját (ha van ilyen), akiknek direkt marketing céljára átadtuk a személyes adataikat az előző naptári évben, valamint e harmadik felek rendelkezésére bocsátott személyes adatok típusait is. Ha az Ön lakhelye Kalifornia államban van, és szeretné megkapni ezeket az adatokat, kérjük, küldje el kérését a következő e-mail címre: [email protected] , vagy postán a fent megadott címre. A telefonon vagy faxon történő kéréseket nem fogadjuk el. Az e-mail tárgysorában vagy a postai borítékon és a kérés tartalmában szerepelnie kell a „Your California Privacy Rights” kifejezésnek, továbbá fel kell tüntetnie nevét, e-mail címét (ha e-mailben szeretne választ kapni), lakcímét, települését, megyéjét, irányítószámát (ha postai úton szeretne választ kapni).

Hogyan reagálhat a "ne kövesse" beállításokat

Nem támogatjuk a böngészők "Ne kövesse nyomon" beállításait, és jelenleg nem vagyunk tagjai semmilyen "nem követett" keretnek, amely lehetővé teszi számodra, hogy válaszoljon az Öntől származó jeleire vagy egyéb mechanizmusaira, hogy személyes adatait gyűjtse. tól től.

Frissítve: 2017 július

Abban az esetben, ha az adatvédelmi nyilatkozat angol nyelvű verziója és a másik nyelvi változat között eltérés van, az angol nyelvű változat érvényesül.