Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännön laajuus

Tämä Mars, Incorporatedin ja sen konserniyhtiöiden tietosuojakäytäntö koskee henkilötietoja, joita kerätään tai käsitellään verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa tai muissa palveluissa ja tuotteissa, jotka keräävät tai käsittelevät tietoja ja joissa tietosuojakäytäntö esitetään. Tietosuojakäytäntö ei koske sellaisia verkkosivustoja, mobiilisovelluksia eikä muita palveluita tai tuotteita, joissa tietosuojakäytäntöön johtavaa linkkiä ei esitetä tai jotka eivät sellaista linkkiä sisällä tai joilla on oma tietosuojakäytäntö. Tietosuojakäytäntö koskee käyttäjien henkilötietoja, jotka ovat tietoja tai tietojen yhdistelmiä, joilla käyttäjiä todennäköisesti voidaan tunnistaa.

Muutamme tietosuojakäytäntöämme maakohtaisten tietosuojalakien mukaiseksi ja teemme yhteistyötä kunkin valtion tietosuojaviranomaisten kanssa, jos he epäilevät tietosuojaongelmaa.

Euroopan unionissa asuvien käyttäjien henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä vastaa se Marsin tytäryhtiö tai osakkuusyhtiö, joka omistaa verkkosivuston, jolla käyttäjä käy, ja joka ylläpitää sitä. Mahdolliset kysymykset henkilötietojen käytöstä voi osoittaa tietojen hallinnoijalle Global Privacy Officerin kautta alla olevilla yhteystiedoilla.

Keräämämme ja käsittelemämme tiedot

Voimme kerätä tai käsitellä erinäisiä tietoja, joita käyttäjä antaa meille mukaan lukien henkilökohtaiset yhteystiedot ja käyttäjän ostostiedot, työtiedot tai väestötiedot.

 • Henkilökohtaisiin yhteystietoihin kuuluvat esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, jotka käyttäjä antaa meille rekisteröityessään verkkopalveluun, asioidessaan kanssamme tai tarjotessaan palveluja meille. Joillakin verkkosivustoilla käyttäjä voi luoda käyttäjätunnuksen ja salasanan perustaakseen käyttäjätilin.
 • Ostostietoihin luetaan tiedot, jotka koskevat käyttäjän verkkosivustoillamme tekemiä hankintoja, mukaan lukien tiedot maksukorteista ja toimituksesta.
 • Työtietoihin luetaan käyttäjän ilmoittamat työpreferenssit, työhistoria ja meille verkossa lähetettyjen hakemusten sisältämät tiedot.
 • Väestötietoihin kuuluvat esimerkiksi ikä, sukupuoli, harrastukset, aktiviteetit, sekä makuasioita tai muita mieltymyksiä koskevat tiedot ja vastaavat.

Voimme kerätä tietoa muistakin lähteistä, kuten yhteystietoluetteloista, ja väestötietoa ulkopuolisilta tai muilta lähteiltä. Tietoja voidaan yhdistellä muihin tietoihin, joita keräämme ja käytämme tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

Lisäksi keräämme tietyntyyppisiä tietoja automaattisesti:

 • Käyttäjän internetyhteyskäytäntöosoite (IP-osoite), laitteen tunnus, laitteen käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, verkkosivustot, joilla käyttäjä käy ennen tai jälkeen verkkosivustollamme käymistä, verkkosivustollamme avaamat sivut ja suorittamat toiminnot sekä mainoksiin liittyvät toimenpiteet.
 • Myös ulkopuoliset palveluita tarjoavat tai mainostavat yhteistyökumppanit voivat kerätä tietoa automaattisesti.
 • Lisätietoa tietojenkeräyskäytännöistämme on alla.

Voimme kerätä tiedot suoraan käyttäjältä tai ulkopuoliselta, jolle käyttäjä on antanut luvan henkilötietojen luovuttamiseen, tai julkisista lähteistä, kuten internetin yhteisöpalveluista, mikäli paikallinen lainsäädäntö niin sallii.

Tietojen keräämisen syy ja tietojen käyttötarkoitus

Voimme käyttää käyttäjien tietoja erilaisiin tarkoituksiin, kuten käyttäjän pyytämien tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen; kampanjoiden hallinnointiin (arvonnat, kilpailut tai tarjoukset); viestintään käyttäjän kanssa; mainontaan; verkkosivustomme, tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen; ja muuhun lailliseen liiketoimintaan. Käyttötapoja määritellään tarkemmin alla:

 • Käyttäjän pyytämien tuotteiden tai palveluiden toimittaminen: Voimme käyttää käyttäjästä keräämiämme tietoja täyttääksemme käyttäjän pyynnön toimittaa ominaisuuksiamme, tuotteitamme ja palveluitamme tai sallia niiden käyttö.
 • Rekisteröinti, kilpailut ja kampanjat: Käyttäjän tietojen avulla voimme ilmoittaa käyttäjän kilpailuihin, ilmoittaa käyttäjälle tuloksista ja rekisteröidä käyttäjälle tiettyjä ominaisuuksia, tuotteita ja palveluita käyttäjän markkinointimieltymysten mukaisesti.
 • Viestintä käyttäjän kanssa: Voimme käyttää käyttäjän tietoja viestimiseen tämän kanssa, käyttäjän kysymyksiin tai kommentteihin vastaamiseen, päivitysten ja uutisten toimittamiseen käyttäjälle ja käyttäjän profiilia vastaavista työpaikoista ilmoittamiseen käyttäjälle (mikäli käyttäjä on lähettänyt ansioluettelonsa). Lisäksi voimme käyttää käyttäjän tietoja mukautetun aineiston ja tiedon toimittamiseen käyttäjälle sekä tuotteitamme tai konserniyhtiöitämme koskevien esitteiden, kuponkien, näytteiden, tarjousten ja muun tiedon lähettämiseen käyttäjälle. Jokaiselta sähköpostiosoitteensa ilmoittavalta käyttäjältä pyydämme ilmoitusta, haluaako tämä lisätietoa tai päivityksiä meiltä tai verkkosivustoltamme, ja vain niille käyttäjille, jotka ilmoittavat haluavansa, lähetetään lisätietoa tai päivityksiä. Lisäksi kysymme käyttäjältä, haluaako tämä tietoa muista konserniyhtiöidemme tuotteista. Käyttäjällä on mahdollisuus milloin tahansa halutessaan lopettaa sähköpostien tai muun tiedon lähetyksemme käyttäjälle.
 • Kun suoritamme velvoitteita, jotka perustuvat sopimukseen, joka on solmittu sellaisen henkilön kanssa, joka työskentelee meille työsuhteessa tai itsenäisenä palveluntarjoajana tai joka hakee työpaikkaa meiltä, voimme käyttää henkilön tietoja tarvittaessa työsopimukseen tai palvelusopimukseen liittyen. Käytämme kuluttajien ja palveluidemme käyttäjien henkilötietoja heidän kanssaan solmimiemme sopimusten velvoitteiden suorittamiseksi.
 • Kohdennettu mainonta: Saatamme ostaa ja käyttää suostumuksensa antaneiden sähköpostiosoitteita sisältäviä luetteloita yhteyden ottamiseen potentiaalisiin asiakkaisiin, joiden uskomme voivan olla kiinnostuneita Marsin konserniyhtiöiden tuotteista tai palveluista. Kunnioitamme pyyntöjä lopettaa yhteydenotot ja pyydämme sähköpostiosoiteluetteloiden toimittajilta vakuutuksen siitä, että luettelot sisältävät vain sellaisten henkilöiden sähköpostiosoitteita, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa vastaanottaa tarjouksia ja tietoa sähköpostitse. Lisäksi saatamme käyttää väestö- ja mieltymystietoja Mars-tuotteiden ja -palveluiden mainonnan kohdentamiseen niiden kohderyhmille. Sen ansiosta jokainen käyttäjä näkee häntä itseään todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa ja mainostajat voivat kohdentaa mainoksensa henkilöille, jotka ovat vastaanottavaisia todennäköisimmin. Lisätietoa mainoskäytännöistämme on kohdassa Kiinnostuksenkohteisiin perustuvan verkkomainonnan käytäntömme.
 • Tarjoukset: Toisinaan lähetämme käyttäjille postitse tuotemerkkiemme tarjouksia, kuponkeja ja tietoa, kuten katalogeja. Jos asiakas esimerkiksi tilaa verkosta katalogikaupastamme tai tilaa jonkin katalogeistamme verkosta, saatamme lisätä asiakkaan katalogin vastaanottajien luetteloon. Saatamme lähettää tällaista tietoa ulkopuolisilta tai julkisista lähteistä saamiemme luetteloiden avulla ja kuten katalogiliiketoiminnassa on tapana, saatamme vaihtaa katalogiasiakkaidemme nimiä ja osoitteita (muttemme sähköpostiosoitteita ilman suostumusta) toisten katalogiyhtiöiden kanssa, jotka myös saattavat ottaa sinuun yhteyden postitse. Voit milloin tahansa pyytää lopettamaan tuotemerkkiemme sellaisen viestinnän lähettämisen, joka ei vaadi verkkoyhteyttä.
 • Verkkosivustojemme, ominaisuuksiemme, tuotteidemme ja palveluidemme parantaminen: Keräämiemme tietojen avulla voimme parantaa Mars-tuotteita ja palveluita ja niihin liittyviä verkkosivustoja ja ominaisuuksia.
 • Tietyt automaattiset päätökset: Voimme kerätä tietoja verkkomainontaa varten sekä käyttäjän persoonallisuusprofiilin laatimiseksi. Alla annetaan lisätietoa keräämistämme henkilötiedoista, niiden käytöstä ja miten automaattisen päätöksenteon voi lopettaa.

Käyttäjien tietojen jakaminen ja paljastaminen

Saatamme jakaa tai paljastaa käyttäjien tietoja:

 • Marsin emoyhtiön ja konserniyhtiöiden sisällä.
 • Alihankkijoille ja edustajille. Saatamme esimerkiksi paljastaa tietosi yhtiöille, jotka olemme palkanneet tarjoamaan palveluita puolestamme. Jos jaamme tietoja tällaisille muille yhtiöille, yhtiöt eivät saa käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen ja niiden on pidettävä tiedot salassa, ellet anna lupaa toimia toisin.
 • Jos käyttäjän tiedot siirretään muun liikeomaisuuden mukana.

Saatamme jakaa tai paljastaa käyttäjien henkilökohtaisia tietojakin, kuten viestien sisällön:

 • Lakien noudattamiseksi, oikeudenkäyntiä varten tai lainmukaisiin pyyntöihin vastaamiseksi, kuten lainvalvontaviranomaisten tai julkisen sektorin virastojen pyyntöihin.
 • Kuluttajien valitusten tai rikosepäilyjen tutkimiseksi, verkkosivuston tietoturvan takaamiseksi, käyttäjän pyyntöjen täyttämiseksi tai oikeudellisessa tutkinnassa avustamiseksi.
 • Mars-konsernin tai asiakkaidemme oikeuksien tai omaisuuden suojelemiseksi mukaan lukien palvelujen käyttöä koskevien ehtojen täytäntöönpano.
 • Jos toimimme vilpittömästi uskoen, että jakaminen tai paljastaminen on välttämätöntä yhtiökumppaneidemme, asiakkaidemme tai muiden ihmisten suojelemiseksi.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä sellaisten ulkopuolisten tahojen verkkosivustoille, joiden tietosuojakäytännöt eroavat meidän tietosuojakäytännöstämme. Sellaisten verkkosivustojen käyttäjien ilmoittamia henkilötietoja käsitellään kyseisten verkkosivustojen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Suosittelemme tarkastamaan aina verkkosivuston tietosuojakäytännön.

Lasten tietosuoja

Verkkosivustomme on suunniteltu ja tarkoitettu aikuisille ja murrosikäisille (vähintään 13-vuotiaille), ei alle 13-vuotiaille lapsille. Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) -lain mukaisesti emme kerää emmekä tallenna alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja tahallaan eikä yhtiöidemme verkkosivustoja ole suunniteltu keräämään alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Liittyen alle 16-vuotiaisiin murrosikäisiin pyydämme luvan vanhemmilta, ennen kuin annamme murrosikäisten lähettää henkilötietojaan Marsille verkkosivustojemme kautta, julkaista aineistoa tai lähettää valokuvia tai tietoa. Toteutamme toimenpiteitä, joilla varmistetaan vanhempien myöntämä lupa, käytettävissä oleva tekniikka huomioiden. Voimme pyytää käyttäjiä ilmoittamaan syntymäaikansa, jotteivät alaikäiset pääse käyttämään tiettyjä verkkosivustoja, alueita tai ominaisuuksia. Jos paikallinen lainsäädäntö edellyttää korkeampia ikärajoja, noudatamme niitä. Lisätietoa on asiakirjoissa Erityishuomautus vanhemmille ja Marsin markkinointikäytäntö.

Kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan käytäntömme

Kannatamme Digital Advertising Alliancen käyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan itsesäätelyperiaatteita (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) Yhdysvalloissa ja yhdysvaltalaisille kuluttajille. Lisätietoa periaatteista on täällä. Verkkomainonnassamme odotetaan olevan Advertising Option Icon -kuvake, joka auttaa kuluttajia ymmärtämään, miten heidän tietojaan kerätään ja käytetään, ja tarjoaa kuluttajille lisähallintamahdollisuuksia. Kuvake on tämännäköinen:

logo

Napsauttamalla kuvaketta voi tarkastella kiinnostuksenkohteisiin perustuviin verkkomainoksiin liittyviä tietoja (ja seurata niitä) mukaan lukien, kuka verkkotietoja kerää ja käyttää, miten mainokset voi estää yms.

Miten esitämme kiinnostuksenkohteisiin perustuvia verkkomainoksia

Toisinaan näytämme mainoksia omistamillamme ja ylläpitämillämme verkkosivustoilla ja ulkopuolisten tahojen verkkosivustoilla. Esitämme erilaisia mainoksia, kuten tekstimainoksia hakutulosten vieressä tai videomainoksia verkkosivustoillamme ja muualla verkossa. Toisinaan tällaiset mainokset perustuvat sen sivuston aiheeseen, jolla ne näytetään. Toisinaan tällaiset mainokset esitetään verkonkäyttäjän toimenpiteistä ajan mittaan kerätyn tiedon perusteella. Kiinnostuksenkohteisiin perustuvassa mainonnassa tavoitteena on näyttää jokaiselle käyttäjälle tätä eniten kiinnostavaa mainontaa.

Jotta se olisi mahdollista, me ja ulkopuoliset mainonnan kumppaniyhtiömme hyödynnämme evästeitä ja jäljitteitä, joilla kerätään tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustojamme ja ulkopuolisten tahojen verkkosivustoja (”verkkotiedot”). Emme yleensä voi tunnistaa käyttäjää verkkotietojen perusteella, ja yleensä verkkotietoja luokitellaan erilaisten määrittelemiemme käyttäjätyyppien ja kiinnostuksenkohteiden perusteella (esimerkiksi ”penkkiurheilija”). Verkkotietoihin voidaan lukea:

 • Verkkosivustot, tuotteet ja palvelut, joita käyttäjä katselee, ja verkkosivustoillamme ja palveluissamme ja ulkopuolisten tahojen verkkosivustoilla olevat linkit, joita käyttäjä avaa.
 • Käyttäjän avaamat sähköpostiviestimme, ja niiden sisältämät linkit, jotka käyttäjä avaa.
 • Tieto siitä, katseleeko käyttäjä hänelle näytettyjä mainoksia tai avaako hän niiden sisältämän linkin.
 • Tiedot väestöryhmästä tai kiinnostuksenkohteista mukaan lukien IP-osoitteeseen perustuva maantieteellinen sijainti.
 • Käyttäjän tietyissä hakupalveluissa käyttämät hakusanat.

Me ja kolmannen osapuolen mainontakumppanimme käytämme verkkotietoja saadaksemme tarkemman kuvan kohdeyleisöjemme kiinnostuksenkohteista, jotta voimme näyttää niitä paremmin vastaavia mainoksia.

Lisäksi ulkopuoliset mainontakumppanimme käyttävät verkkotietoja erilaisiin tarkoituksiin, kuten (a) käyttäminen verkkosivustollamme tai muilla verkkosivustoilla näytettävien mainosten kanssa, (b) mainoksiin ja niiden julkaisusivustoihin liittyvän verkkoliikenteen, tilastotiedon, mainontatiedon ja muun vuorovaikutusta koskevan tiedon raportointi ja (c) verkko- ja sähköpostimainonnan vaikuttavuuden mittaaminen.

Kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan hyöty kuluttajalle

Kuluttajat pitävät kiinnostuksenkohteisiin perustuvasta mainonnasta useista eri syistä. Kiinnostuksenkohteiden perusteella kohdennetut mainokset vastaavat käyttäjien kiinnostuksenkohteita paremmin. Esimerkiksi kissanomistajat saattavat nähdä enemmän kissanruokamainoksia suhteessa koirientrimmauspalveluiden mainosten määrään. Kiinnostuksenkohteisiin perustuvien mainosten avulla käyttäjä löytää uusia häntä kiinnostavia tuotteita ja palveluita todennäköisemmin. Esimerkiksi koiranomistajalle saatetaan todennäköisemmin näyttää mainos uusimmista koirantrimmaustuotteista ja kissanomistajalle puolestaan mainos kissan ruoansulatusta edistävästä tuotteesta. Toisin sanoen kiinnostuksenkohteisiin perustuvat mainokset voivat ohjata käyttäjää kiinnostavien tuotteiden, palveluiden tai ominaisuuksien pariin, mikä voi parantaa käyttäjän elämää. Käyttäjä ei myöskään näe samaa mainostamme useasti, koska kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainoksen esityskertojen määrä on rajallinen. Jos käyttäjä kieltää kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan, hän menettää yllä mainitut hyödyt.

Huomautus Google Analytics -työkalusta: käytämme käyttäjää kiinnostavan sisällön toimittamiseen Google Analytics Advertising Featuresia, joista voit lukea lisää ja jonka voit kieltää täällä.

Kiinnostuksenkohteisiin perustuvasta mainonnastamme kieltäytyminen

Käyttäjä voi halutessaan kieltää kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan yhdysvaltalaisilta verkkosivustoiltamme ottamalla meihin yhteyden alla olevin tiedoin. Kieltäytyminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö käyttäjä saattaisi nähdä mainontaamme verkossa lainkaan. Se tarkoittaa ainoastaan, että verkkomainoksemme, joita käyttäjä näkee, eivät perustu käyttäjän kiinnostuksenkohteisiin.

Tietyillä alueilla voi olla verkkopalvelu, jossa käyttäjä voi määrittää asetuksensa verkkosivustokohtaisesti tai kieltää kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan kerralla kaikilta osallistuvilta tahoilta.

Yhdysvalloissa verkkopalvelu on Ad Choices.

Kanadassa verkkopalvelu on Your Ad Choices.

Euroopan unionissa verkkopalvelu on Your Online Choices.

Kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan kieltäneen käyttäjän laitteelle tallennetaan mainoskiellon ilmoittava eväste. Jos käyttäjä poistaa evästeensä, hänen on asetettava mainoskielto uudelleen. Lisäksi mainituissa verkkopalveluissa annetaan lisätietoa kiinnostuksenkohteisiin perustuvasta mainonnasta ja vinkkejä verkkotietosuojan hallitsemiseen.

Ilmoitus evästeiden käytöstä

Evästeiden määritelmä ja käyttötarkoitus

Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkosivusto lähettää käyttäjän tietokoneelle hänen käyttäessään verkkosivustoa. Tiedostojen avulla verkkosivusto osaa tehdä verkkosivuston käytöstä tehokkaampaa ja hyödyllisempää. Verkkosivustomme käyttävät evästeitä erilaisiin tarkoituksiin. Käytämme evästetekniikkaa ja IP-osoitteita kerätäksemme tietoa verkkosivustojen käyttäjistä ja tarjotaksemme rekisteröityneille käyttäjille mahdollisimman hyvän ja yksilöllisen verkkokokemuksen.

Verkkosivustojamme käytetään eri selaimilla ja laitteilla. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä muistamalla käyttäjän selaimen (esim. Internet Explorer) ja käyttöjärjestelmän (esim. Windows tai Mac) tyypin sekä käyttäjän internet-operaattorin verkkoalueen nimen. Lisäksi seuraamme verkkosivustomme käyttäjien kokonaismäärää kootusti verkkosivustojemme päivittämistä ja parantamista varten. Tiedoista näemme, pitävätkö käyttäjät tietyistä ominaisuuksista tai alueista enemmän kuin toisista, ja voimme siten pitää sivustomme kiinnostavana käyttäjien enemmistölle. Evästeiden avulla rajoitamme lisäksi lasten pääsyä tietyille vain aikuisille tai murrosikäisille tarkoitetuille alueille tai ominaisuuksille.

Verkkosivustojemme käyttökokemuksen yksilöllistäminen evästeiden avulla

Evästeiden avulla voimme sovittaa verkkosivustojamme käyttäjän kiinnostuksenkohteisiin ja helpottaa tuotteiden tilaamista, arvontoihin ja kilpailuihin osallistumista sekä parantaa verkkosivustojemme muita toimintoja. Verkkosivustoilla, joilla voi tehdä ostoksia, käytetään evästeitä käyttäjän ostoskorin tuotteiden muistamiseen ja käsittelyyn. Saatamme sellaisissa tapauksissa yhdistää henkilötietoja evästetiedostoon, mikäli se on sopivaa ilmoittamiemme käytäntöjen mukaan.

Ulkopuolisten tahojen evästeet verkkosivustollamme

Saatamme myöntää ulkopuolisille tahoille luvan asettaa evästeitä ja mainoksia verkkosivustoillemme. Emme hallitse ulkopuolisten tahojen evästeitä. Ladattavissa on ilmaisia ohjelmia, joilla käyttäjä voi määrittää internetasetuksensa ja estää suurimman osan ulkopuolisten tahojen evästeistä.

Eri tyyppiset evästeemme

Käyttämämme evästeet perustuvat International Chamber of Commercen määrittelemiin evästekategorioihin: välttämättömät evästeet, suorituskykyevästeet, toimintoevästeet ja kohdennusevästeet.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivustolla liikkumisen ja keskeisten toimintojen, kuten turvallisten alueiden, ostoskorin ja verkkolaskutuksen käytön. Evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voidaan käyttää markkinointiin tai käyttäjän internetinselailuhistorian muistamiseen. Välttämättömien evästeiden avulla

 • Muistamme käyttäjän tilauslomakkeilla ilmoittamat tiedot, jos hän käy välillä muilla sivuilla saman selailuistunnon aikana.
 • Muistamme käyttäjän tilaamat tuotteet ja palvelut, kun hän siirtyy kassalle.
 • Tunnistamme, onko käyttäjä kirjautunut sisään Mars-verkkosivustolle.
 • Varmistamme, että käyttäjä yhdistetään oikeaan palveluun verkkosivustollamme, jos teemme verkkosivuston toimintaan muutoksia.

Välttämättömillä evästeillä EI

 • Kerätä tietoa, jonka avulla käyttäjälle voidaan mainostaa tuotteita tai palveluita
 • Muisteta käyttäjän asetuksia eikä käyttäjätunnusta seuraavissa istunnoissa

Suorituskykyevästeet keräävät tietoa käyttäjän tavasta käyttää verkkosivustoamme, esim. millä sivuilla käyttäjä käy, ja mahdollisista virheistä. Suorituskykyevästeet eivät kerää tietoa, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa, vaan ainoastaan anonyymia tietoa, jonka avulla voimme parantaa verkkosivustomme toimintaa, ymmärtää käyttäjiemme kiinnostuksenkohteita ja mitata mainontamme vaikuttavuutta. Suorituskykyevästeiden avulla

 • Saamme tilastotietoa verkkosivustomme käytöstä
 • Mittaamme mainontamme vaikuttavuutta (tämän tiedon avulla emme kohdenna mainontaa käyttäjään tämän selaillessa muita verkkosivustoja)
 • Kehitämme verkkosivustoa mittaamalla ilmenneitä virheitä
 • Kokeilemme erilaisia verkkosivustomalleja

Suorituskykyevästeillä EI

 • Kerätä tietoa, jonka avulla käyttäjälle voidaan mainostaa tuotteita tai palveluita muilla verkkosivustoilla
 • Muisteta käyttäjän asetuksia eikä käyttäjätunnusta seuraavissa istunnoissa
 • Kohdenneta mainontaa sinuun muilla verkkosivustoilla

Toimintoevästeillä suoritetaan palveluita tai muistetaan käyttäjän asetuksia verkkosivuston käyttömukavuuden lisäämiseksi. Toimintoevästeiden avulla

 • Muistetaan käyttäjän valitsemat asetukset, kuten asettelu, tekstin koko ja värit
 • Muistetaan, olemmeko jo pyytäneet käyttäjää osallistumaan kyselyyn
 • Näytetään käyttäjälle, onko tämä kirjautunut sisään verkkosivustollemme
 • Jaetaan tietoa yhteistyökumppaneille, jotka suorittavat palveluita verkkosivustollamme. Jaettuja tietoja käytetään ainoastaan palvelun, tuotteen tai toiminnon tarjoamiseen eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen

Toimintoevästeillä EI

 • Kohdenneta käyttäjään mainoksia muilla verkkosivustoilla

Kohdennusevästeet liittyvät ulkopuolisten tahojen tarjoamiin palveluihin, kuten tykkäys- tai jakopainikkeet. Ulkopuolinen taho tarjoaa palvelut tunnistettuaan, että käyttäjä on vieraillut verkkosivustollamme. Kohdennusevästeiden avulla

 • Yhdistetään internetin yhteisöpalveluihin, kuten Facebook, jotka voivat kohdentaa käyttäjän vierailua koskevan tiedon avulla mainontaa käyttäjään muilla verkkosivustoilla
 • Tarjotaan mainostoimistoille tietoa käyttäjän vierailusta, jotta he voivat näyttää käyttäjälle mainoksia tätä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista

Jäljitteiden määritelmä ja käyttötarkoitus

Jotkin verkkosivustomme ja sähköpostipäivityksemme saattavat sisältää sähköisiä kuvia eli jäljitteitä, joita kutsutaan myös nimillä yhden pikselin GIF, läpinäkyvä GIF tai pikselitagi. Verkkosivustoilla jäljitteiden avulla lasketaan sivuston nähneiden käyttäjien määrää. Markkinointisähköpostiviesteissä ja uutiskirjeissä laskemme niiden avulla, kuinka moni käyttäjä on lukenut viestin. Jäljitteiden avulla saamme tilastotietoa kuluttajiamme eniten kiinnostavista toiminnoista ja ominaisuuksista ja voimme tarjota kohdennetumpaa sisältöä. Niiden avulla ei käytetä käyttäjän henkilötietoja ilman tämän suostumusta.

Evästeiden käytön kieltäminen

Selaimen evästeasetukset

Jos käyttäjä ei halua evästeitä käytettävän, hän voi määrittää tietokoneensa varoittamaan evästeiden lähettämisestä tai poistaa kaikki evästeet käytöstä selaimen asetuksista (esim. Internet Explorer tai Firefox). Ohjeet evästeiden käytön muuttamiseen tai kieltämiseen voi lukea selaimen ohjeesta.

Myös verkkosivusto www.aboutcookies.org tarjoaa kattavaa tietoa useiden eri selaimien evästeasetusten muuttamisesta. Sivustolla on tietoa myös evästeiden poistamisesta tietokoneesta ja yleistä tietoa evästeistä. Ohjeet evästeiden poistamiseen älypuhelimesta on tarkistettava puhelimen käyttöoppaasta.

Evästeiden käytön rajoittaminen voi vaikuttaa Mars-verkkosivustojen toimintaan.

Muuta tärkeää tietoa

Henkilötietojen tallennus- ja käsittelypaikka

Verkkosivustollamme tai palveluissamme kerättyjä henkilötietoja tai käyttäjän tai ulkopuolisen tahon Marsille ilmoittamia henkilötietoja voidaan säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa meillä tai palveluntarjoajillamme on tiloja.

Palvelimet ja tietokannat, joissa tietoja voidaan säilyttää voivat sijaita eri maassa kuin maa, jossa käyttäjä käyttää verkkosivustoa, ja maassa, jonka tietosuojalait poikkeavat käyttäjän asuinmaan tietosuojalaeista. Käyttäjän meille ilmoittamat henkilötiedot voidaan lähettää ulkomaille, mutta me keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja ainoastaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Myös työsuhteeseen liittyvät kyselyt voidaan siirtää mihin tahansa Mars-konsernin yhtiöön. Avaamalla tämän verkkosivuston ja lähettämällä tietoja käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käsittelyn, siirtämisen ja säilyttämisen edellä mainitulla tavalla. Huomautus: Käytäntömme voivat vaihdella alueittain. Käyttäjän kannattaa aina tarkistaa, onko sillä alueella erillinen tietosuojakäytäntö, jolla käyttäjä käyttää verkkosivustojamme.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen laillista liiketoimintaa varten ja tiedonsäilytyskäytäntöjemme mukaisesti.

Julkisesti saatavilla olevat henkilötiedot (esim. keskusteluhuoneista, keskustelupalstoilta tai muilta vuorovaikutteisilta foorumeilta)

Saatamme tarjota keskusteluhuoneita, keskustelu- tai ilmoituspalstoja tai vuorovaikutteisia alueita, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai tietoa vierailijoidemme iloksi. Ennen sellaisen keskusteluhuoneen, keskustelu- tai ilmoituspalstan, verkkoyhteisöpalvelun tai muun vuorovaikutteisen alueen käyttöä, jossa henkilötietoja voidaan julkaista, käyttäjän on luettava niiden sitovat säännöt ja yleiset käyttöehtomme. Vuorovaikutteisten toimintojen sääntöihin voi sisältyä ikärajoituksia ja muita osallistumisen rajoituksia. Kaikki, mitä käyttäjä julkaisee verkossa, on julkista tietoa, emmekä ole vastuussa mistään, mitä käyttäjä julkaisee verkossa vapaaehtoisesti. Käyttäjien tulee harkita henkilötietojen paljastamista verkossa huolellisesti.

Sopimuksen luovuttaminen

Jos kaikki liikeomaisuutemme tai osa niistä myydään tai ne hankkii toinen taho tai jos toteutuu yritysfuusio, käyttäjä myöntää meille oikeuden luovuttaa käyttäjältä keräämämme henkilötiedot.

Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme käyttäjän tietoja hallinnollisin, fyysisin ja teknisin toimenpitein. Mitkään turvallisuustoimenpiteet eivät ole täysin luotettavia, joten suosittelemme käyttäjiä suojelemaan itseään ja tietojaan lisätoimenpitein mukaan lukien ajantasaisen virustorjuntaohjelman asentaminen, selaimen sulkeminen käytön jälkeen, käyttäjätunnusten ja salasanojen salassapitäminen ja ohjelmien säännöllinen päivittäminen, jotta käyttäjät voivat olla varmoja, että heidän laitteillaan on käytössä viimeisimmät turvallisuusominaisuudet.

Tietojen siirtäminen valtiosta toiseen

Jos käyttäjä luovuttaa meille henkilötietojaan, voimme siirtää niitä osakkuus- ja tytäryhtiöillemme tai ulkopuolisille tahoille rajojen yli ja käyttäjän valtiosta tai lainkäyttöalueelta muihin valtioihin tai muille lainkäyttöalueille lakia noudattaen. Tiedonsiirtoa Euroopan unionista Euroopan talousyhteisön ulkopuolisiin valtioihin koskien Mars käyttää pääasiassa Euroopan unionin komission vakiosopimuslausekkeita. Lisäksi Mars noudattaa EU:n ja USA:n välistä Privacy Shield -tiedonsiirtojärjestelyä.

Sitoutumisemme Privacy Shield -tiedonsiirtojärjestelyyn

Mars US ja sen alaiset tytäryhtiöt (luettelo osallistuvista Mars US:n yksiköistä ja tytäryhtiöistä on luettavissa täällä) osallistuvat EU:n ja USA:n väliseen Privacy Shield -tiedonsiirtojärjestelyyn ja Sveitsin ja USA:n väliseen Privacy Shield -tiedonsiirtojärjestelyyn ja ovat todistaneet USA:n Department of Commercelle, että olemme sitoutuneet Privacy Shield -periaatteisiin kaikkien EU:sta ja Sveitsistä USA:han siirrettyjen henkilötietojen käsittelyssä. Mars on vastuussa ja korvausvelvollinen Privacy Shield -periaatteiden nojalla, jos ulkopuolinen taho, jolle se osoittaa henkilötietojen käsittelyn puolestaan, tekee niin tavalla, joka poikkeaa periaatteista, ellei Mars todista, että se ei ole vastuussa tapahtumasta, joka vahingon aiheuttaa. Tietyissä tilanteissa Mars voi olla pakotettu paljastamaan henkilötietoja viranomaisten oikeudellisista pyynnöistä mukaan lukien kansallisen turvallisuuden- tai lainvalvonnan vaatimukset. EU:n ja Sveitsin kansalaisten on osoitettava Privacy Shield -tiedonsiirtojärjestelyyn liittyvät valitukset ja kysymykset meille sähköpostiosoitteella [email protected] , mutta selvittämättömien valitusten käsittelemiseksi teemme yhteistyötä Euroopan tietosuojeluviranomaisten asettaman lautakunnan ja Sveitsin liittovaltion tietosuoja- ja tietovaltuutetun (FDPIC) kanssa. Tietyissä olosuhteissa yksityishenkilöt voivat hakea Privacy Shield -järjestelyn nojalla ratkaisua välimiesmenettelyn kautta, jos valitusta ei ole saatu ratkaistua muulla tavoin. Mars US on Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin (FTC) tutkinta- ja valvontavallanalainen. Mikäli tietosuojakäytännön ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriita, on noudatettava Privacy Shield -periaatteita. Lisätietoa Privacy Shield -järjestelystä ja sertifikaattimme ovat nähtävillä verkko-osoitteessa www.privacyshield.gov.

Tietosuojakäytännön muutokset

Voimme muuttaa tietosuojakäytäntöä aika ajoin, joten pyydämme käymään tällä sivulla säännöllisesti ja tarkastamaan käytännön muutosten varalta. Ilmoitamme käyttäjille tietosuojakäytännön olennaisista muutoksista asettamalla verkkosivustomme aloitussivulle ilmoituksen kohtuulliseksi ajaksi ja muuttamalla asiakirjan lopussa ilmoitettavaa viimeisimmän päivityksen ajankohtaa (ks. viimeinen sivu). Mikäli käyttäjä jatkaa verkkosivustojemme käyttämistä sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu, hän hyväksyy uuden tietosuojakäytännön.

Kysymykset, tietojen tarkastus, muuttaminen tai poistaminen ja viestinnän estäminen

Pyrimme pitämään käyttäjien henkilötiedot ajan tasalla. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, korjata ja muuttaa henkilötietojaan, jotka hän on ilmoittanut Marsille. Joillakin Mars-ohjelmilla voidaan tarkastaa tai muuttaa henkilötietoja verkossa. Käyttäjien kannattaa tarkastaa, voiko heidän tietojaan tarkastaa tai muuttaa heidän rekisteröintipaikassaan.

Täällä käyttäjät voivat tarkastaa, muuttaa, poistaa ja siirtää markkinointitietokannassamme olevia tietojaan, rajoittaa tai vastustaa niiden käyttöä (lukuun ottamatta lainmukaisia poikkeuksia), lopettaa viestinnän meiltä ja esittää kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme.

Jos käyttäjämme tietojen käsittely edellyttää käyttäjän luvan, käyttäjällä voi olla oikeus peruuttaa lupa ottamalla meihin yhteys sähköpostiosoitteella [email protected]. Luvan peruuttaminen ei vaikuta käyttäjän tietojen ennen luvan peruuttamista tapahtuneeseen luvalliseen käsittelyyn. Tietyissä tilanteissa käyttäjällä voi olla oikeus jättää valitus paikalliselle tietosuojeluviranomaiselle. Pyrimme ratkaisemaan käyttäjiemme tietojen käsittelyyn liittyvät ongelmat, ja käyttäjät voivat esittää kysymyksiään ja huoliaan meille milloin tahansa.

Yhteydenotot

Meihin saa yhteyden seuraavilla yhteystiedoilla:

Mars, Incorporated
Vastaanottaja: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
S-posti: [email protected]

Pyrimme ratkaisemaan tietosuojakäytäntöä tai henkilötietojen käsittelyä koskevat valitukset käyttäjien kanssa. Huolenaiheista voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Käsittelemme asian viipymättä.

Tietojen käsittely Euroopan unionissa

Keräämme ja käytämme Euroopan unionissa käsiteltyjä henkilötietoja, vain jos siihen on jokin seuraavista lainmukaisista perusteista:

 • Mikäli meillä on laillinen intressi käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn – voimme käyttäjän henkilötietoja hyödyntämällä esimerkiksi parantaa tuotteitamme, palveluitamme ja verkkosivustojamme. Lisäksi voimme käyttää niitä tietosuojakäytännön määrittelemiin ylläpitotarkoituksiin.
 • Kun suoritamme velvoitteita, jotka perustuvat sopimukseen, joka on solmittu esimerkiksi sellaisen henkilön kanssa, joka työskentelee meille työsuhteessa tai itsenäisenä palveluntarjoajana tai joka hakee työpaikkaa meiltä, meidän on käsiteltävä henkilön henkilötietoja työsopimukseen tai palvelusopimukseen liittyen. Käytämme kuluttajien henkilötietoja heidän kanssaan solmimiemme sopimusten velvoitteiden suorittamiseksi.
 • Mikäli laki niin velvoittaa – esimerkiksi lain noudattamiseksi, oikeudenkäyntiä varten tai vastataksemme lainmukaisiin pyyntöihin, kuten lainvalvontaviranomaisten tai julkisen sektorin virastojen pyyntöihin.

Lupa:  Pyydämme käyttäjältä luvan tämän henkilötietojen käyttämiseen markkinointiin sovellettavan lain mukaisesti.

Tietosuojaoikeudet Kaliforniassa

Kalifornian lain mukaan Kalifornian asukkailla on oikeus kieltää Marsia paljastamasta heidän henkilötietojaan ulkopuolisille suoramarkkinointia varten. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa paljastamisen ulkopuolisille markkinointia varten milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella edellä mainittuun osoitteeseemme tai sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Ilmoituksella ei voi kieltää tietojen paljastamista muihin tarkoituksiin. Kalifornian lain mukaan Kalifornian asukkailla on myös oikeus pyytää ja saada meiltä kerran vuodessa ilmaiseksi luettelo ulkopuolisista tahoista, joille olemme paljastaneet henkilötietoja suoramarkkinointia varten edellisen kalenterivuoden aikana, sekä tieto luetelluille tahoille paljastettujen henkilötietojen tyypistä. Kalifornian asukkaat voivat pyytää tietoja sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai kirjeitse edellä mainitusta osoitteestamme. Tietoja ei anneta, jos pyyntö tapahtuu puhelimitse tai faksilla. Sähköpostin aiherivillä tai kirjekuoressa ja pyynnön tekstissä on mainittava ”Your California Privacy Rights”. Lisäksi pyynnössä on ilmoitettava käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite (jos käyttäjä haluaa vastauksen sähköpostitse) tai katuosoite, kaupunki, valtio ja postinumero (jos käyttäjä haluaa vastauksen postitse).

Vastaukset jäljityksenkieltoilmoituksiin

Emme tue selaimen jäljityksenkieltoasetuksia emmekä ole osallisina jäljityksenkieltopuitteissa, joiden avulla voisimme vastata käyttäjien lähettämiin henkilötietojen keräämistä koskeviin signaaleihin tai muihin mekanismeihin.

Muutettu viimeksi: heinäkuussa 2017

Mikäli englanninkielisen tietosuojakäytännön ja sen muunkielisen käännöksen välillä on ristiriita, noudatetaan englanninkielistä versiota.