Privaatsuspoliitika

Mille kohta käesolev privaatsusavaldus kehtib?

Käesolev privaatsusavaldus kehtib teie isikuteabe kohta, mida on kogutud või töödeldud veebisaitide, mobiilirakenduste ning muude selliste teenuste või toodete kaudu, millega kogutakse või töödeldakse andmeid ning milles kuvatakse käesolevat ettevõttele Mars, Incorporated ja tema sidusettevõtetele kuuluvat avaldust. Käesolev avaldus ei kehti nende ettevõtete veebisaitide, mobiilirakenduste ega muude teenuste ja toodete kohta, milles ei kuvata käesolevat privaatsusavaldust või mis ei sisalda selle privaatsusavalduse linki või millel on oma privaatsusavaldus. Käesolev privaatsusavaldus kehtib teie isikuteabe kohta; see on mis tahes teave või teabe kombinatsioon, mida saab teie tuvastamiseks mõistlikult kasutada.

Me kohandame oma andmetavasid vastavalt riigi andmekaitseseadustele ning teeme koostööd riigi andmekaitseasutustega, juhul kui nende hinnangul on tekkinud andmekaitseprobleem.

Kui te olete Euroopa Liidus, on isikuandmete vastutav töötleja, kes vastutab teie isikuteabe kogumise ja kasutamise eest, teie külastatavat veebisaiti omav ja käitav Marsi tütar- või sidusettevõte. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie isikuteavet kasutatakse, saate isikuandmete vastutava töötlejaga võtta ühendust üldise andmekaitse ametniku kaudu; tema kontaktandmed on toodud allpool.

Millist teavet me kogume ja töötleme?

Me võime koguda või töödelda erinevat teavet, mida te meile annate, sealhulgas isiku- ja kontaktandmeid ning teavet teie ostude, töökoha või demograafilise kuuluvuse kohta.

 • Isiklikud kontaktandmed hõlmavad sellist teavet nagu nimed, aadressid, telefoninumbrid või e-posti aadressid, näiteks kui te annate need meile internetis registreerumisel või meiega kaubeldes või meile teenuseid osutades; mõnedel veebisaitidel saate endale konto tegemiseks luua kasutajanime ja salasõna.
 • Ostudega seotud teave hõlmab andmeid ostude kohta, mida olete meie veebisaidil teinud, sealhulgas maksekaardi teavet ja kättetoimetamise üksikasju.
 • Töökohaga seotud teave hõlmab teie osutatud tööeelistusi, töötamise ajalugu ning meile internetis esitatud taotlustel antud teavet.
 • Demograafiline teave sisaldab selliseid andmeid nagu vanus, sugu, teave hobide või tegevuste kohta,teave maitse- või muude eelistuste kohta ja muud sarnast.

Me võime koguda teavet muudest allikatest, näiteks kontaktiloenditest, ja demograafilist teavet kolmandatelt isikutelt ja muudest allikatest. Neid andmeid võidakse kombineerida muu teabega, mida me kogume ja kasutame käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud otstarbel.

Samuti kogume automaatselt teatud liiki teavet:

 • Teie internetiprotokolli (IP-) aadress või seadme tunnusnumber, teie seadme opsüsteem, sirvija liik, enne või pärast meie veebisaidi külastamist külastatud veebisaidid, meie veebisaidil vaadatud lehed ja tehtud toimingud ning ka teie käitumine reklaamide puhul.
 • Teavet võivad automaatselt koguda ka kolmandate isikute teenused ja reklaamipartnerid.
 • Rohkem teavet meie kogumistavade kohta leiate altpoolt.

Sead teavet kogutakse otse teilt, aga ka kolmandatelt isikutelt, keda te olete volitanud sellist isikuteavet andma, ning kui see on kohalike õigusaktidega lubatud, siis ka avalikult juurdepääsetavatest allikatest, nagu näiteks sotsiaalmeedia.

Miks me teie kohta teavet kogume ja kuidas me seda kasutame?

Me võime teie teavet kasutada erinevatel, näiteks järgmistel otstarvetel: et pakkuda teie soovitud tooteid või teenuseid; et teha kampaaniaid (loteriid, võistlused ja pakkumised); et teiega suhelda; et edastada reklaame; et täiustada meie veebisaite, tooteid ja teenuseid; ning muudel seaduslikel otstarvetel, mida selgitatakse järgmiselt allpool:

 • Teile teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks: me võime kasutada teie kohta kogutud teavet, et täita teie soove meie funktsioonide, toodete ja teenuste kohta ning võimaldada teil neid kasutada.
 • Registreerimine, võistlused ja kampaaniad: me võime kasutada teie teavet, et lisada teid võistlustesse, teavitada teid tulemustest ning et registreerida teid teatud funktsioonide, toodete ja teenuste kasutamiseks vastavalt teie valitud turunduseelistustele.
 • Teiega suhtlemiseks ja teile teabe andmiseks: me võime teie teavet kasutada, et teiega suhelda, et vastata teie küsimustele või märkustele, et pakkuda teile ajakohastusi ja uudiseid ning et teavitada teid teie profiiliga sobivatest vabadest töökohtadest (juhul kui saadate oma CV). Samuti võime kasutada teie teavet, et pakkuda teile isikupärastatud sisu ja teavet ning et saata teile brošüüre, kuponge, näidiseid, pakkumisi ja muud teavet oma toodete või meie sidusettevõtete kohta. Me palume külastajatel sisestada e-posti aadressi, osutamaks, kas nad soovivad meilt või meie veebisaidilt lisateavet või ajakohastusi ning edasisi teateid saavad üksnes need, kes seda soovivad. Me võime ka küsida, kas te soovite saada teavet meie sidusettevõtetes saadaolevate muude toodete kohta. Samuti pakume külastajatele võimalust igal ajal loobuda, kui nad ei soovi enam meilt e-kirju ega muud teavet saada.
 • Kui me täidame oma kohustusi vastavalt teiega sõlmitud lepingule – me võime kasutada teie teavet, kui te teete meile tööd kas töövõtjana või teenuseosutajana või kandideerite meile tööle, kuna see on vajalik seoses teie töölepinguga või teenustelepinguga. Kui te olete meie teenuste tarbija või kasutaja, kasutame teie isikuteavet oma kohustuste täitmiseks vastavalt teiega sõlmitud lepingule.
 • Teile asjakohaste reklaamide saatmiseks: me võime osta ja kasutada soovijate e-posti aadresside loendeid, et võtta ühendust võimalike klientidega, kes võivad meie arvates olla huvitatud Marsi sidusettevõtete toodetest või teenustest. Me austame loobumissoove ja palume neil, kes meile loendeid annavad, meile kinnitada, et e-posti kontaktteavet esitatakse üksnes nende tarbijate kohta, kes on avaldanud soovi saada e-posti teel pakkumisi ja teavet. Samuti võime kasutada demograafilist ja eelistuste teavet, mis võimaldab Marsi toodete ja teenuste reklaami suunata kasutajatele, kellele need on asjakohaseimad. See on välja töötatud nii, et kasutajad näevad reklaame, mis huvitavad neid kõige tõenäolisemalt, ja reklaamiandjad saavad oma reklaame kuvada inimestele, kes on neile tõenäoliselt kõige vastuvõtlikumad. Lisateavet meie reklaamitavade kohta leiate allolevalt lingilt Millised on meie huvipõhise internetireklaami põhimõtted.
 • Teile muude pakkumiste tegemiseks: mõnikord saadavad meie kaubamärgid teile e-posti teel pakkumisi, kuponge ja teavet, sealhulgas katalooge. Näiteks kui kliendid esitavad meie kataloogipoes internetitellimuse või tellivad internetis ühe meie kataloogi, võime nad lisada selle kataloogi saajate nimekirja. Samuti võime kolmandatelt isikutelt või avalikest allikatest saadud loendeid kasutada teile teabe saatmiseks ja nagu kataloogikaubanduses tavaliselt tehakse, vahetada oma kataloogiklientide nimesid ja aadresse (kuid mitte neid e-posti aadresse, mille nõusolek puudub) teiste kataloogiettevõtetega, kes võivad samuti e-posti teel ühendust võtta. Te võite iga ajal loobuda internetiväliste teadete saamisest meie kaubamärkidelt.
 • Meie veebisaitide, funktsioonide, toodete ja teenuste täiustamiseks: me võime kasutada enda kogutud teavet Marsi tootepere pakkumiste, teenuste ning ka oma veebisaitide ja funktsioonide täiustamiseks.
 • Teatavate automaatsete otsustamistegevuste puhul: me võime kasutada enda kogutud teavet teile internetireklaamide esitamiseks ja/või teie isikuprofiili loomiseks. Allpool selgitatakse, millised on meie kogutava isikuteabe üksikasjad, kuidas seda kasutatakse ning kuidas te võite loobuda mis tahes automaatsest otsusetegemisest.

Kuidas me jagame ja avalikustame teie teavet?

Me võime teie teavet jagada ja avalikustada:

 • Marsile ja Marsi sidusettevõttele;
 • müüjatele või agentidele. Näiteks võime jagada teie teavet ettevõtetega, kelle oleme palganud enda nimel teenuseid osutama. Kui me jagame teavet nende teiste ettevõtetega, et nad osutaksid meie eest teenuseid, ei ole neil lubatud kasutada teavet ühelgi muul eesmärgil ning nad peavad hoidma seda konfidentsiaalsena, kui te pole teisiti nõustunud;
 • seal, kuhu teie teave võidakse koos muude ettevõtte varadega edastada.

Samuti võime isikuteavet, sealhulgas teie teadete sisu jagada või avalikustada:

 • et täita seadusi või vastata õigustoimingutele või seadusekohastele päringutele, sealhulgas õiguskaitse- või valitsusasutustelt;
 • et uurida tarbijate kaebusi või võimalikke õigusrikkumisi, et kaitsta veebisaidi usaldusväärsust, et vastata teie soovidele või et teha koostööd õiguslikus uurimises;
 • et kaitsta Marsi sidusettevõtete või oma klientide omandiõigusi, sealhulgas et jõustada tingimusi, millega reguleeritakse teenuste teiepoolset kasutamist;
 • tegutsedes heas usus, et juurdepääs või avalikustamine on vajalik meie kaastöötajate, klientide või avalikkuse turvalisuse kaitsmiseks.

Palun võtke arvesse, et meie veebisaitidel võib olla linke selliste kolmandate isikute veebisaitidele, kelle andmekaitsetavad võivad erineda meie andmekaitsetavadest. Kui te esitate mis tahes sellisel veebisaidil oma isikuandmeid, kohaldatakse teie teabe suhtes nende veebisaitide privaatsuspõhimõtteid. Me soovitame teil tungivalt vaadata üle iga külastatava veebisaidi privaatsuspõhimõtted.

Laste eraelu puutumatuse kaitse

Meie veebisaidid on välja töötatud ja mõeldud peamiselt täiskasvanutele ja teismelistele (13-aastastele ja vanematele) ega ole suunatud alla 13-aastastele lastele. Vastavalt laste võrguprivaatsuse kaitse seadusele (Children’s Online Privacy Protection Act) ei kogu ega talleta me teadlikult alla 13-aastaste laste mis tahes isikuteavet ning meie ettevõtte veebisaidid pole välja töötatud koguma alla 13-aastaste laste isikuteavet. Mis puudutab alla 16-aastaseid teismelisi, siis me küsime lapsevanema nõusolekut, enne kui lubame neil esitada Marsile oma isikuteavet meie veebisaitide kaudu, postitada materjali või laadida üles fotosid või teavet. Saadaolevaid tehnoloogiaid arvestades võtame meetmeid lapsevanema nõusoleku kontrollimiseks. Me võime paluda külastajatel sisestada oma sünnikuupäev, et piirata alaealiste juurdepääsu teatud veebisaitidele, aladele või funktsioonidele. Kui kohalike õigusaktidega on kehtestatud kõrgemad vanusepiirid, järgime neid nõudeid. Lisateabe saamiseks vaadake palun meie spetsiaalselt vanematele mõeldud märkust [loo dünaamiline link] ja Marsi turunduskoodeksiga..

Millised on meie huvipõhise internetireklaami põhimõtted?

USA-s ja USA tarbijate puhul toetame USA digireklaami liidu (Digital Advertising Alliance) käitumispõhise internetireklaami enesereguleerimise (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) põhimõtteid. Lisateavet nende põhimõtete kohta leiate siit. Reklaame, mida me internetis huvipõhiseid andmeid kasutades esitame, peaks eeldatavalt kuvatama koos reklaamivalikute (Advertising Option) ikooniga, et aidata tarbijatel mõista, kuidas nende andmeid kogutakse ja kasutatakse, ning et pakkuda valikuid tarbijatele, kes soovivad ise rohkem otsustada. Ikoon on selline:

logo

Kui klõpsate kuvatavat ikooni, saate üle vaadata huvipõhist internetireklaami puudutava teabe (ja edasise teabe), sealhulgas selle, kes kogub ja kasutab teie internetiandmeid, kuidas te saate nende reklaamide saamisest loobuda ja muudki.

Kuidas me esitame reklaame huvipõhisel internetireklaamimisel?

Praegu me kuvame reklaame nii meie enda omanduses olevate ja hallatavate veebisaitide võrgus kui ka kolmandate isikute veebisaitidel. Kui te külastate mõnda meie veebisaiti või vaatate reklaame, mida me esitame mujal internetis, siis näete erinevat tüüpi reklaame, näiteks tekstreklaame otsingutulemuste kõrval või videoreklaame veebilehtedel. Mõnikord põhinevad need reklaamid nende lehekülgede sisul, millel neid kuvatakse. Teinekord genereeritakse need reklaamid, sobitades teatud reklaami teie huvidega, mis on tuletatud teie kohta aja jooksul kogutud internetitegevustest. Huvipõhise reklaami eesmärk on kuvada teile reklaame, mis on teie puhul kõige asjakohasemad.

Selleks kasutame meie ja mõned meie kolmandatest isikutest reklaamiettevõtted selliseid tehnoloogiaid nagu „küpsised“ ja veebimajakad, et koguda teavet teie tegevuste kohta meie veebisaitidel ja kolmandate isikute veebisaitidel („internetiandmed“). Need internetiandmed ei võimalda meil teid üldiselt isiklikut tuvastada ja tavaliselt koondatakse need koos muude andmetega segmentide – kasutajarühmade ja üldiste huvikategooriate loomiseks, mille me oleme tuletanud erinevate tegurite põhjal (näiteks „spordifänn“). Internetiandmed võivad sisaldada järgmist:

•veebilehed, tooted ja teenused, mida te vaatate, ning lingid, mida te meie veebisaite ja teenuseid ning ka kolmandate isikute veebisaite kasutades klõpsate;

•meie e-kirjad, mida te vaatate, ja lingid, mida te selles e-kirjas klõpsate;

•kas te vaatate või klõpsate reklaame, mida teile kuvatakse;

•demograafilised või huvisid puudutavad andmed, sealhulgas IP-aadressist tuletatud üldine geograafiline asukoht; ja

•otsingusõnad, mida te teatud otsinguteenuseid kasutades sisestate.

Meie ja meie kolmandatest isikutest reklaamipartnerid kasutame neid internetiandmeid, et saada täpsemat pilti inimestest, kellega me suhtleme, sealhulgas teist, nii et me saaksime kuvada nendele huvidele paremini vastavaid reklaame.

Lisaks kasutavad meie kolmandatest isikutest reklaamipartnerid neid internetiandmeid mitmel erineval otstarbel, sealhulgas a) seoses meie veebisaidil või muudel veebisaitidel kuvatavate reklaamidega, b) aruandluseks veebisaidi liikluse, statistika ja reklaamiandmete ning muu koostoimimise kohta reklaamidega ja veebisaitide kohta, millel neid esitatakse, ning c) veebipõhiste ja e-posti reklaamide tõhususe mõõtmiseks.

Miks te peaksite soovima saada huvipõhiseid reklaame?

Tarbijatele meeldib saada huvipõhiseid reklaame mitmel põhjusel. Huvipõhised reklaamid on abiks, sest need on rohkem kohandatud konkreetselt teie huvidega. Näiteks kassiomanikele võidakse kuvada rohkem kassitoidureklaame ja vähem koerahooldusteenuste reklaame. Samuti aitavad huvipõhised reklaamid teil tõenäolisemalt avastada uusi tooteid ja teenuseid, mis on teie ja teie huvide puhul ka tegelikult asjakohased. Näiteks koeraomanikele võidakse kuvada reklaami uusimate koerahooldustoodete kohta, aga kassiomanikele kuvatakse tõenäolisemalt reklaami karvapalliprobleemide uusima lahenduse kohta. Lühidalt võib huvipõhiste reklaamide saamine aidata teil paremini juurde pääseda uutele toodetele, teenustele ja funktsioonidele, mis on teile kõige asjakohasemad, ja see omakorda võib muuta paremaks teie elu ja sotsiaalseid elamusi. Samuti ei kuva me teile pidevalt ühtesid ja samu reklaame, sest konkreetset huvipõhist reklaami kuvatakse teile piiratud arv kordi. Kui loobute huvipõhistest reklaamidest, kaotate ka kõik need eelised.

Märkus Google’i analüüsimeetodite kohta – asjakohase sisu kergemaks esitamiseks kasutame Google’i reklaamianalüüsi funktsioone, mille kohta saate rohkem teavet ja millest saate loobuda siin.

Kuidas te saate loobuda meilt huvipõhiste reklaamide saamisest?

Kui te pole enam huvitatud huvipõhiste reklaamide saamisest mis tahes meie USA saidilt, saate nendest loobuda; selleks võtke meiega ühendust alltoodud teabe abil. Palun võtke aga arvesse, et loobumine ei tähenda, nagu ei näeks te enam üldse internetis meie reklaame. See tähendab lihtsalt, et meie internetireklaamid, mida teile kuvatakse, ei põhine enam teie konkreetsetel huvidel.

Olenevalt teie elukohast võite pääseda juurde ühele mugavale kohale, kus saate osutada oma eelistused, sealhulgas teha valiku loobuda ühekorraga „kõikehõlmavalt“ kõigist osalevate ettevõtete huvipõhistest reklaamidest:

Ameerika Ühendriikides külastage seda saiti: Ad Choices.

Kanadas külastage seda saiti: Your Ad Choices.

ELis külastage seda saiti: Your Online Choices.

Kui te loobute nende meetodite abil, paigutatakse teie seadmesse küpsis, mis osutab, et olete loobunud huvipõhistest reklaamidest. Kui te kustutate oma küpsised, peate uuesti loobuma. Samuti antakse nendel veebisaitidel üksikasjalikku teavet huvipõhise reklaami kohta ning näpunäiteid teie privaatsuse kaitsmise kohta internetis.

Märkus küpsiste kohta

Mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame?

Küpsised on andmefailid, mis saadetakse veebisaidilt teie arvutisse, kui te saiti vaatate. Nendes andmefailides sisalduv teave võimaldab meie saidil mäletada olulist teavet, tänu millele saate teie meie saiti tõhusamalt ja tulemuslikumalt kasutada. Meie saidid kasutavad küpsiseid erinevatel põhjustel. Me kasutame küpsisetehnoloogiat ja IP-aadresse internetikülastajate kohta teabe saamiseks ning registreeritud külastajatele parima võimaliku isikupärastatud internetikasutuse võimaldamiseks.

Meie saitide külastajad kasutavad erinevaid veebisirvijaid ja erinevaid arvuteid. Selleks et muuta teie külastused teie kasutatava tehnoloogiaga võimalikult kergeks, jälgime automaatselt sirvija liiki (nt Internet Explorer) ja opsüsteemi (nt Windows, Mac), mida külastaja kasutab, ning külastaja internetiteenuse pakkuja domeeni nime. Samuti jälgime meie saidi külastajate koguarvu koondandmetena; tänu sellele saame oma saite ajakohastada ja täiustada. Nendest andmetest saame teada, kui aina enam külastajaid hakkab eelistama teatud funktsioone, ja see aitab meil oma saiti enamikule külastajatest värske ja huvitavana hoida. Samuti kasutame küpsiseid, et vältida laste jõudmist üksnes täiskasvanutele või teismelistele mõeldud alade või funktsioonideni.

Kuidas me kasutame küpsiseid, et võimaldada teile meie saitide isikupärastatud kasutamist?

Küpsisetehnoloogia aitab meil esitada külastaja huvidele kohandatud sisu ning võimaldab meil muuta külastajatele kergemaks toodete tellimise, loteriide ja võistlustega liitumise ning nendes osalemise ja muude funktsioonide pakkumise oma saidil. Internetiostlemist pakkuvad saidid kasutavad küpsiseid, et pidada meeles ja töödelda teie ostukorvis olevaid artikleid. Kui see on meie avaldatud tavade ja põhimõtete kohaselt asjakohane, võime sellistel juhtudel siduda isikuteabe küpsisefailiga.

Kas kolmandad isikud kasutavad meie saidil küpsiseid?

Me võime lubada kolmandatel isikutel kasutada oma veebisaitidel küpsiseid ja teha reklaami. Meil pole kontrolli kolmandate isikute küpsiste üle. On olemas tasuta programmid, mida saate alla laadida ja mis võimaldavad teil seadistada eelistusi ning blokeerida suurema osa kolmandate isikute küpsiseid kogu internetis.

Erinevat liiki küpsised, mida me kasutame

Meie kasutatavad küpsised põhinevad Rahvusvahelise Kaubanduskoja suunistel, milles käsitletakse küpsisekategooriaid: rangelt vajalikud, analüüsimis-, funktsionaalsuse- ja suunamisküpsised.

Rangelt vajalikud küpsised võimaldavad teil veebisaidil ringi liikuda ning kasutada olulisi funktsioone nagu turvalised alad, ostukorvid ja internetis arveldamine. Nende küpsistega ei koguta teie kohta teavet, mida saaks kasutada turunduseesmärgil või et mäletada, kus te internetis olete käinud. Me kasutame rangelt vajalikke küpsiseid, et

 • pidada meeles näiteks teavet, mida te olete ühe veebisirvimisseansi ajal erinevatel lehtedel liikudes sisestanud tellimisvormidele
 • pidada meeles, milliseid kaupu ja teenuseid te väljalogimislehele jõudes olete tellinud
 • tuvastada teid Marsi veebisaidile sisselogituna
 • tagada, et kui me oleme veebisaidi toimimist muutnud, siis pääsete juurde õigele teenusele

Küpsiseid, mille oleme määratlenud rangelt vajalikena, EI kasutata

 • sellise teabe kogumiseks, mida saaks kasutada teile toodete ja teenuste reklaamimiseks
 • teie eelistuste või kasutajanime meelespidamiseks pärast seekordse külastuse lõppu

Analüüsimisküpsistega kogutakse teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, st milliseid lehti te külastate ja kas teil esineb mis tahes tõrkeid. Nende küpsistega ei koguta teavet, mis võimaldaks teid tuvastada – kõik kogutud teave on anonüümne ja see aitab meil täiustada oma veebisaidi toimimist, mõista, mis huvitab meie kasutajaid, ning mõõta, kui tulemuslik on meie reklaamitegevus. Me kasutame analüüsimisküpsiseid, et

 • koguda statistikat selle kohta, kuidas meie veebisaiti kasutatakse
 • saada teada, kui tulemuslikud on meie reklaamid (me ei kasuta seda teavet reklaamide suunamiseks teile, kui külastate meie teisi veebisaite)
 • täiustada oma veebisaiti; selleks mõõdame mis tahes esinevaid tõrkeid
 • katsetada oma veebisaidi erinevaid kujundusi

Küpsiseid, mille oleme määratlenud analüüsimisküpsistena, EI kasutata

 • sellise teabe kogumiseks, mida saaks kasutada teile toodete ja teenuste reklaamimiseks meie teistel veebisaitidel
 • teie eelistuste või kasutajanime meelespidamiseks pärast seekordse külastuse lõppu
 • teile reklaamide suunamiseks mis tahes teisel veebisaidil

Funktsionaalsuseküpsiseid kasutatakse teenuste osutamiseks või sätete mäletamiseks, et täiustada teie külastust. Me kasutame funktsionaalsuseküpsiseid, et

 • pidada meeles teie kohaldatavaid sätteid, näiteks paigutust, teksti suurust, eelistusi ja värve
 • pidada meeles, kas oleme juba palunud teil küsimustiku täita
 • osutada teile, et olete meie saidile sisse logitud
 • jagada partneritega teavet, et osutada meie saidil teenuseid Jagatavat teavet kasutatakse üksnes teenuse, toote või funktsiooni pakkumiseks ja mitte ühelgi muul otstarbel.

Küpsiseid, mille oleme määratlenud funktsionaalsuseküpsistena, EI kasutata

 • teile reklaamide suunamiseks teistel veebisaitidel

Suunamisküpsised on seotud kolmandate isikute osutatavate teenustega, nagu näiteks nupud „Meeldib“ või „Jaga“. Kolmas isik osutab omakorda neid teenuseid, tunnustades, et te olete meie veebisaiti külastanud. Me kasutame suunamisküpsiseid, et

 • luua link sotsiaalvõrgustikele, näiteks Facebookile, kes võib seejärel kasutada teavet teie külastuse kohta, et suunata teile teistel veebisaitidel reklaami
 • anda reklaamiagentuuridele teavet teie külastuse kohta, et nad saaksid teile esitada reklaame, mis võivad teid huvitada

Mis on veebimajakad ja kuidas me neid kasutame?

Mõned meie veebilehed ja e-posti ajakohastused võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida nimetatakse veebimajakateks, teinekord ka piksel-GIFideks, läbipaistvateks GIFideks või pikselsiltideks. Saitidel võimaldavad need meil loendada meie lehekülgi vaadanud külastajate arvu. E-posti kampaaniate / uudiskirjade puhul võimaldavad need meil loendada, kui palju tellijaid on neid lugenud. Veebimajakad võimaldavad meil töötada välja statistikateavet nende tegevuste ja funktsioonide kohta, mis meie tarbijaid enim huvitavad; nii saame pakkuda rohkem isikupärastatud sisu. Neid ei kasutata teie isikuteabele juurdepääsemiseks ilma teie nõusolekuta.

Kuidas te saate küpsistest loobuda?

Saate oma sirvija seadistada küpsiseid tagasi lükkama

Kui te ei soovi küpsiseid, saate oma arvuti seadistada nii, et teid hoiatatakse iga kord, kui küpsis saadetakse, või lülitada kõik küpsised oma sirvijas (nt Internet Explorer või Firefox) välja. Vaadake oma sirvija abimenüüst, kuidas küpsiseid õigesti muuta või ajakohastada.

Samuti soovite võib-olla külastada saiti www.aboutcookies.org; see sisaldab ammendavat teavet, kuidas seda mitme erineva sirvija puhul teha. Samuti leiate üksikasju, kuidas küpsised oma arvutist kustutada, ning ka üldisemat teavet küpsiste kohta. Teavet selle toimingu kohta oma mobiiltelefoni sirvijas peate vaatama oma seadme kasutusjuhendist.

Palun võtke arvesse, et küpsiste piiramine võib mõjutada Marsi veebisaitide toimimist.

Mida teil veel on vaja teada?

Kus teie teavet talletatakse ja töödeldakse?

Meie veebisaitide ja teenuste kaudu kogutavat või Marsile kolmandatelt isikutelt saadetud teavet võidakse talletada ja töödelda USAs või mis tahes muus riigis, kus asuvad meie või meie teenuseosutajate rajatised.

Serverid ja andmebaasid, kus teavet võidakse talletada, võivad asuda väljaspool riiki, kust te pääsesite veebisaidile juurde, ja riigis, kus ei kehti samad andmekaitseseadused kui teie elukohariigis. Isikuteave, mida te meile annate, võidakse edastada välisriiki, aga me kogume, töötleme ja kasutame isikuteavet üksnes vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele.

Töökohaga seotud päringud võidakse edastada ka Marsi mis tahes sidusettevõttele. Käesoleva veebisaidi külastamisega ning teabe esitamisega nõustute oma isikuteabe sellise kogumise, töötlemise, edastamise ja/või talletamisega. Palun võtke arvesse: meie põhimõtted võivad piirkonniti erineda, nii et kui külastate ühte meie veebisaiti teises piirkonnas, vaadake palun järele, kas selle asukoha kohta on spetsiaalne privaatsusavaldus.

Kui kaua me teie teavet talletame?

Me säilitame ja talletame teie isikuteavet üksnes senikaua, kuni meil on selleks seaduslik äriotstarve, ja vastavalt meie andmete säilitamise põhimõtetele.

Kuidas käitutakse avalikult (näiteks jututubades, teadetetahvlitel või muudes interaktiivsetes foorumites) saadaoleva isikuteabega?

Me võime oma külastajate meeleheaks pakkuda jututube, teadetetahvleid või interaktiivseid alasid, kus külastajad saavad postitada kommentaare või teavet. Kui veebisaidil on jututuba, teadetetahvel, sotsiaalvõrgustiku võimalused või muud interaktiivsed alad, kuhu saab postitada isikuteavet, kontrollige enne sisestamist postitusreegleid, sest nii need kui meie üldtingimused on teile siduvad. Interaktiivsetes funktsioonides osalemise reeglites võidakse kehtestada vanuse- ja muud osalemispiirangud. Kõik, mida te internetti postitate, on avalik teave ja meie ei vastuta millegi eest, mida te vabatahtlikult internetti postitate. Kasutajad peaksid isikuteavet internetis avaldades olema ettevaatlikud.

Loovutamine

Kui kõik meie varad või osa neist müüakse muule isikule või kui muu isik omandab need või ühinemise korral annate meile õiguse loovutada teie kohta kogutud isikuteave.

Kuidas me teie teavet kaitseme?

Me rakendame teie teabe kaitsmiseks halduslikke, füüsilisi ja tehnilisi kaitsemeetmeid. Ükski turbemeede ei pruugi aga olla 100% kindel ning seetõttu soovitame teil võtta enda ja oma teabe kaitsmiseks lisameetmeid, sealhulgas installida ajakohane viirusetõrjetarkvara, pärast kasutamist sulgeda sirvijad, hoida oma sisselogimisandmed ja salasõnad konfidentsiaalsena ning veenduda, et ajakohastate korrapäraselt oma allalaaditud tarkvara ja rakendusi, tagamaks, et olete oma seadmetes aktiveerinud uusimad turbefunktsioonid.

Teabe rahvusvaheline edastamine

Kui te otsustate anda meile isikuteavet, võime selle teabe edastada üle piiride oma tütar- ja sidusettevõtetele või muudele kolmandatele isikutele ning teie riigist või kohtualluvusest muudesse riikidesse või kohtualluvustesse kogu maailmas vastavalt õigusaktide nõuetele. Mars kasutab peamiselt Euroopa Komisjoni standardseid lepingutingimusi andmete edastamise kohta Euroopa Liidust riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Samuti kasutab Mars andmete edastamisel ELi ja USA vahel ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield framework.

Meie andmekaitsekohustus

Mars US ja tema kontrollitavad USA sidusettevõtted (vt hõlmatud Marsi USA üksuste ja filiaalide loendit siit) osalevad ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield ning Šveitsi –USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield ja me oleme kaubandusministeeriumile kinnitanud, et oleme kohustunud järgima andmekaitsepõhimõtteid Euroopa Liidust ja Šveitsist USAsse edastatava kogu isikuteabe töötlemisel. Mars on andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete kohaselt jätkuvalt vastutav, kui kolmandatest isikutest agendid, kelle ta on kaasanud isikuandmeid enda nimel töötlema, ei tee seda põhimõtetega kooskõlas oleval viisil, välja arvatud juhul, kui Mars tõendab, et ta ei vastuta kahju põhjustanud sündmuse eest. Teatud olukordades võivad ametiasutused nõuda Marsilt isikuandmete avalikustamist vastusena seaduslikele taotlustele, sealhulgas riiklike julgeoleku- või õiguskaitsenõuete täitmiseks. Me innustame ELi ja Šveitsi kodanikke võtma meiega ühendust aadressil [email protected], kui teil peaks andmekaitseraamistikuga Privacy Shield seoses olema kaebusi või küsimusi, aga mis tahes kaebuste puhul, mida meie otseselt ei lahenda, oleme otsustanud teha koostööd Euroopa andmekaitseasutuste loodud komisjoniga ning Šveitsi föderaalse andmekaitse- ja teabevolinikuga. Teatud asjaoludel pakub Privacy Shield mõjutatud isikutele õigust tugineda kaebuste lahendamisel siduvale vahekohtuotsusele, kui kaebust ei suudetud lahendada muude vahenditega. Mars US allub USA föderaalse kaubanduskomisjoni (US Federal Trade Commission, FTC) uurimis- ja jõustamisvolitustele. Kui käesolevate privaatsusavalduse tingimuste ja privaatsusavalduse põhimõtete vahel on vastuolu, on ülimuslikud privaatsusavalduse põhimõtted. Kui soovite programmist Privacy Shield rohkem teada saada ja vaadata meie sertifikaati, külastage palun saiti www.privacyshield.gov.

Käesoleva privaatsusavalduse muudatused

Me võime käesolevat privaatsusavaldust aeg-ajalt ajakohastada, seega palume teil seda lehte korrapäraselt külastada ja vaadata, kas avaldust on muudetud. Kui käesolevat privaatsusavaldust oluliselt muudetakse, teavitame teid mõistliku aja jooksul oma kodulehele postitatud teatega ning kuupäeva „Viimati ajakohastatud“ muutmisega [(allpool)]. Kui te kasutate meie veebisaite pärast muudatuste postitamist edasi, tähendab see, et nõustute muudetud tingimustega.

Mida te peaksite tegema, kui teil on küsimusi, kui soovite teabele juurde pääseda, seda ajakohastada või selle kustutada või kui soovite edasistest teadetest loobuda? Me astume samme, et hoida teie isikuteave korrektsena. Te saate vaadata, parandada või ajakohastada Marsile antud isiklikku kontaktteavet. Mõned Marsi programmid võimaldavad isikuteabe vaatamiseks või ajakohastamiseks interneti-juurdepääsu. Kui soovite teada saada, kas te saate seal oma isikuteavet vaadata või ajakohastada, siis kontrollige, kuhu olete registreerunud.

Kui te soovite pääseda juurde teabele, mis meil on teie kohta meie turundusandmebaasis, seda teavet ajakohastada, muuta, kustutada, edastada, piirata või selle töötlemine vaidlustada (arvestades mis tahes kohaldatavaid seaduslikke erandeid), loobuda meilt edaspidiste teadete saamisest või kui teil on küsimusi meie privaatsusavalduse kohta, siis palun klõpsake siin.

Kui me töötleme teie teavet teie nõusolekule tuginedes, võib teil olla õigus oma nõusolek tagasi võtta; selleks võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected]. Palun võtke arvesse, et kui võtate nõusoleku tagasi, ei mõjuta see teie teabe meiepoolse, tagasivõtmisele eelneval teie nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust. Asjakohasel juhul võib teil olla ka õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele. Meie soovime lahendada mis tahes probleemid, mis on seotud teie teabe meiepoolse käitlemisega, ja te võite mis tahes küsimuste või murede korral meiega igal ajal ühendust võtta.

Kuidas te saate meiega ühendust võtta?

Te saate meiega ühendust võtta järgmise teabe abil:

Mars, Incorporated
Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
E-post: [email protected]

Meie oleme pühendunud teiega koostööle, et lahendada mis tahes kaebusi, mis teil võivad käesoleva privaatsusavaldusega või teie isikuteabega seoses olla. Kui teil on mure, võtke palun ühendust aadressil [email protected], ja teie teade vaadatakse kohe läbi.

Teabe töötlemine Euroopa Liidus

Me kogume ja kasutame Euroopa Liidus töödeldud isikuteavet üksnes siis, kui meil on selleks seaduslik alus, nagu järgmistel juhtudel:

 • kui teie isikuteabe töötlemine on meie õigustatud huvides: näiteks võime kasutada teie isikuteavet meie toodete ja teenuste ning meie veebisaitide sisu täiustamiseks ning halduseesmärkidel, nagu käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud;
 • kui me täidame teiega sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi: näiteks kui te teete meile tööd töövõtjana või teenuseosutajana või kandideerite meile tööle, peame teie isikuteavet töötlema seoses teie töövõtulepinguga või teenustelepinguga. Kui te olete tarbija, kasutame teie isikuteavet oma kohustuste täitmiseks vastavalt teiega sõlmitud lepingule;
 • kui meil on õiguslik kohustus seda teha, näiteks et täita seadusi või vastata õigustoimingutele või seadusekohastele päringutele, sealhulgas õiguskaitse- või valitsusasutustelt.

Nõusolek: me kasutame teie isikuteavet turunduseesmärkidel teie nõusoleku põhjal vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

Millised on teie eraelu puutumatusega seotud õigused California õigusaktide kohaselt?

California õigusaktide kohaselt saavad California elanikud loobuda oma isikuteabe Marsi-poolsest avalikustamisest kolmandatele isikutele nende otseturunduse eesmärkidel. Te saate igal ajal teha otsuse loobuda teie isikuteabe turundusotstarbelisest jagamisest kolmandate isikutega, esitades taotluse meie ülaltoodud kontaktaadressil või e-posti aadressil [email protected]. Palun võtke arvesse, et selle loobumisega ei keelata muud kui turundusotstarbelist avalikustamist. Samuti võimaldavad California õigusaktid California elanikel taotleda ja saada meilt kord aastas tasuta nimekiri kolmandatest isikutest (kui neid on), kellele me oleme eelmisel kalendriaastal avalikustanud isikuteavet nende otseturunduseesmärkideks, ning saada ka teada, millist tüüpi isikuteave neile isikutele avalikustati. Kui te olete California elanik ja sooviksite seda teavet taotleda, saatke palun oma taotlus e-posti aadressil [email protected] või kirjutage meie ülaltoodud kontaktaadressil. Telefoni või faksi teel esitatud taotlusi ei võeta vastu. E-kirja teemareale või kirjaümbrikule ja teie taotlusesse peab olema kirjutatud fraas „Your California Privacy Rights“ ning teie nimi, e-posti aadress (kui soovite saada vastuse e-postiga) või tänav, maja- ja korterinumber, linn, riik, postiindeks (kui soovite saada vastuse tavapostiga).

Kuidas me reageerime jälgimist keelavatele (Do-Not-Track) avaldustele

Me ei toeta jälgimist keelavaid sirvijasätteid ning praegu ei osale me üheski jälgimist keelavas raamistikus, mis võimaldaks meil teie isikuteabe puhul reageerida teiepoolsetele signaalidele või muudele mehhanismidele.

Ajakohastatud: juuli 2017

Kui esineb vastuolusid meie privaatsusavalduse ingliskeelse versiooni ja teise keelde tõlgitud versiooni vahel, siis lähtutakse ingliskeelsest versioonist.