Zásady ochrany osobních údajů

Na co se toto prohlášení vztahuje?

Toto prohlášení platí pro vaše osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané prostřednictvím webových stránek, mobilních aplikací a dalších služeb a produktů, které shromažďují nebo zpracovávají data a zobrazují toto prohlášení, přičemž patří společnosti Mars, Incorporated či k ní přidruženým společnostem. Prohlášení se nevztahuje na webové stránky, mobilní aplikace a další služby a produkty uvedených subjektů, jejichž součástí není toto prohlášení nebo které mají své vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení se vztahuje na vaše osobní údaje, což jsou všechny informace nebo jejich kombinace, z nichž je možno vás identifikovat.

Naše zásady ochrany osobních údajů přizpůsobujeme relevantním zákonům České republiky a spolupracujeme s tamními orgány na ochranu údajů, pokud se domnívají, že došlo k narušení této ochrany.

Pokud žijete v Evropské unii, kontroluje sběr a použití vašich osobních informací pobočka nebo přidružená firma společnosti Mars, vlastnící a provozující webové stránky, které jste navštívili. S případným dotazem ohledně použití vašich osobních údajů můžete tohoto správce údajů kontaktovat prostřednictvím našeho pracovníka Global Privacy Officer, jehož kontaktní údaje najdete dole.

Jaké informace shromažďujeme a zpracováváme?

Můžeme shromažďovat nebo zpracovávat různé vámi poskytnuté informace, například osobní kontaktní údaje a informace o vašich nákupech a zaměstnání či demografická data.

 • Mezi osobní kontaktní údaje patří například jména, adresy, telefonní čísla nebo emailové adresy, které nám například poskytnete během registrace na webu, při spolupráci s námi nebo poskytování služeb našim firmám; některé webové stránky umožňují založení účtu a vytvoření uživatelského jména a hesla.
 • Mezi informace o nákupech patří údaje o nákupech, které jste učinili na našich webových stránkách – informace o platební kartě, dodací adresa atd.
 • Údaje o zaměstnání znamenají informace o tom, jaká pracovní místa vás zajímají, o vašich předchozích zaměstnaneckých poměrech a žádostech o místo, které nám na po webu zasíláte.
 • Demografické informace jsou mj. věk, pohlaví, koníčky nebo aktivity, informace o vašem vkusu nebo preferencích a podobně.

Můžeme také shromažďovat informace z jiných zdrojů, například seznamy adres a demografické informace, od dalších subjektů a z jiných zdrojů. Takto získaná data můžeme kombinovat s nashromážděnými informacemi a využít k účelům popsaným v tomto prohlášení.

Některé typy informací shromažďujeme automaticky:

 • Vaši IP adresu nebo identifikační číslo přístroje, s nímž se připojujete, jeho operační systém, typ prohlížeče, stránky navštívené před nebo po návštěvě našich webových stránek, prohlížené stránky a aktivity u nás i zobrazené reklamy.
 • Podobné informace mohou být také automaticky shromažďovány službami jiných subjektů a reklamními partnery.
 • Další informace o našem způsobu shromažďování informací najdete dole.

Tyto informace jsou shromažďovány přímo od vás či jiných subjektů k tomu oprávněných, a pokud to místní legislativa povoluje, také z veřejně dostupných zdrojů, například sociálních médií.

Proč vaše údaje shromažďujeme a jak používáme?

Vaše údaje můžeme používat k různým účelům, mj. k poskytnutí vámi požadovaných produktů a služeb, k propagaci (slosování, soutěže a nabídky), ke komunikaci s vámi, k poskytování reklamy, ke zlepšování našich webových stránek, produktů a služeb a k jiným legitimním obchodním účelům, jak je vysvětleno dále.

 • Poskytování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb: Vaše údaje můžeme použít ke splnění vašich požadavků na naše funkce, produkty a služby a k tomu, abychom vám umožnili jejich využití.
 • Registrace, soutěže a propagace: Vaše údaje můžeme použít k vašemu zařazení do soutěže, k vyrozumění o výsledcích a k vaší registraci k využití některých funkcí, produktů a služeb podle toho, jak si náš marketing nastavíte.
 • Komunikace s vámi a poskytování informací: Vaše údaje můžeme použít k vzájemné komunikaci, abychom mohli reagovat na vaše dotazy či připomínky, nabízet aktualizace a novinky a upozorňovat na volná pracovní místa odpovídající vašemu profilu (pokud nám zašlete svůj životopis). Údaje také můžeme použít, abychom vám poskytovali informace a materiály podle vašich preferencí a zasílali brožury, kupóny, vzorky, nabídky a jiné informace o našich produktech nebo koncernu. Návštěvníky poskytující emailové adresy žádáme, aby uvedli, zda od nás či z našich stránek budou chtít další informace a novinky; další zprávy pak posíláme pouze těm, kteří s tím vyjádří souhlas. Možná se vás také zeptáme, zda máte zájem o informace o dalších produktech z našich sesterských společností. Naši návštěvníci mohou také kdykoli příjem emailů a dalších informací odhlásit.
 • Při plnění našich smluvních závazků vůči vám – vaše informace můžeme podle potřeby využít, pokud pro nás pracujete jako zaměstnanec nebo dodavatel služeb či u nás žádáte o práci, a to k přípravě pracovní smlouvy nebo dohody o poskytování služeb. Pokud jste spotřebitelem nebo uživatelem našich služeb, vaše osobní údaje využíváme k plnění našich povinností dle společně uzavřené smlouvy.
 • Poskytování relevantních reklam: Příležitostně můžeme zakoupit a používat seznamy emailových adres potenciálních zákazníků, kteří tomu dali souhlas a u nichž se domníváme, že by mohli mít zájem o výrobky nebo služby koncernu Mars. Vaši případnou žádost o odhlášení z takového seznamu budeme respektovat a poskytovatele takových seznamů vždy žádáme o ujištění, že všichni zákazníci na seznamu vyjádřili zájem o zasílání nabídek a informací emailem. Můžeme také využít demografických údajů a informací o preferencích uživatele k individuálnímu přizpůsobení reklamy na výrobky a služby značky Mars. Cílem tohoto procesu i nabídnout uživatelům takovou reklamu, která je s největší pravděpodobností zaujme; inzerenti tak mohou své reklamy zaměřit na nejvhodnější skupinu. Další informace o našich reklamních postupech najdete v bodu Jaké máme zásady u webových reklam, přizpůsobených zájmům uživatele? dále.
 • Poskytování dalších služeb pro vás: Někdy vám naše firmy emailem nabídnou různé nabídky, kupóny a informace včetně katalogů. Katalogy zasíláme například zákazníkům, kteří si objednají něco z katalogu v našich zásilkových obchodech nebo se zaregistrují k použití některého z našich webových katalogů. K zasílání těchto informací můžeme také využít seznamy získané od jiných subjektů nebo z veřejných zdrojů, případně – jak se to u zásilkových služeb běžně děje – vyměňovat si jména a adresy (nikoli však emailové adresy bez souhlasu majitele) našich katalogových zákazníků s dalšími zásilkovými společnostmi, které vás pak mohou emailem také kontaktovat. Zasílání tištěných informací o našich značkách můžete kdykoli odhlásit.
 • Zlepšování našich webových stránek, funkcí, produktů a služeb: Shromážděné informace můžeme využít ke zlepšení nabídky produktů, služeb a vylepšení webových stránek a funkcí skupiny Mars.
 • Umožnění automatického rozhodování systému: Shromážděné informace můžeme využít k nabídce webové reklamy nebo k vygenerování vašeho osobnostního profilu. Další podrobnosti o shromažďovaných osobních údajích, jejich použití a možnostech odhlášení z automatického rozhodování jsou vysvětleny dále.

Jakým způsobem dále poskytujeme vaše údaje?

Vaše údaje můžeme poskytnout:

 • V rámci koncernu a společností Mars;
 • Dodavatelům nebo obchodním zástupcům, například firmám, které pro nás smluvně zajišťují služby. Tyto firmy mají zakázáno poskytnuté informace používat k jiným účelům a jsou povinny je uchovávat v tajnosti, pokud nepovolíte jinak.
 • V rámci převodu jiných aktiv a majetku společnosti.

Osobní údaje včetně obsahu komunikace s vámi, můžeme také poskytnout:

 • K vyhovění požadavku zákona či pro potřeby soudního procesu či zákonné žádosti např. policie, soudů a státních orgánů.
 • V rámci vyšetřování stížností spotřebitelů nebo možného porušení zákona, k ochraně funkčnosti našich webových stránek, ke splnění vašich požadavků nebo v rámci vyšetřování státními orgány.
 • V zájmu ochrany práv nebo majetku koncernu Mars nebo našich zákazníků, např. k zajištění dodržování podmínek, jimiž se řídí vaše používání služeb.
 • V dobré víře, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků nebo veřejnosti.

Pozor, naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na weby jiných subjektů, jejichž zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Pokud poskytnete osobní informace na některé z těchto stránek, použití těchto informací se řídí zásadami ochrany osobních údajů uvedených na těchto stránkách. Tyto zásady doporučujeme zkontrolovat na všech navštívených stránkách.

Jak zajišťujeme ochranu osobních údajů dětí?

Naše webové stránky jsou primárně určeny pro dospělé a dospívající (starší 13 let) a nejsou určeny pro děti mladší 13 let. V souladu s americkým zákonem Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme osobní údaje dětí mladších 13 let, a naše firemní webové stránky k tomu nejsou ani uzpůsobeny. Pokud nám budou chtít uživatelé mladší 16 let zaslat své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, zveřejnit nějaké materiály, případně odeslat fotografie nebo informace, budeme potřebovat souhlas jejich rodičů předem. Pomocí dostupné technologie zavedeme opatření k ověření pravosti takového souhlasu. Abychom zabránili nezletilým v přístupu některým stránkám, sekcí nebo funkcím, můžeme někdy návštěvníky požádat o zadání data narození. V zemích, kde místní legislativa stanovuje vyšší věkové hranice, se těmito požadavky budeme řídit. Další informace najdete ve článku Special Note to Parents a v marketingovém kodexu společnosti Mars.

Jaké máme zásady u webových reklam, přizpůsobených zájmům uživatele?

V USA a u amerických spotřebitelů dodržujeme zásady Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising vydané asociací Digital Advertising Alliance. Další informace o těchto zásadách najdete zde. U cílených webových reklam předpokládáme zobrazení zvláštní ikony, která nabízí informace o shromažďování a využití údajů i možnost tyto činnosti regulovat. Ikona vypadá takto:

logo

Kliknutím na ikonu si zobrazíte informace o cílených webových reklamách, subjektu, který je shromažďuje a využívá, možnostech odhlášení atd. (tyto informace můžete dále sledovat).

Jakým způsobem zobrazujeme cílenou webovou reklamu?

Reklamy zobrazujeme příležitostně na našich vlastních a provozovaných stránkách i na stránkách jiných subjektů. Při návštěvě našich stránek nebo inzerce, kterou jsme umístili jinde na webu, můžete narazit na různé druhy reklamy – textové vedle výsledků vyhledávání, videoreklamy na webových stránkách atd. Někdy jsou tyto reklamy přizpůsobeny obsahu stránek, na nichž se objeví. Jindy jsou generovány podle vašich konkrétních zájmů, které lze odvodit z vašich – postupně zjišťovaných – aktivit na webu. U reklam cílených podle zájmu je cílem ukázat vám reklamy, které vás budou zajímat.

Toto ve spolupráci s externími reklamními agenturami zajišťujeme pomocí např. souborů cookie a tzv. webových signálů, s nimiž shromažďujeme informace o vašem pohybu na stránkách našich i jiných subjektů (dále jen „data z webu“). Tyto údaje (obecně neumožňují vaši identifikaci) se obvykle kombinují s dalšími daty k vytváření segmentů – skupin uživatelů s konkrétními obecnými zájmy, které jsme na základě různých faktorů odvodili (například „sportovní fanoušci“). Daty z webu se mimo jiné rozumí:

• Webové stránky, produkty a služby, které si zobrazíte a odkazy, na které klikáte při použití našich webových stránek a služeb či stránek jiných subjektů;

• Naše emaily, které si přečtete a odkazy v nich, na které kliknete;

• Informace o tom, zda klikáte na zobrazené reklamy nebo si je prohlížíte;

• Demografické údaje nebo údaje o vašich zájmech, včetně přibližné zeměpisné polohy odvozené z IP adresy;

• Vyhledávané výrazy, které zadáváte při využití některých vyhledávacích služeb.

My i naši externí reklamní partneři využíváme data z webu k získání přesnějších představ o zájmech uživatelů, se kterými jsme ve styku (včetně vás), abychom jim mohli nabídnout reklamu, odpovídající těmto zájmům.

Naši reklamní partneři navíc tato data využívají k různým jiným účelům: (a) v souvislosti s reklamou, zobrazovanou na našich i jiných stránkách, (b) k vykazování návštěvnosti webových stránek, statistik, reklamních dat a jiných výsledků reklamy a mateřských stránek, (c) k měření účinnosti webové a emailové reklamy.

Proč bych měl od vás přijímat reklamu cílenou podle zájmů?

Spotřebitelé tyto inzeráty mají rádi z mnoha různých důvodů. Cílené inzeráty jsou užitečné, protože více odpovídají vašim konkrétním zájmům. Například majitelům koček se může zobrazovat více reklam na zboží pro kočky a méně reklam na stříhání psů. S tímto typem reklamy je pravděpodobnější, že objevíte nové zboží a služby, které vás skutečně budou zajímat. Například majitelům psů se může zobrazovat reklama o nejnovějších kosmetických produktech pro psy, majitelé koček spíš uvidí inzerát, jak řešit línání kočičí srsti. Stručně řečeno, cílená reklama může posloužit jako zdroj informací o nových produktech, službách a funkcích, které se vám mohou opravdu hodit, takže vám může zpříjemnit život a zvýšit společenské uplatnění. Navíc se nebudou pořád dokola zobrazovat stejné reklamy – počet zobrazení jednoho cíleného inzerátu je omezen. Pokud cílené reklamy zakážete, všechny tyto výhody ztratíte.

Poznámka ke službě Google Analytics – abychom mohli nabídnout relevantní informace, využíváme inzertní služby Google Analytics. Další informace o této službě a možnosti hlášení najdete zde.

Jak se odhlásit z reklam cílených podle zájmů?

Pokud o tento typ reklamy ze stránek v USA nemáte zájem, můžete se odhlásit pomocí dále uvedených pokynů. Pozor, odhlášení neznamená, že na našich stránkách neuvidíte žádné reklamy. Jen to, že inzeráty nebudou vycházet z vašich zájmů.

V některých regionech je možné zadat své preference či odhlásit cílené reklamy pro celý internet najednou.

Ve Spojených státech lze využít tuto stránku: Ad Choices.

V Kanadě: Your Ad Choices.

V EU: Your Online Choices.

Pokud se na některém z těchto serverů odhlásíte, do vašeho přístroje bude uložen soubor cookie signalizující, že jste cílené reklamy odhlásili. Pokud cookie smažete, budete se muset odhlásit znovu. Uvedené servery také poskytují podrobné informace o cílené inzerci a tipy k zajištění soukromí na webu.

Upozornění na soubory cookie

Co jsou soubory cookie a jak je používáme?

Cookie jsou datové soubory, které webová stránka při prohlížení pošle do vašeho počítače. Díky informacím v těchto souborech si naše stránky o vás něco „pamatují“ a usnadní a zpříjemní vám proto prohlížení. Naše stránky používají soubory cookie k různým účelům. Pomocí cookie a adres IP získáváme informace od návštěvníků našich stránek a registrovaným návštěvníkům můžeme stránky upravit na míru.

Návštěvníci používají různé internetové prohlížeče a různé počítače. Abychom vám návštěvu stránek co nejvíce usnadnili, automaticky u každého návštěvníka evidujeme typ použitého prohlížeče (například Internet Explorer) a operační systém (například Windows, Mac), jakož i název domény poskytovatele, přes nějž se připojil k internetu. Sledujeme také celkový počet návštěvníků našich stránek (formou souhrnné statistiky), abychom je mohli dále aktualizovat a vylepšovat. Tak zjišťujeme, kterým funkcím nebo sekcím stránek dávají návštěvníci přednost, abychom tak stránky mohli udržovat aktuální a (pro většinu) zajímavé. Cookie slouží také k zabránění vstupu dětí do některých sekcí a využití funkcí určených pouze pro dospělé nebo dospívající.

Jak pomocí cookie přizpůsobujeme stránky návštěvníkům?

Díky souborům cookie můžeme nabídnout informace šité na míru zájmům návštěvníka a usnadnit mu využití různých funkcí (zadávání objednávek, účast ve slosování a soutěžích atd.). Naše webové obchody si díky cookie mohou zapamatovat a zpracovat zboží ve vašem nákupním košíku. Pokud je to podle našich zveřejněných zásad vhodné, můžeme v takových případech údaje ze souboru cookie zkombinovat s osobními údaji.

Používají cookies na našich stránkách i jiné subjekty?

Používání souborů cookie a inzerci na našich stránkách můžeme umožnit i jiným subjektům. Nad cookie těchto subjektů nemáme žádnou kontrolu. Můžete si však stáhnout a nainstalovat některý z bezplatných programů, které umožňují nastavení preferencí a blokování drtivé většiny cookie jiných subjektů na webu.

Různé typy souborů cookie, které používáme

Používané soubory cookie jsou klasifikovány podle směrnic Mezinárodní obchodní komory: nezbytně nutné, zvyšující výkonnost, zvyšující funkčnost a umožňující zacílení.

“Nezbytně nutné“ cookie umožňují pohyb po webových stránkách a využití základních funkcí – zabezpečené sekce, nákupní košík a fakturace obchodu. Tyto soubory neshromažďují žádné informace použitelné k marketingovým účelům, ani nezaznamenávají navštívené stránky. Nezbytné cookie používáme k těmto účelům:

 • Zapamatování například zboží zadaného do objednávkového formuláře při přechodu na jinou stránku (do ukončení webového prohlížeče);
 • Zapamatování objednaného zboží a služeb při vstupu na stránku pokladny;
 • Identifikace uživatele přihlášeného na webu společnosti Mars;
 • Zajištění připojení uživatele ke správné službě po změnách na našich stránkách;

Nezbytně nutné soubory cookie nebudou nikdy použity k těmto účelům:

 • Shromažďování údajů využitelných k propagaci výrobků nebo služeb u daného uživatele;
 • Zapamatování vašich preferencí nebo uživatelského jména po ukončení návštěvy.

Cookie zvyšující výkonnost shromažďují informace o vašem používání našich webových stránek, například seznam navštívených stránek a případné chyby, ke kterým na stránkách došlo. Tyto soubory neshromažďují žádné informace, z nichž by vás bylo možné identifikovat – veškeré shromážděné informace jsou anonymní a slouží pouze ke zlepšení fungování našeho webu, k porozumění zájmům našich uživatelů a ke změření efektivity reklamy. Cookie zvyšující výkonnost užíváme k těmto účelům:

 • Zajišťování statistik o využití našich webových stránek;
 • Zjišťování efektivity našich reklam (tyto informace neslouží k jejich zacílení na uživatele);
 • Měření případných chyb – jako podklad k vylepšování stránek;
 • Testování různých úprav našich stránek.

Cookie zvyšující výkonnost nebudou nikdy použity k těmto účelům:

 • Shromažďování údajů využitelných k propagaci výrobků nebo služeb vůči vám na jiných stránkách;
 • Zapamatování vašich preferencí nebo uživatelského jména po ukončení návštěvy;
 • Zacílení reklamy na vás na jiných stránkách.

Cookie zvyšující funkčnost slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení – tj. ke zpříjemnění vašeho pobytu na stránkách. Užíváme je k těmto účelům:

 • Zapamatování, jak jste si naše stránky nastavili (rozvržení, velikost textu, preference a barvy);
 • Zapamatování, zda jsme vás už požádali o vyplnění průzkumu;
 • Informování uživatele, že už je přihlášen na našich stránkách;
 • Poskytování informací našim partnerům k zajištění služeb na našich stránkách. Tyto informace poskytujeme pouze k zajištění služeb, produktů nebo funkcí – k žádným jiným účelům.

Cookie zvyšující funkčnost nebudou nikdy použity k těmto účelům:

 • Zacílení reklamy na vás na jiných stránkách.

Cookie umožňující zacílení jsou propojeny se službami poskytovanými externími subjekty, například tlačítky Like a Share. Externí subjekt tyto služby poskytuje výměnou za informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky. Cookie umožňující zacílení užíváme k těmto účelům:

 • Propojení se sociálními sítěmi (Facebook), které mohou následně informace o vaší návštěvě využít k zacílení inzerce na jiných webových stránkách;
 • Poskytování informací o vaší návštěvě reklamním agenturám, aby vám mohly nabídnout pro vás zajímavé inzeráty.

Co jsou webové signály, a jak je používáme?

Některé z našich stránek a emailů mohou obsahovat neviditelné obrázky nazývané webové signály (web beacon, pixelové značky). Ty nám na stránkách umožňují počítat návštěvníky, v propagačních emailových zprávách (bulletinech) zase počítají, kolik odběratelů si zprávu přečetlo. Díky webovým signálům získáme statistické informace o aktivitách a funkcích, které zákazníky nejvíce zajímají, a těm tak můžeme snáze poskytnout informace na míru. Neslouží k získávání vaší osobních informací bez vašeho souhlasu.

Jak zakázat soubory cookie?

Nastavení webového prohlížeče, aby cookie odmítal

Pokud si tyto soubory nepřejete, můžete si webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox atd.) v počítači nastavit tak, aby vás varoval při každém zaslání cookie, nebo můžete rovnou všechny zakázat. Přesný postup ke změnám či nastavení souborů cookie najdete v nápovědě k prohlížeči.

Můžete také navštívit stránky www.aboutcookies.org – najdete tam komplexní informace o nastavení cookie v celé řadě prohlížečů, podrobný postup jejich smazání z počítače a také obecnější informace o těchto souborech. Pokyny k nastavení cookie v mobilním telefonu patrně najdete v jeho návodu.

Pozor, zakázání těchto souborů může mít vliv na funkčnost našich webových stránek.

Ještě nějaké důležité informace?

Kde jsou shromážděné informace ukládány a zpracovávány?

Osobní údaje shromažďované na našich webech a v našich službách, případně získané od vás nebo jiných subjektů, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jiných zemích, kde my nebo naši partneři provozujeme svá zařízení.

Servery a databáze se shromážděnými informacemi mohou být umístěny mimo zemi vašeho pobytu, třeba i ve státu, který nemá tak dobrou legislativní ochranu osobních údajů jako ČR. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být předány do zahraničí, budeme je však shromažďovat, zpracovávat a používat pouze v souladu s tímto prohlášením.

Dotazy na volná místa mohou být rovněž předány některé ze z firem koncernu Mars. Návštěvou této webové stránky a zasláním informací udělujete souhlas s tímto sběrem, zpracováním, přenosem a ukládáním svých osobních údajů. Pozor: naše zásady mohou být různé v různých regionech; pokud tedy některou z našich webových stránek navštívíte v jiném regionu, ujistěte se, zda toto prohlášení pro daný region platí.

Jak dlouho vaše údaje budeme uchovávat?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze, dokud k tomu máme legitimní obchodní důvod, a v souladu s našimi zásadami archivace dat.

A co osobní informace, které jsou veřejně dostupné (např. na chatovacích serverech, diskuzích a jiných interaktivních fórech)?

Uživatelům můžeme nabízet chatovací místnosti, diskusní fóra nebo interaktivní platformy, kde mohou zveřejnit své připomínky nebo informace pro potěšení ostatních. Pokud hodláte využívat chatovací místnosti, platformu nebo vývěsku, sociální sítě nebo jiné interaktivní servery, kde mohou být zveřejněny i osobní údaje, předem si prostudujete zveřejněná pravidla – budou pro vás platit, stejně jako naše všeobecné podmínky. Využití interaktivních platforem může být omezeno věkem nebo mít jiná omezení. Vše, co na webu zveřejníte, se stává veřejnou informací a za takto dobrovolně zveřejněné údaje neneseme odpovědnost. Při poskytování osobních údajů na internetu dodržujte maximální opatrnost.

Postoupení práv

V případě prodeje celého našeho podniku nebo jeho části jinému subjektu či při fúzi nám tímto udělujete právo postoupit vámi poskytnuté osobní údaje nástupnickému subjektu.

Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme?

K ochraně vašich údajů jsme přijali administrativní, fyzická a technická opatření. Žádné bezpečnostní opatření však nemusí být účinné na 100 %; proto doporučujeme, abyste k ochraně své i vašich údajů přijali dodatečná bezpečnostní opatření: instalaci aktuálního antivirového softwaru, ukončování prohlížeče po použití, udržení přihlašovacích údajů a hesel v tajnosti a pravidelnou aktualizaci stažených programů a softwaru, abyste ve svém přístroji mohli využívat ty nejnovější bezpečnostní funkce.

Přenos informací do zahraničí

Pokud nám poskytnete osobní údaje, můžeme je – v souladu s platnou legislativou – předat našim pobočkám, dceřiným společnostem nebo jiným subjektům, a to do kterékoli další země. Mars při převodech dat mimo Evropský hospodářský prostor zavazuje své partnery pomocí standardních smluvních ujednání navržených Evropskou komisí. Při přenosech dat mezi EU a USA také dodržujeme požadavky rámce EU-US Privacy Shield.

Naše závazky vzhledem k požadavkům dohody Privacy Shield

Mars USA a jím ovládané tamní pobočky (seznam subjektů a poboček najdete zde) se k rámci Privacy Shield hlásí a dodržují jeho zásady při zpracování všech osobních údajů, předávaných z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. V tomto směru také máme certifikaci ministerstva obchodu USA. Společnost Mars nadále nese odpovědnost za nedodržení těchto zásad jinými subjekty, které zpracovávají osobní údaje jejím jménem, pokud společnost neprokáže, že za okolnosti vedoucí ke vzniku škody neodpovídá. Za určitých okolností bude společnost povinna poskytnout osobní údaje na základě zákonného požadavku, učiněného státními orgány, například při událostí v zájmu státu, při trestním stíhání nebo soudním vyšetřování. S případnými stížnostmi nebo dotazy ohledně rámce Privacy Shield se občané EU a Švýcarska mohou obracet na adresu [email protected] . Pokud je nebude možné vyřešit přímo, můžete se obrátit na Panel evropských úřadů pro ochranu osobních dat (DPA), případě, ve Švýcarsku, na tamního federálního komisaře pro ochranu dat a informací. Privacy Shield za určitých okolností umožňuje u stížností nevyřešených jinými prostředky vyvolat závazné rozhodčí řízení. Společnosti Mars USA podléhá vyšetřovací a regulační pravomoci amerického orgánu Federal Trade Commission (FTC). Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi zde uvedenými podmínkami a zásadami Privacy Shield, platí zásady Privacy Shield. Více informací o programu Privacy Shield, včetně našeho certifikátu, najdete na adrese www.privacyshield.gov.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat; doporučujeme proto tuto stránku navštěvovat pravidelně, zda v prohlášení nedošlo ke změnám. Na podstatné změny v prohlášení vás upozorníme na naší hlavní stránce (oznámení zde bude zveřejněno po přiměřeně dlouhou dobu) a změnou data „Poslední aktualizace“ [(viz dále)]. Pokud budete naše stránky využívat i po zveřejnění změn, bude to znamenat, že tyto změny přijímáte.

Kam se obracet s dotazy, s žádostí o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění údajů a s žádostí o zastavení dalších sdělení? Chceme, abychom o vás měli přesné údaje. Osobní kontaktní informace, které jste nám poskytli, si proto můžete prohlédnout, opravit nebo aktualizovat. Některé naše programy umožňují zobrazení nebo aktualizaci osobních údajů přímo na webu. Zjistěte si, kde jste se registrovali a zkuste si uložené údaje zobrazit nebo aktualizovat tam.

Pokud potřebujete zpřístupnit, aktualizovat, změnit, odstranit nebo převést vaše údaje v naší marketingové databázi, omezit nebo protestovat proti jejich zpracování (v souladu s platnými legislativními výjimkami), odhlásit příjem dalších sdělení, nebo máte nějaké nejasnosti ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, klikněte sem.

Tam, kde je zpracování údajů podmíněno vaším souhlasem, máte právo svůj souhlas odvolat emailem na adresu [email protected]. Pozor, zrušení souhlasu se nevztahuje na jakékoli vámi schválené zpracování údajů, provedené dříve. Pokud je to relevantní, možná máte také právo podat stížnost u českého Úřadu na ochranu osobních údajů. Jakékoli problémy ohledně zpracování vašich údajů s vámi rádi vyřešíme, a můžete nás kdykoli kontaktovat s jakýmikoli dotazy či obavami.

Jak nás kontaktovat?

Ke kontaktu můžete použít tyto informace:

Mars, Incorporated

Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer

Global Privacy Team

Dundee Road

Slough, Berkshire SL1 4LG, Velká Británie

Email: [email protected]

Jakékoli problémy ohledně zpracování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů s vámi rádi vyřešíme. S případnými obavami nám napište na adresu [email protected], budeme se případu neprodleně věnovat.

Zpracování informací v Evropské unii

Osobní údaje zpracované v Evropské unii shromažďujeme a používáme pouze v souladu s platnou legislativou v těchto případech:

 • Když je zpracování vašich osobních údajů v našem oprávněném zájmu – například ke zlepšení našich produktů a služeb a obsahu webových stránek či k administrativním účelům, jak je popsáno v tomto prohlášení.
 • Při plnění našich smluvních závazků vůči vám – například pokud pro nás pracujete jako zaměstnanec nebo dodavatel služeb či u nás žádáte o práci, bude nutné vaše osobní data zpracovat k přípravě pracovní smlouvy nebo dohody o poskytování služeb. Pokud jste spotřebitelem, vaše osobní údaje využíváme k plnění našich povinností dle společně uzavřené smlouvy.
 • Pokud k takovým krokům máme zákonnou povinnost – například k vyhovění požadavku zákona či pro potřeby soudního procesu či zákonné žádosti např. policie, soudů a státních orgánů.

Souhlas: Vaše osobní údaje budeme pro marketingové účely používat pouze v souladu s platnými zákony a s vaším souhlasem.

Jaké jsou vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě Kalifornie?

Kalifornské zákony umožňují tamním občanům zakázat naší společnosti poskytování osobních údajů jiným subjektům pro účely jejich přímého marketingu. Tento zákaz můžete podat kdykoli písemnou žádostí na výše uvedenou kontaktní adresu nebo emailem na adresu [email protected]. Upozorňujeme, že tímto krokem nezakážete poskytování údajů k nemarketingovým účelům.Kalifornská legislativa dává také místním obyvatelům právo si od nás jednou ročně vyžádat a bezplatně obdržet seznam případných subjektů, kterým jsme v předchozím kalendářním roce poskytli osobní informace pro účely jejich přímého marketingu, s uvedením druhu poskytnutých informací. Pokud jste občanem Kalifornie a chcete nás o tyto informace požádat, napište nám na adresu [email protected] nebo dopisem na výše uvedenou kontaktní adresu. Žádosti telefonicky nebo faxem nebudou akceptovány. Předmět emailu nebo adresa na poštovní obálce i text žádosti musí obsahovat větu „Your California Privacy Rights“, a v žádosti musí být uvedeno vaše jméno, emailová adresa (pokud žádáte odpověď emailem) nebo poštovní adresa ulice, město, stát a PSČ (pokud chcete odpověď poštou).

Náš postoj k funkci Do Not Track

Naše stránky a aplikace nepodporují zablokování veškerého sledování (funkce „Do Not Track“) ve webových prohlížečích a naše společnost aktuálně není zapojena do žádné ze souvisejících iniciativ, takže na tyto signály nebo jiné mechanismy zakazující shromažďování osobních údajů nebude brán zřetel.

Aktualizováno: červenec 2017

V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí našeho prohlášení o ochraně osobních údajů platí anglické znění.